Dr. Hack Péter: Szórjuk ki a kovászt az életünkből, ami a bűn!

Igazság az, amit a Biblia annak nevez - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2024.04.21-i prédikációjának összefoglalója

Isten rendelt ünnepeket a népének. Ilyen a Páska is, ami elkerülést jelent, hiszen a pusztító elkerülte azt, aki engedelmeskedett Isten parancsainak. Van jelentősége az ünnepeknek, de csak annyiban, amennyiben az árnyék kapcsolódik a valósághoz. Amit a keresztények utolsó vacsoraként emlegetnek, az egy szédereste volt, amikor Jézus tanítványaival együtt az Ószövetségben előírt Páskát ünnepelte.

A KOVÁSZTALAN KENYEREK ÜNNEPÉN ELŐÍRÁS, HOGY HÉT NAPIG NE LEGYEN KOVÁSZ A HÁZBAN. A MAI KERESZTÉNYEK SZÁMÁRA AZ AZ ÜZENETE ENNEK, HOGY NE LEGYEN BŰN AZ ÉLETÜNKBEN.

A kovász a nyomorúság kenyerét is jelenti, ami arra utal, hogy nincsen maradandó városunk e világban. A kovász romlandóvá is teszi a kenyeret, de a kovásztalant szinte időtlenül el lehet tárolni. A kovásztalan kenyér arra is utal, hogy az ember teremtése Isten képére és hasonlatosságára történt, így nem volt akkor jelen a halál, csak a bűn hozta azt be. A halál nem a nem-létezést, nem az agyhalált jelenti, hanem az Istentől való elválasztottság állapotát.

A BŰNTŐL VALÓ MEGSZABADULÁS NEM EGYSZERI TENNIVALÓ AZ ÉLETÜNKBEN, HANEM FOLYAMATOS FELADAT.

Ma sajnos, jelen van olyan irányzat a karizmatikus keresztény mozgalomban is, amely pusztán az emberi lélek felemelésére összpontosít, de ettől még nem lesz senki keresztény. Az élmények nem változtatnak meg senkit, hanem továbbra is rabjai maradnak a bűnnek. Kereszténynek lenni és egyben gyűlölködőnek, házasságtörőnek is lenni? – ez nem megy! Az istentisztelet során kaphat az ember kijelentést, ami által képes lehet megszabadulni a bűnöktől.

A KOVÁSZTALAN KENYEREK ÜNNEPÉHEZ SZOROSAN KAPCSOLÓDIK AZ ELSŐ ZSENGÉK ÜNNEPE. AZ IGE ELŐÍRJA, HOGY MINDEN ELSŐSZÜLÖTTET AZ ÚRNAK KELL SZENTELNI, DE AZ EMBEREK ELSŐSZÜLÖTTJÉT MEG KELL VÁLTANI.

Mivel ember által jött be a halál, ember által jött be a feltámadás is azok számára, akik hisznek Jézus Krisztus áldozatában, Aki az első zsenge. Akik viszont Ádámmal azonosulnak, azok meghalnak.

Az első zsenge bemutatása és meglóbálása annak elismerése, hogy Istent illeti a hála a termésért. Egyben azt is kifejezi ekkor az ember, hogy Istennel szövetségben akar élni. Előképe ez annak, hogy az emberiség számára is van első zsenge, a Krisztus. Voltak már az Ószövetségben is feltámadások, és Jézus földi szolgálata során is három esetben: a naini ifjú, Jairus leánya és Lázár feltámasztása, de ők mindhárman később meghaltak.

JÉZUS KRISZTUS AZ ELSŐ OLYAN FELTÁMADOTT, AKI TÖBBET NEM FOG MEGHALNI, EZÉRT Ő AZ ÖRÖK ÉLETRE FELTÁMADOTTAK ELSŐ ZSENGÉJE.

Az élet igazi nagy tétje az örök életbe való bejutás. Kellenek a földi célok is, de ezek csak a fő célt szolgálhatják, azaz, hogy ne a kárhozatra, hanem az örök életre támadjunk fel. Minden tennivalónkat annak fényében érdemes megvizsgálnunk, hogy az igazak feltámadásához közelít-e, vagy pedig távolít attól.

ENNEK ÉRDEKÉBEN NE A SAJÁT IGAZSÁGUNKAT KERESSÜK, HANEM IGYEKEZZÜNK KISZÓRNI A KOVÁSZT, AZAZ A BŰNT AZ ÉLETÜNKBŐL.

Tartsuk szem előtt, hogy Istent szeretőknek minden a javukra van! Legyünk tehát vezethetők Isten számára, és akkor a legváratlanabb eseményekre is tudunk majd jó választ adni.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Mózes V. könyve 16:1-4, 16-17
  • Mózes II. könyve 23:14-16
  • Korinthusi I. levél 5:6-8, 15:20-27
  • Mózes III. könyve 23:15-16
  • Mózes IV. könyve 18:15-16, 3:13
  • Lukács evangéliuma 2:22-23
  • Jakab 1:18
  • Dániel próféta könyve 12:2
  • János evangéliuma 5:28-29

Hrabovszki György jegyzete