Dr. Hack Péter: Tanuljunk Izrael történelméből

Dr. Hack Péter: A szeretet átalakítja az embert

Dr. Hack Péter 2024.04.07-i prédikációjának összefoglalója

A Biblia arra tanít minket, hogy a jövőre fókuszáljuk a figyelmünket. Jézus felhívta a tanítványok figyelmét arra, hogy lesznek veszélyek, amelyekkel kapcsolatban szükséges az óvatosság és tudatosság, hogy ne érjen minket váratlanul. Isten Országa és a Sátán királysága között a teremtés kezdete óta küzdelem van a Földön.

TÚLÉLNI CSAK SZELLEMI MÓDON LEHET, EHHEZ SZÜKSÉGES AZ ÉBERSÉG, JÓZANSÁG, ÉS A BÖLCSESSÉG. A VALÓSÁGOT AZ IGÉN KERESZTÜL LEHET MEGÉRTENI.

Az Ószövetségben homlokra és kézre helyezett imaszíjakkal és ajtófélfára tűzött igeszakaszokkal kellett szem előtt tartani Isten parancsait. A keresztényeknek ebből az az üzenet, hogy mindent az igén keresztül kell nézni, minden tevékenységünkben és minden utunkban.

Jézus Krisztus a világkorszak végén ítélő Bíróként fog visszajönni, és arról tájékoztatta a Benne hívőket, hogy készen áll a számukra örökségül elkészített világ.   Ez az új világ örömet fog hozni a hívők számára, annak ellenére is, hogy másoknak az ítéletet fogja jelenteni. A király jobb és balkeze felől állítja a népeket, mint amikor szétválasztják a juhokat és a kecskéket.

AZ ÍTÉLET SORÁN A BÍRÓ VAGY A JOBB KEZE FELŐL ÁLLÍTJA AZ EMBEREKET, VAGY A BAL KEZE FELŐL. EZ ATTÓL FÜGG, HOGY AZ Ő TESTVÉREIHEZ HOGYAN VISZONYULTAK.

Ez pedig saját döntés következménye, azaz senkinek nem a gép dobja a sorsát.

Félreértés, hogy a szegényekről való gondoskodásról szól ez az igeszakasz. De nem a szegényekről beszél Jézus, akikről megmondta, hogy mindenkor velünk vannak, hanem az atyjafiairól. Nem a karitatív tevékenység miatt öröklik az országot az igazak, mert „éheztem és ennem adtatok… fogoly voltam és meglátogattatok.” Hanem mert Jézus testvérei felé szolidárisan viszonyultak.

Kik tartoznak Jézus Krisztus testvérei közé? Két embercsoport tagjai: egyrészt akik az Egyházhoz tartoznak, másrészt az Izrael magvából valók, a zsidó nép. Az Újszövetség Jézus nemzetségével kezdődik, amiből kiderül, hogy Jézus Ábrahám, Izsák, Jákób fia, azaz Izrael leszármazottja.

Őket kell támogatnunk! Az Ige szerint azok számíthatnak arra, hogy bejutnak Isten Országába, akik Jézus Krisztus testvéreihez földi életük során együttérző módon viszonyultak.

ÉRDEMES MINDEN CÉLUNKAT ALÁRENDELNI ANNAK, HOGY AZ ÍTÉLETKOR A BÍRÓ A JOBB KEZE FELÉ ÁLLÍTSON MINKET. EZ A FÖLDI ÉLET TÉTJE.

A Bibliában megírtak a mi tanulságunkra szolgálnak. Tanulnunk kell az idősebb testvér, Izrael példájából. Érdemes nagyon alaposan tanulmányozni az Igét, így valóban tanulhatunk a megírtakból. Így kerülhetjük el a bálványimádást és a paráznaságot.

IZRAELLEL ISTEN ÖRÖK SZÖVETSÉGET KÖTÖTT; SIONRÓL MEGÍGÉRTE, HOGY SZÍVE ÉS SZEME ÖRÖKKÉ RAJTA LESZ.

Azt is mondta viszont, hogy engedetlenségük esetén szétszóratásba kerülnek, de ha megtérnek,  ismét visszavezeti őket földjükre.

Jézus azt mondta, hogy a fügefáról vegyük a példát, mert ha már zsendül, akkor közel van a nyár. A fügefa Izrael jelképe. Láthatjuk, hogy mindkét testvér életében elkezdődött a változás. Izrael országa esetében a megosztottság, a túlzott magabiztosság nagy veszélyt hozott rájuk, és ne gondoljuk, hogy ránk nem fog jönni, ha megosztottak, vagy magunkban bízók vagyunk.

TUDNUNK KELL, HOGY CSAK ÚGY KERÜLHETJÜK EL A CSAPÁSOKAT, HA MENTESEK LESZÜNK A BŰNÖKTŐL. NE A SAJÁT ERŐNKBEN BÍZZUNK, HANEM AZ ÚRBAN!

Nem politizálás ez, hanem annak elfogadása, hogy a Biblia a mi tanulságunkra íratott meg, és nemcsak az ószövetségi történetekből, hanem amik ma történnek Izraelben, azokból is tanulnunk kell. Ha a szelíd olajfának, Izraelnek a gyökeréből táplálkozunk, és látjuk, hogy Isten nekik sem kedvezett a hitetlenség miatt, akkor nekünk sem fog. Ha látjuk, az eredeti ágak kitörettek, mi meg hit által lettünk beoltva, ne kevélykedjünk, és ne legyünk elbizakodottak. Alázzuk meg magunkat Isten hatalmas keze alatt, mert Ő a kevélynek ellenáll, de az alázatosnak kegyelmet ad.

VAN HATÁSA AZ IZRAELT ÉRŐ CSAPÁSOKNAK, AMINEK EREDMÉNYEKÉPPEN EGYRE TÖBBEN ISTENHEZ FORDULNAK SEGÍTSÉGÉRT. IMÁDKOZZUNK IZRAEL NÉPÉÉRT, HOGY MEGTALÁLJÁK A KIUTAT, MEGALÁZZÁK MAGUKAT ISTEN KEZE ALATT ÉS MEGMENEKÜLJENEK.

Az Egyházra is vonatkozik ez, hogy ne adjuk át magunkat a bulikultúrának. Amikor összejövünk, akkor arra törekedjünk, hogy szent módon lépjünk be Isten jelenlétébe. Így tudunk megmenekülni az eljövendő haragtól. Ekkor nem kell félnünk a jövőtől!

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Máté evangéliuma 25:31-40
  • Korinthusi I. levél 10:1-12
  • Róma levél 11:1-36

Hrabovszki György jegyzete