„Újuljunk meg a szeretetben” – Hit Camp 2020.

„Újuljunk meg a szeretetben” – Hit Camp 2020.

„Újuljunk meg a szeretetben” – Hit Camp 2020.

– Mit jelent az egyetemisták számára a január? – Vizsgaidőszak és kimerültség. – Vághatnánk rá gondolkodás nélkül, de nem a pécsi Hit gyülekezete fiataljainak, hiszen számukra a számadások vége a Hit Camp kezdetét jelenti.

2020. január 22 és 24 között került megrendezésre a már évek óta nagy sikert arató Hit Camp alaptábor, mely változatlanul a – kikapcsolódás tekintetében tökéletes – Rácz Tanyán lelt otthonra közel nyolcvan fiatal részvételével. E három nap alatt hat istentiszteleten át Dr. Hack Péter, a pécsi Hit gyülekezete vezető lelkésze szolgált a fiatalok felé rendkívül fontos üzenettel: „Hogyan tudunk megújulni az Isten, illetve az embertársak iránti szeretetben?”


„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”
(Máté 22:37-40)


Isten az Újszövetségben új formában jelentette ki magát az embereknek, miszerint Ő Atya. Isten minden embernek a teremtője, de nem minden embernek az Atyja. A fent említett két parancsolat teszi lehetővé azt, hogy mi jó gyermekei tudjunk lenni Istennek. „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Márk 16:16) Azonban nem minden korszakban elég eme feltételek betöltése az üdvösséghez. Lesznek olyan időszakok, amikor a hitet párosítani kell állhatatossággal is. Nekünk azt kell megtanulni, hogy hogyan tudjuk megtartani az üdvösségünket egy olyan korszakban, ahol a gonoszság megsokasodik és a szeretet sokakban meghidegül. (Máté 24:12)

„Újuljunk meg a szeretetben” – Hit Camp 2020.

Az előttünk álló korszakra istenfélelemmel kell felkészülni, ami azt jelenti, hogy az ember döntéseiben számol Isten jelenlétével és reakciójával. A cselekedeteknek mindig van következménye. A Biblia világosan beszél arról, hogy van objektív jó és objektív rossz. Ez nem változik, mert Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Isten személye iránti teljes szeretet, illetve a felebaráti szeretet – melyben benne van az önszeretet is -, tulajdonképpen a Tízparancsolat összefoglalása. Isten féltékenyen szerető Isten, akinek nem közömbös az, hogy mit teszünk, hogyan élünk. Az Istennel való folyamatos baráti szeretetközösség az, ami megtart bennünket az utolsó időkben is.


 „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.”
(János 14:15, 21)


Amennyiben tényleg szeretjük Istent, az Ő parancsolatait megtartjuk, és igyekszünk úgy élni, hogy se beszéddel, se tettekkel ne szomorítsuk Őt meg, hiszen akit szeretünk, annak nem akarunk fájdalmat okozni. Ebből kifolyólag igyekeztünk e három nap során szisztematikusan végig venni Istennek azt a tíz útmutatását, melyet Mózesnek adott még a Sínai-hegyen a törvényadás során. A Tízparancsolat két kőtáblára lett felírva négy és hat arányban. Az első kőtáblán levő négy parancsolat az Isten és ember közötti viszonyt szabályozta, míg a második tábla hat parancsolata az ember és ember közötti kapcsolatokat. A Tízparancsolat nem tiltással kezdődött, hanem azzal, hogy Isten kijelentette magát személyes Istenünknek és elmondta, hogy mit tett értük: megszabadított bennünket. Ebből kifolyólag nem azért kell megtartani Isten tanításait, hogy szabadok legyünk, hanem azért, hogy szabadok maradjunk. A kitartás az utolsó időkben ne a büntetéstől való félelem miatt, hanem az örökkévalóságba, a mennybe való vágyódás okán legyen.

A Hit Camp programját tekintve lehetőségünk volt a hallottakat gyakorlatba is ültetni és megújulni az Isteni és a baráti szeretetben egyaránt.

