Jézus neve – Istentisztelet

Jézus neve - Istentisztelet

Jézus neve – 2016. november 20.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Jézus Nevében óriási erő és hatalom van. A Jóshua név jelentése: az Úr a szabadulás, az üdvösség. Vegyük birtokba azokat a lehetőségeket, amelyeket ez a Név magában rejt. Jézus Nevét csak jogszerűen szabad használni. Mi a jogszerű használat kritériuma? Az, hogy nemcsak mondod, hanem valóban Jézus Krisztus tanítványa vagy. A jogszerű használat esetén a szellemi erők kénytelenek engedelmeskedni. Jogszerű a használat, ha nem versengésből történik, nem hiábavaló dicsőséget keresve, hanem alázatosan, egymást különbnek tartva. Tiszta legyen a szolgálat motívuma, azzal a hittel a szívben, hogy a mennyei Atya titkon néz, és nyilvánosan fizet meg.

Gyakori kérdés, hogy Isten miért teremtett rosszat, gonoszt? Nem ez történt, hanem volt egy szellemi lény, aki nem jól élt a jóval, pedig volt döntési lehetősége arra, hogy a jót válassza. Lucifernek a bensőjében jött létre a gonoszság. Az ok a felfuvalkodottság, önközpontúság.

Nem mindegy az, hogy az Istentől kapott dolgot mire használja valaki. A világ sok olyat fog egy fiatalnak kínálni, ami az ént erősíti. A világ igazán akkor értékeli az Istentől kapott tálentumokat, ha azokat Isten ellen használja az illető(!). Lucifer a Krisztus helyét akarta elfoglalni, a szellemi lények imádatát irigyelte el Tőle. A kísértésnek is fontos eleme volt ez: „… mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem”.

Érdemesebb azt választani, amit Isten akar adni. Bizony, nem könnyű döntés ez, mert Lucifernek elképesztő technikái vannak arra vonatkozóan, hogy ellenkező döntésre sarkalljon. Jó példa a Krisztus, aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő, hanem kiüresítette magát.

Jézus az engedelmességével szerezte meg azt a Nevet, amelyre minden térd meghajol. Ő azt akarta, hogy a Neve itt maradjon a tanítványok számára, annak érdekében, hogy ők használhassák azt. Minden csoda forrása a Jézus nevébe vetett hit. Ma sokan vannak, akik nem akarják, hogy Jézus Nevét használjuk. Akkor, ha engednénk ennek az elvárásnak, csak egy új vallás alapítói lennénk, de ezt persze nem akarjuk. Ma nem tilos, de nem is szalonképes Jézus Nevében beszélni, cselekedni. Gyakoroljuk magunkat a Jézus Nevébe vetett hitben! Képviseljük mindenhol Őt, Aki minket elküldött! Az embereket a személyes bizonyságok fogják meg, és késztetik megtérésre.

Elhangzott igék:

  • Filippibeliekhez írt levél 2:2-11
  • Ezékiel próféta könyve 28:12-15
  • Ésaiás próféta könyve 14:11-17
  • Apostolok cselekedetei 3:1-8 és 12-16
  • Máté evangéliuma 12:19-21
  • Lukács evangéliuma 24:46:49
  • Kolossebeliekhez írt levél 3:17