Sztárai Iskoláért Alapítvány – A 2016/17-es év díjazottjai

Sztárai Iskoláért Alapítvány - A 2016/17-es év díjazottjai

Az Év tanára díj 2017. évi díjazottja Solymosi Jánosné

Az Év tanára díj ez évi díjazottja alapító pedagógusa a Sztárai Mihály Általános iskolának, de nemcsak ebben volt úttörő szerepe, hanem például az általános iskolai hitoktatás megszervezésében is. A pécsi gyülekezetből elsőként szerzett mester fokozatot a Szent Pál Akadémia teológus képzésén. Sokan már ebből rájöhettek, hogy az Év tanára díj ez évi díjazottja Solymosi Jánosné Marika. Marika pedagógiai munkásságának sikerét jól jelzik azok a díjak, amelyeket diákjai hoztak el az elmúlt években. Két évvel ezelőtt például a nyolcadikos csapat 5. lett a Bolyai matematikai verseny országos döntőjében. Ebben az évben a hatodikos csapat lett országos nyolcadik, de volt megyei és országos siker a Bendegúz anyanyelvi versenyen is – a sor igencsak hosszú.

Sztárai Iskoláért Alapítvány - A 2016/17-es év díjazottjai

Marika kiemelkedő szerepet játszik az alsós gyerekek bibliaoktatásában. Iskolába érkezéskor jó látni a sok gyereket, akik a reggeli órák megkezdése előtt szorgalmasan olvassák vele a Bibliát. És nemcsak olvassák, hanem emlékeznek is rá.

Sok más szolgálat mellett Solymosi Marika évtizedek óta vezeti és szervezi az istentiszteletek alatt működő gyermek bibliaiskolát, ahol a gyerekek a többek között általa készített munkafüzetből tanulnak.

Az Év Bibliatanára

Az  Év Bibliatanára 2017-es évi díjazottja Patócs Tiborné. Az idei díjazott olyan személy, aki az iskolában több tárgyat is tanít, volt már osztályfőnök is, mindemellett pedig több iskolában végez hitoktató munkát.

Sztárai Iskoláért Alapítvány - A 2016/17-es év díjazottjai

Patócs Tiborné kilenc éve tanít a Sztárai Mihály iskolában éneket és bibliaismeretet, ez alatt az időszak alatt volt osztályfőnök is. A 2016/17-es tanévben az ötödik, hatodik és a hetedik osztálynak volt a bibliatanára. Emellett az állami fenntartású iskolákban végzett hitoktatás beindulása óta időt, energiát és pénzt nem kímélve, a sztárais feladatai ellátása mellett több állami iskolában végez magas szintű hitoktatói tevékenységet. A 2017-es évben két szigetvári és egy pécsi iskolában tanított hitoktatóként.

Az Év diákja

Az Év diákja díjat ebben az évben a tantestület ajánlása alapján Pátri Olívia nyolcadik osztályos tanuló nyerte el szorgalma, tisztelettudása, bibliai erkölcse, az osztályra gyakorolt pozitív hatása miatt. Olívia lelkes, szorgalmas és példamutató diák. Osztályfőnöke szerint kitűnő tanulmányi eredményei mellett páratlan értelmi és érzelmi intelligenciája folyamatos példaképpé emelte az osztályközösségben, személyisége pozitívan hatott a közösség egészére.

Sztárai Iskoláért Alapítvány - A 2016/17-es év díjazottjai