Ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten igéje mond a családokról! – Dr. Hack Péter

Ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten igéje mond a családokról! - Dr. Hack Péter

Ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten igéje mond a családokról! – 2017. szeptember 3.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Ma oly korban élünk, amikor Isten Igéjét nagy támadások érik. Ezek időnként ideológiai, kulturális, illetve politikai formában jelennek meg, és Isten igazságai ellen irányulnak. A keresztények ma gyakran olyan elvárásokkal találják szemben magukat, hogy felül kellene bírálniuk Isten Igéjét, mert azt „túlhaladta” az idő. Szomorú, hogy vannak, akik ennek a nyomásnak engednek. Engednek a társadalmi elvárásoknak, ezért felülvizsgálják és gyakran fel is adják a személyes életükben a bibliai igazságokat. Ilyen a válás is, amit Isten utál. Jézus mondta: amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza.


“És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.” (Mózes első könyve 1:26-28)


Ezekben az igékben látjuk a saját gyökereinket. Isten képére teremtett lények vagyunk. Így tekintsél mindig önmagadra! Sok ideológia támadja ezt az igazságot is. Egyetlen más élőlényről sem állítja a Biblia, hogy Isten képére teremtetett. Ezért nem lehet Isten akarata az, hogy embereket öljenek állatok védelmében. Ma olyan világban élünk, amelyben a kutyák felé sokan nagyobb figyelmet fordítanak, mint az emberek felé. Nem helyes az állatokat vagy a természetet az embereknél magasabbra értékelni.

Ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten igéje mond a családokról! - Dr. Hack Péter

Jézus mondta: amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza

Egy másik támadott igazság, hogy férfiúvá és asszonnyá teremtette Isten az embert. Nem sokan gondolták volna, hogy ezt az igazságot is ki fogják kezdeni, de ez is megtörtént.

MA MÁR VANNAK, AKIK AZT ÁLLÍTJÁK, HOGY A NEMI HOVATARTOZÁS NEM ISTEN TEREMTÉSÉNEK A KÖVETKEZMÉNYE, HANEM SZEMÉLYES DÖNTÉS KÉRDÉSE.

Messzire vezet ez, hiszen ettől kezdve akár az etnikai hovatartozásról is gondolhatják ezt, sőt akár arról is dönthet valaki, hogy ő melyik fajhoz akar tartozni: ember akar-e lenni, vagy inkább valamelyik állatfaj képviselője.

A tapasztalat szerint az elmúlt ötven-hatvan évben Amerikából kikerült dolgok hatással vannak az egész világra. Onnan indult a melegmozgalom is, és a gendermozgalom is. Hollywoodi filmek ma ráutaznak arra, hogy  rokonszenvet ébresszenek e mozgalmak  iránt.

Már az egyház közelében van a probléma, ezért nagyon észnél kell lenniük a szülőknek, hogy vigyázzanak a gyermekükre, mert ha ő rövid időre is elmegy tőlük, nem tudják, kit kapnak vissza. Szellemi dologról van szó, amit az bizonyít legjobban, hogy nagyon távol van a racionalitástól. Létezhet persze ezzel kapcsolatos betegség is, de az kezelendő, és nem szabad azt a normalitás szintjére emelni.

FONTOS, HOGY SZÜLŐKÉNT A FIÚT FIÚKÉNT, A LÁNYT LÁNYKÉNT NEVELJED. ÍGY LESZ HELYES NEMI IDENTITÁSA, ÉS LESZ HÁLÁS AZÉRT, HOGY ISTEN ANNAK TEREMTETTE ŐT, AMI.

Máskülönben ha találkozik a kóros ideológiával, akkor nyitottá válhat annak befogadására. Látnunk kell ezt a veszélyt! Akkor fog sikerülni egy fiút fiúként nevelni, ha lát a gyermek férfimintát is. Sajnos, sok esetben nincs követhető férfi a fiúk közelében.

