Ne légy passzív, ha gúnyolják a hitedet! – Dr. Hack Péter

Ne légy passzív, ha gúnyolják a hitedet! - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2019.12.01-i prédikációjának összefoglalója

A Biblia szerint mind az élet, mind a halál a beszéd hatalmában van. A Szentírás más jelentőséget tulajdonít a beszédnek, mint ahogyan azt általában az emberek gondolják. Nem igaz az a mondás, hogy „a szó elszáll”, mert a beszédben erő és hatalom van. A saját sorsunkat jelentősen alakítja a kimondott beszédünk, amit az Ige tűzhöz hasonlít. Kis tűz nagy erdőt is képes felégetni.

Az is fontos, hogy mások beszédére is reagáljunk. Amikor valaki a kertünkbe tűzcsóvát dob be, akkor nem gyönyörködünk benne, hanem azonnal cselekszünk, nehogy nagy kárt okozzon. Tiszteletben kell ugyan tartanunk mások véleményszabadságát, de fontos, hogy ne közömbösen viszonyuljunk ahhoz.

Dávid reagálása nagyon szemléletes példa arra, hogy fel kell lépni a gyalázkodó beszédek ellen. Ezt tette ő akkor, amikor Góliát gyalázattal illette az élő Isten seregét.

NEM JÓ KÖZÖMBÖSNEK MARADNI A SZIDALMAZÁSOKKAL SZEMBEN, MERT KÜLÖNBEN A FÉLELEM LEURALJA A PASSZÍV EMBERT.

Ezékiás király emberei hiába kérték Rabsakét, hogy ne zsidó nyelven beszéljen, mégis héberül folytatta beszédét. Rabsaké pontosan azt akarta elérni, hogy Jeruzsálem népében rettegést hozzon létre. A szellemben járó emberek nem ijednek meg azoktól a beszédektől, amelyek célja, hogy félelmet keltsenek. Meggondolandó, hogy Rabsaké sok igaz tényt is mondott, amiket figyelembe véve – természetes szinten mérlegelve – Jeruzsálemet fel kellett volna adni. De az a lényeges különbség a szellemi és a pszichikai ember között, hogy a szellemi ember Istenben bízik, és nem a láthatókra néz. Ezékiás király imában Istenhez fordult. Megmutatta az asszírok levelét az Úrnak és kifejezte a hitét, milyen különbség van a bálványok és Őközötte. Ézsaiás próféta pedig megkapta Isten válaszát.

A HAZUG BESZÉDEK ELLEN AZ A HELYES MAGATARTÁS, HOGY EGYRÉSZT KIMONDJUK AZOKKAL SZEMBEN AZ IGAZSÁGOT, MÁSRÉSZT KÖZBEN ISTENHEZ KIÁLTUNK.

Minden szituációban ez a menekülés útja. Fontos az is, hogy az ellenünk kimondott beszédeket lerázzuk magunkról. Ennek nagyon hatékony módja, hogy Isten Beszédét hittel rendszeresen megvalljuk. Vannak olyan beszédek, amelyekről tudunk, de nem csupán azokkal szemben kell harcolnunk. Materialista emberek hozzáállása az, hogy csak azokról a beszédekről vesznek tudomást, amelyeket ismernek; tudni kell viszont, hogy azoknál sokkal több létezik. Gyakran lehet érezni a szellemvilágban a gonosz beszédek jelenlétét. Ezekkel szemben ha megvalljuk az igazságot, akkor már kezd is oszlani a sötétség, ahogy ez a gyülekezetben megtapasztalható.

SAJNOS, MA A VILÁG OLYAN SZALON, AMELYBEN A DÉMONOK SZALONKÉPESEK, DE AZ ELLENÜK ERŐVEL FELLÉPŐ KERESZTÉNY SZOLGÁLAT NEM SZALONKÉPES.

A démonokat viszont nem mi találtuk ki, hanem maga Jézus beszélt azokról, tehát nem lehet kétségünk a felől, hogy léteznek. Amikor kiderül, hogy egy társadalomban milyen gonosz erők vannak jelen, amikor lelepleződnek, akkor már könnyebb harcolni ellenük. Igen, harcolni kell, mégpedig szellemi szinten, isteni erővel, mert a meggyőzés, a logikus érvek szellemi konfliktus esetében nem hatnak.

A szellemi harc abban is áll, hogy Jézus beszéde szerint kígyókon és skorpiókon taposunk, azaz a gonoszság erőin, és ehhez azt az ígéretet is kaptuk, hogy semmi sem fog ártani nekünk. A harc eszköze Isten Beszédének megvallása, hirdetése. Ehhez Isten a szánkba adja az Ő Beszédét, ahogyan azt Jeremiás prófétával is tette. Ésaiás száját mennyei parázzsal tisztította meg.

Tudni kell, hogy az ellenség beszéde olyan, mint a tüzes nyilak, amely ellen tenni kell. A hit pajzsát kell védekezésképpen felemelnünk. Az Ige pedig a Szellem kardja. Ragaszkodjunk hitünk megvallásához, nem szégyellve Isten Beszédét! Ez minden hívőnek feladata, és ha ezt megteszi, akkor dicsekedhet majd azzal, hogy nem futott hiába.

Az igaz emberek csillagként fénylenek a sötétben, akik Isten Beszédét tárják az emberek elé.

Olyan keresztényekre van Istennek szüksége, mint amilyen Dávid hősei voltak. Mikor a filiszteusok kigúnyolták őket, Eleázár keze harc közben hozzáragadt a kardjához. Samma megvédelmezte azt a darab földet, ami be volt már vetve. A nép elfutott, de ő ott maradt annak a darab földnek a közepén, és az Úr nagy szabadulást szerzett. Így szerez szabadulást ma is, ha követjük Dávid hőseinek példáját.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Királyok II. könyve 18:17-19:37
  • Jakab apostol levele 3:3-10
  • Jeremiás próféta könyve 1:6-10
  • Ésaiás próféta könyve 6:6-9
  • Filippi levél 2:14-16
  • Sámuel II. könyve 23.

Hrabovszki György jegyzete