Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében

Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében

Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében – 2017. szeptember 26.

2017. szeptember 26-án, kedden, a pécsi Hit Gyülekezetében újra vízkeresztségre került sor, mely során 30 testvérünk döntött saját hitéből, hogy a régi életét hátra hagyva, „újraszületik” víztől. Az eseményt most is nagy várakozás kísérte, elsősorban a vízkeresztség előtt állók részéről, de érezhetően a kísérőik részéről is, lett légyen az családtag, vagy barát.

A bemerítkezést ismét alapos felkészítő tanítás előzte meg, amit Baji Tamás egy rövid egyháztörténeti kitekintővel vezetett be. Ebből megtudhatták a vízkeresztség előtt állók, hogy a kereszténység történelme során mindig voltak olyan emberek, sőt egész keresztény közösségek, akik minden tiltás ellenére ragaszkodtak ahhoz, hogy felnőtt korukban megkeresztelkedjenek. Ráadásul nem vallási fanatizmusból tették ezt, hanem mert megértették ennek a bibliai igazságnak a rendkívüli jelentőségét, és be akarták tölteni azt – akár életük árán is. Erről a reformáció 500. évében jó volt megemlékezni.

Helyesen, ebből a motívumból cselekednek ma is azok, akik a Jézus Krisztus követőivé szeretnének válni. A Máté evangéliumának 3. fejezetéből kiderült a hallgatóság számára, hogy Jézus Krisztus is alámerítkezett felnőtt korában a Jordán folyóba, megcselekedve ezzel Isten akaratát.

Erről a Mennyei Atya nyilvánosan is bizonyságot tett akkor, azaz, hogy az ő szemei előtt ez kedves cselekedet, és, hogy örömét leli benne.

Ez ma sincsen másképp.

A Máté 28. fejezetében (18-20. versszak) Jézus maga is megerősíti a vízkeresztség fontosságát az igazi hívők számára, ugyanis, mielőtt felment volna a Mennybe, az utolsó mondatainak egyike, amit az apostoloknak mondott, az volt, hogy tegyenek minden nemzetből valót tanítvánnyá, és merítsék alá őket vízben. Ma is ennek az útmutatásnak megfelelően, és nem egy közösség tradíciója miatt történik a vízkeresztség.

A Márk evangéliumának 16. fejezete 15-16. versszakában az olvasható, hogy az üdvösséghez elengedhetetlen a víztől való újjászületés, hit által. A Biblia szerint, aki így megkeresztelkedik, az megmenekül az örök kárhozattól. Ezt a cselekedetet meg kell, hogy előzze a tiszta szívből való megtérés, és a hitbeli döntés, melyeket értelemszerűen csak egy arra érett ember tud meghozni – egy csecsemő semmiképpen sem.

Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében

A vízkeresztséget meg kell, hogy előzze a tiszta szívből való megtérés, és a hitbeli döntés, melyeket értelemszerűen csak egy arra érett ember tud meghozni

A vízkeresztség során az ember azonosul Jézus Krisztus halálával és feltámadásával, a régit úgymond „eltemeti”, amely helyett egy teljesen új élet jön létre. Romolhatatlan magból egy olyan romolhatatlan élet nő fel, amelyre a Halál már nem tud lényegi hatással lenni. Erről a titokról mondta Jézus Nikodémusnak a János evangéliuma 3. fejezetében, hogy az, „ami szellemtől született, szellem az”. Ha Istentől születik újra az ember, aki szellemi lény, akkor az Atya lesz az a szülő, akitől megszületik az új ember. Egy gyermek pedig csak úgy tud megszületni, ha azt a szülő akarja. Isten tehát akarja, hogy akit az örökkévalóságban eltervezett, az megszülessen, azaz újjászülessen, felnőjön, hogy aztán odaadhassa neki országának örökségét, amelyről úgy ír a Biblia, hogy:


„Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.” (1. Korinthus 2:9)


Többek között arról is hallhattunk, hogy a bemerítkezés során, olyan természetfölötti változás jöhet létre az emberben az Isten Igéjébe vetett hit által, hogy a vízben „ott lehet hagyni” betegségeket, átkokat, nyomorúságokat, hiszen Jézus feltámadott élete már anno legyőzte ezeket. Ugyanúgy, ahogyan a szíriai Naámán is meggyógyult a leprából Jordánban való bemerítkezése során, Isten ma is képes megszabadítani az embereket az egész életüket beborító és tönkre tevő nyomorúságaiktól. Naámán más emberként tért haza a gyógyulása után, mert nem csak meggyógyult, hanem a szíve is megváltozott. Ahogyan annak a szerecsen főembernek is, akinek Filep hirdette az evangéliumot, már az újszövetségi időkben. Ő megvallotta teljes hittel, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, és ezért azon a helyen Filep alá is merítette vízbe. Ezután azt olvassuk róla az Apostolok cselekedeteinek 8. fejezetének 39. részében, hogy örömmel ment tovább az ő útján.

Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében

Ha Istentől születik újra az ember, aki szellemi lény, akkor az Atya lesz az a szülő, akitől megszületik az új ember

Ez az öröm volt jelen az est következő részében a bemerítkezés során is, ahol megtért szívű emberek teljes hittel vallották meg hitüket Jézus Krisztusban. Egy családban is nagy boldogság van egy újszülött gyermek miatt, mennyivel inkább harminc, „Krisztusban gyermek” ember újraszületése miatt!

Most, hogy a romolhatatlan mag behullt a szívükbe, az abban lévő új, isteni természet ki tud teljesedni az életükben és fel tudják fedezni azt az örökséget, amelyet Isten készített el számukra az újjászületés igazságán keresztül! Ehhez kívánunk sok sikert, illetve, hogy bátran tudják képviselni ezt az igazságot embertársaik felé!


„Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül.” (Márk 16:15-16)


Mindenkinek köszönjük, akik szolgálatukkal, idejükkel, segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a vízkeresztség zavartalanul lefolyhasson!

Elhangzott Igék:

  • Máté 3. fejezete
  • Máté 28:18-20.
  • Márk 16:15-16.
  • Apostolok cselekedetei 2:5-6, 8-11, 37-41.
  • I. Péter, 1:23.
  • I. Péter 1:3-4.
  • Róma 6:1-11
  • II. Királyok 5:1, 14-15.
  • Apostolok cselekedetei 8:26-39.

Lejegyezte: Molnár Éva