Már a kommunizmus terjesztette azt a szemléletet, hogy a nők is elvégezhetnek minden olyan munkát, amit a férfiak. Ezzel szemben az Ige azt mondja, hogy a hölgyek gyengébb edények, ezért más bánásmódra méltóak. Bibliai alapon legyünk erősek a saját nemi identitásunkban, és a nemi szerepünket hálaadással töltsük be.

Ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten igéje mond a családokról! - Dr. Hack Péter

Egy másik támadott igazság, hogy férfiúvá és asszonnyá teremtette Isten az embert. Nem sokan gondolták volna, hogy ezt az igazságot is ki fogják kezdeni, de ez is megtörtént

Nagyon komoly problémák lehetnek ott, ahol fiút vártak, de nem az érkezik, és fordítva. Azok a szülők, akik ezt csalódásként élik meg, hajlamosak a lányt fiúként nevelni, vagy a fiút lányként.

NAGYON KÁRTÉKONYAK AZOK A TÖREKVÉSEK, AMELYEK BE AKARNAK AVATKOZNI A FOGANTATÁSBA, HOGY A SZÜLETENDŐ GYERMEK NEMÉT KEDVÜK SZERINT ALAKÍTHASSÁK.

Elrettentő példa a kínai társadalom, amelyben az egykézés szinte kötelező volt, és mivel tradicionálisan a férfit értékesebbnek tartották a nőnél, ezért volt sok abortusz, hogy ha már egy gyerek lehet csak a családban, akkor fiú szülessen. Aztán a fiúk felnőve nem tudtak megnősülni, mert nem született annyi lány, hogy minden fiúnak jusson feleség.

Fogadjuk el a nemi identitásunkat és a szaporodási képességünket is, ami az ember létezésével kapcsolódik össze. Nagyobb lehetne az emberiség létszáma, ha mindenki családban élne, gyermekeket nemzene. Vannak olyan elemzések, melyek szerint jó lenne, ha nem szaporodna ilyen mértékben az emberiség, mondván, hogy a Föld nem képes már eltartani ennyi embert. Ez viszont nem így van! Bőven megtermelhető a világ élelemszükséglete. Európában kazánokban égetik el a fölösleget. Jobban kell elosztani az élelmet, és jutna sokkal több embernek is.

AZ LENNE JÓ, HA A GYERMEKVÁLLALÁS RANGOT JELENTENE A TÁRSADALOMBAN, ÉS AZ INTÉZMÉNYEKET MÁR ELEVE ENNEK MEGFELELŐEN ÉPÍTENÉK ÉS MŰKÖDTETNÉK.

Mi Isten Igéje szerint élünk, ezért ti bátran és büszkén vállaljatok gyermekeket, és sose panaszkodjatok a miatt, hogy sok gyermeketek van! Ma olyan a közfelfogás, hogy nem könnyű ezt vállalni. Tudni kell szembe menni a kritizáló, lesajnáló véleményekkel. Hálásnak kell lenni Istennek a nagy családért. Nagyon értékelendő a kormány hozzáállása a családokhoz.

Az a korszellem, ami ma elárasztja a világot, az támadja a fundamentális igazságokat. Többek között azt is, hogy házasságon belül kell a gyermeknek fogannia, hiszen csak ez a kötelék képes a gyermek számára biztonságot adni. A megfogant gyermeket viszont meg kell szülni akkor is, ha házasságon kívül fogant, mert az élet mindenek felett áll.

Ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten igéje mond a családokról! - Dr. Hack Péter

Fogadjuk el a nemi identitásunkat és a szaporodási képességünket is, ami az ember létezésével kapcsolódik össze

Az ember számára nagy áldást jelent a család. Ezen keresztül lehet pályára állítani a következő generációt. Isten férfit és nőt teremtett: apának és anyának teremtette az embereket, és feladatokat adott nekik. Az ember számára a szaporodáson és sokasodáson túl feladata az is, hogy tanítsa a gyermekeit. Ábrahámnak azért adott Isten kijelentést, mert tudta róla, hogy megtanítja a háza népét Isten útjára.


