A Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából szervezett ünnepségen tartott előadást Agyaki Mónika, a pécsi HISZ vezetője

A Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából szervezett ünnepségen tartott előadást Agyaki Mónika, a pécsi HISZ vezetője

A Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából szervezett ünnepségen tartott előadást Agyaki Mónika, a pécsi HISZ vezetője

Ünnepséget tartott a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából. A rendezvényen részt vettek az Igazgatóság vezetői és a megyei mentőszervezetek képviselői. Az ünnepséget Mácsai Antal tűzoltó ezredes főtanácsos, igazgató nyitotta meg. Március 1. a Polgári Védelem Nemzetközi Napja. Ezt a napot nem csak mi ünnepeljük, hanem szerte a világon megemlékeznek róla. A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972.március 1-jén alakult meg. Erre emlékezve 1992-ben határoztak a Polgári Védelem Világnapjának megtartásáról, amelyhez Magyarország is csatlakozott.

Ezen a napon azokra az elődeinkre emlékezünk, akik a polgári védelem területén tevékenykedtek, akik a legszörnyűbb körülmények között is – a humanitárius eszmét szem előtt tartva – dolgoztak és tettek meg mindent a lakosság védelméért, akár saját életük árán is – hangsúlyozta az igazgató.

Katasztrófavédelmi gyakorlaton a pécsi HISZ

A pécsi HISZ csapata

A mi hivatásunk középpontjában a lakosság védelme áll, és szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy nyugodt és békés körülmények között végezhetjük munkánkat. Ez nem jelenti azt, hogy könnyebb is, hiszen a mai felgyorsult világban, gyors és azonnali reagálás szükséges a lakosságot veszélyeztető tényezők beazonosítása, és a hatásos védekezési módszer megtalálása, alkalmazása során.

Ezt követően Mácsai Antal történeti kitekintésében a polgári védelem eredetéről, kialakulásáról beszélt. A polgári védelem egy idős az emberiséggel – kezdte történeti áttekintését az igazgató. Ismertette a légoltalmi szervezetek európai és magyarországi megalakulását, a polgári védelmi feladatok bővülését napjainkig, valamint a működésük és feladatellátásuk alapját képező jogalkotási folyamatot.

A polgári védelem napjainkban egy megújulási folyamaton megy keresztül. A katasztrófavédelemről szóló törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogi szabályozók a korábbiaktól eltérően még részletesebben rögzítik a polgári védelemmel, illetve a lakosság védelmével kapcsolatos feladatokat.

Az új jogi szabályozás többek között lehetőséget teremtett az önkéntesség erősítésének a lakosság védelmének területén.

Itt, Baranya megyében nagy hangsúlyt fektetünk az önkéntességre, a polgári védelem erejére. Bízunk abban, hogy társszerveinkkel, együttműködőinkkel – különösen a járási mentőcsoportokkal – olyan proaktív rendszert tudtunk létrehozni, amely gyorsreagálású, hatékony és következetes, valamint amely az emberi élet és egészség magas fokú védelmét célul tűzi ki és a messzemenőkig elősegíti- zárta gondolatait Mácsai Antal.

A Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából szervezett ünnepségen tartott előadást Agyaki Mónika, a pécsi HISZ vezetője

Ezt követően Agyaki Mónika a Hit Gyülekezete Szeretszolgálat vezetője mutatta be a mentőszervezet működését a kezdetektől egészen napjainkig. A vezető kiemelte, hogy a mentőszervezet megalakulásának alapja a segíteni akarásuk, tettrekészségük volt, amihez társult a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai háttértámogatása is. Ennek folytán – a mentőszervezetek részére kiírt pályázatok révén – felszerelésekhez, eszközökhöz jutottak, a tagok a szakszerű beavatkozáshoz szükséges továbbképzéseken, vizsgákon vettek részt, szakképesítéseket szereztek. Kiemelt célja a mentőszervezetnek, hogy minél több fiatalt megszólítsanak, megmutassák nekik a polgári védelmi tevékenység társadalmi szükségességét, hasznosságát, és végső soron elérjék, hogy a fiatalabb korosztály is szerepet vállaljon a polgári védelemben.

(Forrás: baranya.katasztrofavedelem.hu)