A Messiás az egyetlen szabadító! – Dr. Hack Péter

Mire várt Lót Szodoma kapujában? - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2024.03.24-i prédikációjának összefoglalója

A bibliai ünnepek nagyon erősen a jövőbe tekintőek, amelyek alapján várhatjuk a próféciák beteljesedését. Virágvasárnapon Zakariás próféciája teljesedett be. A próféciában van egyfajta kettősség: egyfelől Királyként jön a Messiás, másfelől alázatosan, szamárnak a vemhén. Jézus alázatosan, szamárháton vonult be Jeruzsálembe. Ez lehet az oka annak, hogy a zsidók nem ismerték fel Jézus Krisztusban a Messiást. Jézus az Isten Báránya, de közben nem veszítette el királyi mivoltát sem. Uralkodóként jön el, és ezer évig fog uralkodni a Földön.

JÉZUS KRISZTUSNAK JERUZSÁLEMBE ÉRKEZÉSEKOR ELSŐ DOLGA VOLT HELYREÁLLÍTANI AZ ISTENTISZTELETET. VIRÁGVASÁRNAPON AZT KIÁLTOTTÁK ÉRKEZÉSEKOR, HOGY „HOZSÁNNA! ÁLDOTT, AKI JÖN AZ ÚR NEVÉBEN!”.

Szent Szellem által mondták Jézust Úrnak az emberek ekkor. Dávid fiának, Messiásnak szóló köszöntés ez. A kiáltás első szava, a „Hozsánna” azt jelenti, hogy „Szabadíts meg!”. Igen, szüksége van az embereknek szabadításra, hiszen egyre nehezebb időket élünk, ezért nem szabad az embereket hazug beszédekkel táplálni. A 118. zsoltárban az is benne van, hogy „Áldott, aki az Úr nevében jön.” Amikor ezt kiáltják Izraelben, akkor jön vissza Jézus.

SZELLEMI JELENTŐSÉGE VAN ANNAK, HOGY AZ OKTÓBER 7-IKI TÁMADÓK HÁBORÚS OKNAK MINŐSÍTETTÉK A VERES TEHENEKNEK AZ IZRAELBE SZÁLLÍTÁSÁT.

Akik ezt ellenzik, azok értik, hogy ennek nagy jelentősége van ennek, mert ez által lehetővé válhat a papok és az oltár felszentelése. Ha nincs veres tehén, akkor hamva sincs, és nem lehet Izrael népét megszentelni a Törvény szerint.

Jelenleg a világban még a gonoszság uralkodik. Lesz Ezeréves Királyság, amely korszakban még lesz az emberiségben rossz, de már nem uralmi pozícióban. Amikor Jézus bement a jeruzsálemi Templomba, akkor felborogatta a pénzváltók és árusok asztalát, mondván, hogy az imádság házát latrok barlangjává tették. A Templomba való bemenetelkor szükséges volt az áldozat megvétele, de nem ott, ahol az imádkozás zajlott. Az Úr jelenlétébe való bemenetelhez áldozatot kell bemutatni. A gyülekezet és az egyénileg a hívők is az „imádáság háza” kell legyünk.

SZÁMUNKRA FONTOS ÜZENET, HOGY CSAK AZ ÚRTÓL VÁRHATJUK A SZABADÍTÁST, EZÉRT A BIZALMUNKAT ŐBELÉ KELL HELYEZNÜNK. Ő AZ, AKI FELEMELHET, ÉS JÓT KÉSZÍT AZ ŐT SZERETŐK SZÁMÁRA.

Mégis egyre több keresztény keresi természetes úton a megoldást problémáira. Pedig tudnunk kell, hogy Isten kegyelme nélkül semmik vagyunk, ezért csak vele tudunk győztesek lenni. Nagy a felelősségünk, hogy galambárusként akadályozzuk-e az emberek üdvözülését, vagy pedig segítjük azt Isten házában.

ISTEN JÓ ATYA, AKI SZERETNÉ, HOGY GYERMEKEINEK JÓ DOLGUK LEGYEN. KÉTOLDALÚ DOLOG EZ, HISZEN GYERMEKEINEK ENGEDELMESSÉGE IS KELL HOZZÁ.

Már a földi életben is bebizonyosodik, hogy lehet így élni, sőt, csak így érdemes élni! A virágvasárnapi üzenet lényege, hogy várjuk a Szabadítót, és imádkozunk. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan kapcsolatban állunk Istennel. A legtöbb perpatvar olyan földi dolgok miatt történik, mint ami a pénzváltók asztalához tartozik. A veszekedéseket ki kell dobálni, így érkezni istentiszteletre.

Egybeesik idén virágvasárnap és a purim ünnepe. A purim nem tartozik az Úr hét ünnepe közé, de az is bibliai ünnep, viszont csak a zsidóknak kell azt megtartani. Ilyenkor felolvassák az egész Eszter könyvét. Ebben azt olvassuk, hogy Márdokeus, Eszter és a Susánban élő zsidók böjtöltek és imádkoztak, hogy az ellenségtől megszabaduljanak.

HÁMÁN TERVE AZ VOLT, HOGY KIIRTSA A ZSIDÓKAT. AKKOR Ő A SÁTÁN ESZKÖZE VOLT, AKINEK MA IS EZ A CÉLJA. ESZTER KIRÁLYNÉ KÉRÉSE IS AZ VOLT, AMIT VIRÁGVASÁRNAPON KIÁLTOTTAK AZ EMBEREK: SZABADÍTS MEG!

Ez az ünnep is azt üzeni, hogy végül Isten népe meg fog nyugodni az ellenségeitől és a keserűségük örömre fog változni. Az örömre az ad okot, hogy a Messiás a Szabadító.

A megtérés a szabadulás útja, ezért meg kell újítani az Istennel való kapcsolatunkat. Ennek az lesz a következménye, hogy vigasságnak és örömnek szava fog hangzani az igazak sátoraiban.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Máté evangéliuma 21:1-17
  • Eszter könyve 9:20-28, 4:1-17, 5:1-3
  • Zsoltárok könyve 118:1-29

Hrabovszki György jegyzete