“És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, amit tenni akarok? Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle.” (Mózes első könyve 18:17-21)


A férfiaknak tudniuk kell, hogy sokféle sikert elérhetnek ugyan, de a legnagyobb siker az, hogy a gyermekeik jó pályára kerülnek. Akkor fejezheti be valaki jó lelkiismerettel földi pályafutását, ha ezen a területen sikeres, ha teljes mértékben jó reménysége lehet a gyermekei felől, hogy találkozni fog velük az Úrnál. Hasonló meggyőződésünk legyen, mint Pál apostolnak volt:


“Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.”


Az élet a legnagyobb ajándék. Ezért arra kell törekedni, hogy mi magunk is örök életre jussunk, és a gyermekeink is elérjék ezt a célt. Ennek érdekében rendszeresen meg kell kérdeznünk az Úrtól, hogy Tőle van-e az, amit éppen teszünk. Az nem kérdés, hogy a gyermeked Tőle van-e, mert életet csak Isten adhat. Az életed sikerességét nem a világhír adja. Akik konszolidáltan élnek az Úrban, azok sokkal irigylésre méltóbbak, mint azok a világsztárok, akik zűrzavaros életet élnek.

A FÉRFIAKNAK MEG KELL ÉRTENIÜK, HOGY A LEGFONTOSABB FELADATUK MUNKÁLKODNI A SAJÁT ÜDVÖSSÉGÜKÖN, VALAMINT A HÁZASTÁRSUKÉN ÉS GYERMEKEIKÉN.

Aki ebben sikeres, az úgy távozhat földi pályafutása végén, hogy tudja, gyerekei már képesek önállóan is járni az Úrban, mert megtanította erre őket. Isten megígérte, hogy az utolsó időkben jelentősen be fog avatkozni a családok életébe a javukra:


“Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.” (Malakiás próféta könyve 4:5-6)


A legnagyobb vizsga, ami az embert érheti, a szülői szerep, mert ez 24 órás szolgálat. Tökéletesen nem tudjuk ezt a feladatunkat sem elvégezni, de törekednünk kell arra, hogy minél jobban sikerüljön. Az alkalmas voltunk az Úrtól van. Imádkozunk ma a családokért, de tudnod kell, hogy az ima nem pótolja az odaszánt életet, hanem lökést ad ahhoz, hogy ezután még jobban lásd el szülői feladataidat.

A FÉRJEK AZ IGÉBŐL NE CSAK ARRA EMLÉKEZZENEK, HOGY A FELESÉGÜK ENGEDELMESSÉGGEL TARTOZIK NEKIK, HANEM ARRA IS, HOGY NEKIK VISZONT ÖNFELÁLDOZÓ MÓDON KELL SZERETNIÜK A FELESÉGÜKET. EZ TESZI SIKERESSÉ A BIBLIAI CSALÁDOT.

Azokban a családokban, ahol közelítőleg ez működik, ott a gyermekek számára nem probléma engedelmeskedni az Úrnak. Isten jónak tartja az atyaságot, ezért az az Ő akarata, hogy a természetes atyaságon keresztül jussanak el a gyermekek a mennyei Atya iránti bizalomra. Ilyen módon tehát a jó szülő hidat jelent gyermekének a Menny felé. Az időd az életed. Azzal, hogy az idődből mire mennyit áldozol, azt jelzed, hogy mi mennyire fontos számodra.

A Mennybe akarunk bekerülni, ezért rendszeresen bele kell nézünk az Ige tükrébe. Akik egyedül nevelik gyermeküket, Isten azok számára rendelhet szellemi atyákat. Isten minden kárt helyre tud  állítani. Helyezzük a családunkat a Kősziklára!

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Mózes I. könyve 1:26:28
  • Mózes V. könyve 6:6-12
  • Efézusi levél 6:4, 5:22-30
  • Kolossé levél 3:18-21

(Fotók: Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete