Jobb az engedelmesség az áldozatoknál – Dr. Hack Péter

Jobb az engedelmesség az áldozatoknál - Dr. Hack Péter

Jobb az engedelmesség az áldozatoknál – 2019. február 17.

DR. HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA:

Az ószövetségi történetek a mi tanulságunkra kerültek be a Bibliába, így Saul története is. Ez a korszak a bírák korának vége volt, ami zavaros évszázadokat jelentett Izrael történetében. A fordulatot az jelentette, hogy Saul odament Sámuelhez. Ez valójában a megtérés előképe.

Saul nem volt kevély ember, hiszen a saját szemében is kicsinek tűnt. Nem akart ő király lenni; szamarakat keresni indult. Tisztelte Sámuel prófétát, azért fordult hozzá. Meglepődött, amikor a próféta királlyá kente fel. Saul jól kezdte uralkodását. Rajta volt a Szent Szellem kenete, és győzelmet győzelemre aratott. Ez az élet minden területén így van: csak az működik jól, ami kenet alatt van. Igaz ez a házasságra, a gyermeknevelésre, munkára, tanulásra egyaránt. Saul története arra int, hogy vigyázzunk, mert a kenetet el lehet veszíteni.

AMIKOR ELTÁVOZIK A KENET, AKKOR  NEM MÁSOKAT KELL HIBÁZTATNI, HANEM AZT KELL MEGKERESNI,  MITŐL MENT EL A KENET.

Az amálekiták nagyon alattomos módon harcoltak Izrael ellen, és ezzel kivívták Isten haragját. Hátbatámadták Izraelt, mikor kivonult a nép Egyiptomból, és a gyengéket, az erőtleneket támadták meg. Amálek mögött sötét szellemi erők álltak, amit abból is látunk, hogy a csata szellemi síkon dőlt el. Amikor Józsué harcolt Amálek ellen, akkor Áron és Húr tartották Mózes karjait, hogy tovább folytathassa az imát Jahve Nisszihez, Isten népének Győzelmi Zászlójához, és meg is szerezték a győzelmet.

Saul idejében Isten egy régi számlát akart kiegyenlíteni. Megparancsolta neki, hogy törölje el Amáleket. Saul viszont nem látta azt, hogy Amálek mekkora veszélyt jelent a nép számára. Megsemmisítette az értéktelen dolgokat, de meghagyta a királyukat, Agágot és mindazt, ami a zsákmányból jónak tűnt a népnek. Mivel Saul megvetette Isten beszédét, eltávozott tőle a kenet, ezért a szellemi látását is elvesztette.

Jobb az engedelmesség az áldozatoknál - Dr. Hack Péter

Csak az működik jól, ami kenet alatt van

Amálek a bűnt jelképezi. Sok keresztény nem gondolja, hogy milyen nagy veszély. Azt hiszi, neki nem árt az okkultizmus, ha beengedi a családjába például a Harry Potter filmet. Vagy úgy gondolja, rá nem veszélyes a pornográfia, vagy most az egyszer nem az.

Saul azért lett felkenve királynak, hogy elbánjon az ellenséggel. Amikor Sámuel kérdőre vonta, arra hivatkozott, hogy jószándékúan cselekedett. Félt a néptől, és különben is: áldozni akart a megkímélt javakból. Ez így is volt, csakhogy akkor már kenet nélkül élt, mert belecsúszott a lázadásba.

ISTEN IGÉJE HATÁROZOTTAN LESZÖGEZI, HOGY AZ ENGEDELMESSÉGET SEMMILYEN ÁLDOZAT NEM HELYETTESÍTI.

Az Úr előtt kedvesebb az Úr szavának való engedelmesség, mint bármilyen áldozat, akár adomány, akár szolgálat. Ez azt jelenti, hogy a kenet alá visszakerülés útja az engedelmesség, ami az egész keresztény élet kulcsa. Jézus Krisztus szolgálatában is ez volt a döntő, ezt jutalmazta az Atya azzal, hogy minden név fölött való nevet ajándékozott Neki.

Saul ellenben az engedelmesség helyett emlékoszlopot állított önmagának, ami annak lett az emlékműve, hogy elveszítette a királyságot, amire hivatott volt.

Jézus, noha Fiú, Ő is engedelmesség által jutott be a tökéletességbe, ezért számunkra is csak ez az út járható. Ez esetben számíthatunk arra, hogy a kenet a segítségünkre lesz, ami nélkül semmit sem tudnánk elvégezni. A fiúság szelleme az engedelmesség szelleme.

Jobb az engedelmesség az áldozatoknál - Dr. Hack Péter

Az Úr előtt kedvesebb az Úr szavának való engedelmesség, mint bármilyen áldozat

Az apostolok a hívők számára azt tanácsolták, hogy engedelmes gyermekekként viszonyuljanak Istenhez, és testvéreiket képmutatás nélkül buzgón szeressék.

Akinek félrecsúszott az élete, és eltávozott tőle a kenet, annak meg kell keresnie azt a pontot, ahol a változás megtörtént. Érdemes Isten nagy emberének, Dávidnak a hozzáállását ezen a területen is mintának tekinteni. Miután vétkezett, arra kérte Istent, hogy Szent Szellemét ne vegye el tőle, hanem teremtsen benne tiszta szívet és engedelmesség szellemével támogassa őt.


„Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.”


Így érhető el a lázadó természet letörése, amire nagy szükség van, mert lázadáson alapuló kultúrában élünk. Az igazság elleni lázadás azonban senkin sem fog segíteni, az engedelmesség viszont áldást hoz.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Sámuel I. könyve 15:1-35
  • Mózes II. könyve 17:8-16
  • Mózes V. könyve 25:17-19
  • Filippi levél 2:6-9
  • Zsidó levél 5:8-9
  • Róma levél 1:4-6, 6:16-18
  • Thesszalonikai II. levél 1:6-10
  • Péter apostol I. levele 1:2, 1:14-16
  • Zsoltárok könyve 51:9-14

(Fotók: Akaró Rafael)

Hrabovszki György jegyzete