Az első nap, érkezést követően egészen feszesnek bizonyult, három Istentiszteletre került sor, melyet csak az étkezések szakítottak meg. A második és a harmadik nap sikerességét a kora reggeli közös imaalkalommal alapoztuk meg. Az istentiszteletek között számos eshetőség adódott a téli napsugarak kíséretében sétálni és gyönyörködni az élővilágban, de természetesen az állatbarátok és a sportolni vágyók számára is megannyi lehetőség kínálkozott. Esténként a társasjátékok, a ping-pong, a fallabda és a billiárd világbajnokai bontakozhattak ki és mérhették össze fizikai vagy logikai képességüket. Végül, de nem utolsó sorban egyik este néhány fiatal buzdított fel bennünket bizonyságaik megosztásával. Rendkívül inspiráló volt hallgatni, miszerint Isten hogyan állítja helyre emberek életét, illetve menti meg őket lehetetlennek tűnő helyzetekből és gyógyítja meg gyermekeit kegyelemből.

„Újuljunk meg a szeretetben” – Hit Camp 2020.

A tábor résztvevői közül néhányan ezen fórumon is szívesen megosztották, hogy számukra mit jelentett ez a három nap, melyek alább olvashatók:

 „Nagyon hálás vagyok, hogy idén is részt vehettem a Hit Campben, teljesen felfrissültem lelkileg, szellemileg ez alatt a 3 nap alatt. Nagyon fontos és aktuális tanítást hallhattunk, hogyan újuljunk meg az Isten és embertársaink felé való szeretetben, aminek igazán jó kiindulópontjaként szolgált ez az együtt töltött néhány nap a város zajától elvonulva.” – Magyar Olívia

„Nem tudtam volna jobb helyen eltölteni a születésnapomat. Nagyon felüdítő volt Isten Igéjével foglalkozni és egymás társaságában élvezni ezt a pár napot.” – Dezső Soma

„Számomra már önmagában az is pihentető és felemelő volt, hogy kiszakadtunk a városi mindennapokból, és három napot a Rácz Tanya gyönyörű környezetében töltöttünk. Nem is beszélve arról, hogy hat istentiszteleten vehettünk részt. A viszonylag kis létszámból adódó családias légkör lehetővé tette a baráti kapcsolatok elmélyülését. Már most alig várom a következő tábort.” – Mód Jordána

„Nagyon jó érzés volt vizsgaidőszak után Isten igéjével és sok fiatallal közösségben lenni. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy testi, lelki és szellemi felüdülést is nyújtott ez a három nap.” – Horváth Máté

„Újuljunk meg a szeretetben” – Hit Camp 2020.

„Számomra ez a tábor nagy áldás volt, segített fejben és szellemben felkészülni az előttem álló félévre. Nagyon felfrissítő volt három napot az Ige intenzív tanulmányozásával tölteni, jó közösségben lenni egymással.  Hálás vagyok, hogy részt vehettem a táborban!” – Mogyorósi Anna

„Ha jól belegondolok, egy három napos shabbatot tartottunk. Nem volt más, csak ige, tanítás, dicséret, pihenés együtt a barátainkkal. Fantasztikus megtapasztalni, hogy milyen felfrissítő ereje van kijönni egy nyüzsgő városból, a feladatokból, a hétköznapokból, és csak intenzíven az igére, Istenre figyelni, dicsérni Őt. Egy vizsgaidőszak után jó kipihenni minden értelemben a fáradalmakat, a felgyülemlett terheket. Így sokkal könnyebb a következő szemeszternek is nekiállni.” – Horváth Kristóf

Jómagam is nagyon hálás vagyok Dr. Szabó Andrásnak és feleségnek, Hertának, valamint Dr. Hack Péternek és feleségének, Mártának, amiért oly sok áldozatot, energiát szánnak évről évre a fiatalok megújítására. Továbbá köszönjük minden olyan testvérnek, akik a süteménysütő szolgálatban támogatták a tábor sikerességét és az ifjak jólétét, valamint nem utolsó sorban a Rácz Tanya munkatársainak, kik mindent megtettek a kényelmünk érdekében. Isten gazdag áldását kívánjuk mindnyájuk életére.

A táborról készült összefoglaló videó itt tekinthető meg.

A beszámolót írta: Bosnyák Boglárka

A fotókat és a videót készítette: Szabó Barnabás