A mennyei erő: az Úr keze – Dr. Hack Péter prédikációjának összefoglalója

Dr. Hack Péter: A szeretet átalakítja az embert

Dr. Hack Péter 2023.05.28-i prédikációjának összefoglalója

Pünkösdkor elkezdődött egy új időszak, ami addig fog tartani, amíg el nem jön az Úrnak nagy napja. Isten a Menny és a Föld közötti falat felülről lefelé áttörte. A mennyei erőt az Úr kezének mondja a Biblia. Ennek igazolására több történet is említhető az Ószövetségben, melyek során Isten természetfeletti ereje megnyilvánult.

Ilyen eset volt, amikor Júda és Izrael királya válságos helyzetben prófétához fordult Moábbal kapcsolatban, és Isten tanácsát keresték. Az Úrnak Szelleme rászállt Elizeus prófétára, aki ekkor kijelentést kapott. Ez a történet a dicséret szerepét is mutatja.

A PRÓFÉTA KÉRT EGY ÉNEKEST, ÉS AMÍG AZ ÉNEKELT, ISTEN KÖZÖLTE VELE A TERVÉT.   

A közölt terv nem tűnt ugyan logikusnak   ̶̶   árkot kellett ásni, ami megtelik vízzel    ̶̶  de a két király elfogadta a kijelentést, aminek következtében győzelmet aratott az izraeli-júdai koalíció. A napkeltekor vereslő vizet ugyanis véresnek hitték az ellenség soraiban. Azt gondolták, hogy Izrael és Júda egymásnak esett, és vesztükre támadást indítottak. Moáb királya is természetfeletti erőhöz fordult, hogy megszerezze a győzelmet, de ő emberáldozattal akarta elhárítani az várostromot. A zsidó csapatok ekkor felháborodva távoztak a helyszínről.

A fogság idején, Ezékiel prófétára a hazájától távoli helyen, messze Jeruzsálemtől is rászállt Isten Szelleme, és olyan látomást kapott, amely által betekintést nyert a szellemvilágba.  A Szent Szellem felemelte őt a földi valóságból a mennyei létbe. Ember embernek nem képes ezt szavakkal elmondani, milyen szellemi lények vannak ott, ezt csak a Szent Szellem tudja megmutatni.

A MENNYEI ÉLETRE KÉSZÜLJÜNK. AZ OTTANI ÉLET SOHA NEM LESZ UNALMAS, MIVEL ÓRIÁSI MEGÚJULÁSI KÉPESSÉGE VAN A MENNYNEK. ERŐS SZÍVŰEK LEGYÜNK, MINT MÓZES, AKI LÁTTA A LÁTHATATLANT! SZÓLJUK BÁTRAN ISTEN BESZÉDÉT!

A prófétaság Szelleme azért jött, hogy a hitetlent megtérésre intsük, az igaz útról eltért hívőt pedig visszatérésre, mert különben elfelejtődnek a korábbi igazságai, amiket tett. Minden hívő környezetében vannak emberek, akik sorsának befolyásolására Isten használni akarja őt, és felelősségre fogja vonni azzal kapcsolatban, hogy megintette-e az illetőt. Isten Szelleme el akarja érni az embereket, hogy megtérésre jussanak, és ebben nekünk együtt kell Vele működnünk.

A Szent Szellem ezen kívül kijelentéseket ad a jövőt illetően. Ezékielnek prófétálni is kellett, hogy a Szellem életet leheljen a száraz csontokba, és azok talpra álltak, mint nagy sereg. Ez Izraelt jelképezi, ami feltámad az idők végén.

EZÉKIEL PRÓFÉTA ESETÉBEN ISTEN 2600 ÉVET MUTATOTT MEG ELŐRE, AMIHEZ KELLETT AZ IS, HOGY AZ Ő EMBEREI SZÓLJÁK AZ ÚR SZAVÁT. ENNEK HIÁNYÁBAN MEGREKEDÉS KÖVETKEZHET BE.

Az evangélium hirdetéséhez erő kell, amit a Szent Szellem közvetít. Az Ószövetségben csak néhány emberre szállt rá a Szent Szellem, de az Újszövetségben viszont mindenkinek van lehetősége erre. Isten Szelleme azokra száll rá, akikben Jézus Krisztus lakozik. Pünkösd előtt a tanítványok egységben voltak, együtt imádkoztak, és ahogyan Jézus megparancsolta nekik, várták, hogy erőt vegyenek. A prófétai kijelentéseket ezután szólták. Nem részegek voltak, hanem az teljesedett be, amit Joel próféta mondott: Isten felemelte Jézus Krisztust a mennybe és Ő kitöltötte Szent Szellemét, hogy fiai prófétáljanak.

LÁTHATÓ A BIBLIÁBAN, HOGY KÜLSŐ JELEI IS VANNAK A SZENT SZELLEM KIÁRADÁSÁNAK. EZ TÖRTÉNT PÜNKÖSDKOR IS, AMIKOR RÉSZEGNEK GONDOLTÁK A BETÖLTEKEZETT SZEMÉLYEKET. ISTEN HASZNÁLNI AKARJA AZOKAT AZ EMBEREKET, AKIKET ILYEN MÓDON MEGÉRINT.

Isten akaratát keresve, kijelentést kell vennünk életünk legfontosabb döntéseivel kapcsolatban. A kapott tálentumokkal összefüggésben akar Isten felkenni minket, hogy hasznosan tudjuk forgatni az Ő ajándékait. Ennek az lesz a következménye, hogy győztesen fogjuk túlélni a válságos időket.

El kell mondani az embereknek, hogy az Egyházba nem lehet beleszületni, hanem csak megtérés által lehet bekerülni. Meg kell értetni az emberekkel, hogy a földi élet befejeződése után nem kerül senki automatikusan a Mennybe; ezt csak Jézus Krisztus megváltó munkájának elfogadása teszi lehetővé.


„Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.
Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.”


AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Apostolok cselekedetei 2:1-21, 2:38-39
  • Királyok 2. könyve 3:15-27
  • Ezékiel próféta könyve 1:3-28, 3:14-27, 37:1-14

Jegyzet: Hack Márta, Hrabovszki György