Jegyesség: Várakozás a házasságra – Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter: Soha ne add fel, mert az Úr fogja a kezedet!

Dr. Hack Péter 2022.08.07-i prédikációjának összefoglalója

A Biblia szerint nem a néma csönd dicsőíti Istent. Öröm szava, vígasság szava hallatszik az igazak sátorából és az Ige kijelenti azt is, hogy örülhetünk az Úrban mindenkor. Isten Igéje úgy mutatja be Jézusnak és az Egyháznak a kapcsolatát, mint a Vőlegény és a menyasszony kapcsolatát.

Keresztelő János megvallotta, hogy nem ő a Krisztus, hanem Jézus az, ezért nem kell vetekedni a keresztelés során a tanítványoknak. Elmondta, hogy Jézus a Vőlegény.

AMIKOR JÉZUSTÓL MEGKÉRDEZTÉK, HOGY MIÉRT NEM BÖJTÖLNEK AZ Ő TANÍTVÁNYAI, AKKOR AZT VÁLASZOLTA, HOGY MOST MÉG VELÜK VAN A VŐLEGÉNY, DE MAJD UTÁNA ŐK IS FOGNAK BÖJTÖLNI.

A böjt nagyon hasznos szellemi tevékenység, amely során legális szükségletet, a táplálékhoz jutás igényét feszíti meg az ember. Jézus önmagáról is kijelentette, hogy Ő a Vőlegény, aki eljegyezte ugyan az Egyházat, de most még elmegy, és vissza fog jönni a menyasszonyáért. A jegyesség bibliai intézményének megértése nagyon fontos.

NEM CSAK AZ EGYHÁZ, IZRAEL IS JEGYESE ISTENNEK. A KRISZTUSSAL EGYESÜLNI AKKOR LEHET, HA MENYASSZONYKÉNT VÁRJUK ŐT.

Az ortodox zsidók gyakorlatában az apa hozzájárulása kellett ahhoz, hogy egy fiú megházasodhasson. Ezzel összhangban van az, hogy még maga Jézus sem tudta az Ő visszajövetelének, azaz a menyasszonyért való megérkezésének idejét, hanem csak egyedül az Atya.

Van a testnek is szerepe a házasságban, és az Ige tisztességesnek nevezi a szeplőtelen házaságyat. Ma a világban a szexualitás szinte csak a testi vágyak kielégítéséről szól.  Elgondolkodtató, hogy az Egyházban is tapasztalható a szexuális bűnök begyűrűzése. Fontos tehát bibliai alapokra helyezni a házasságot. Nem testi szinten kell alapulnia a házasságnak, hanem szellemi szinten.

KIJELENTÉS ÉS SZÖVETSÉG LEGYEN A HÁZASSÁG ALAPJA, AMI NEM JELENTI AZT, HOGY NE KELLENE A SZERELEM, HANEM AZT, HOGY A SZERELEM AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBAN GYÖKEREZZEN.

A testi vágy vezérlésének egy negatív példája a Bibliában Amnon és Támár esete. Dávid fia megkívánta féltestvérét, és egy barátja tanácsára tőrbe csalta őt, és megerőszakolta, majd megutálta, mert a kapcsolat nem szövetségen alapult.

A jegyesség egy ígéret, ami arra vonatkozik, hogy mindkét fél megtartja magát a házasságkötésig. Ez azért fontos, mert a szexuális kapcsolat minden esetben nyomot hagy mindkét félben.

A bibliai alapon kötött házasságok sokkal nagyobb arányban maradnak meg, mint más házasságok. Ez azért van, mert az ilyen házasságok lényege a szövetség és a hűség. Emiatt egy fiatalnak a legfontosabb tulajdonsága nem az egyéni kiválóság, hanem a hűség. Ezt tanulni kell. Ahogyan az étkezés, az alvás is legális igények, úgy a szexuális vágy is az, de Isten akarata, hogy azt csak házasságban gyakorolják az emberek.

AZ ÖNMEGTARTÓZTATÁS A TISZTASÁG MEGŐRZÉSÉT JELENTI A SZÖVETSÉGEN ALAPULÓ KAPCSOLATIG. EZZEL A JEGYESPÁR TAGJAI ÖNMAGUK ÉS A MÁSIK FÉL SZÁMÁRA IS BIZONYÍTJÁK, HOGY NEM PUSZTÁN A TESTI VÁGY VEZÉRELTE ŐKET A JEGYESSÉG ELINDÍTÁSÁVAL.

A világban az számít sikernek, ha valakinek minél több partnere volt. Ez pedig bibliai mércével nézve nem a siker jele, hanem az, hogy egy rongy ember az illető. A megismerés a házasság során valósul meg, ezért nem jó a házasság előtt azt elvárni, hogy teljesen megismerjék egymást a jegyesek. Akik ma összeházasodnak, azok tíz év múlva már más emberek lesznek, mert összecsiszolódnak. A Szent Szellem kenete olajozza meg ezt a folyamatot, ezért nem lesz fájdalmas az összecsiszolódás.

A VŐLEGÉNY JOGOSAN TÁMASZT ELVÁRÁST MENYASSZONYA IRÁNT. JÉZUS AZT MONDTA, HOGY AZ SZERETI ŐT, AKI ISMERI ÉS MEGTARTJA AZ Ő PARANCSOLATAIT, ÉS ITT A PARANCSOLAT LÉNYEGÉBEN INKÁBB ELVÁRÁST JELENT. MENYASSZONYKÉNT ÚGY JÓ VÁRNI A VŐLEGÉNYT, HOGY NAPI KAPCSOLATBAN VAGYUNK VELE.

Ezért mondta Jézus, hogy jobb a tanítványoknak, hogy Ő elmegy és elküldi a Szent Szellemet, ami biztosítja a napi kapcsolatot Ővele. Érdemes várni Rá, hogy így a Menyasszonyhoz, az igaz Egyházhoz tartozhassunk felékesítve, és felkészülve oly módon is, hogy a lámpásunkban legyen olaj, ami arra utal, hogy a Vőlegény a legsötétebb időszakban fog eljönni.

Akiben benne van a Szent Szellem, az várja a Vőlegény visszajövetelét. Az esküvőn az a reménység teljesül be, hogy érdemes volt tisztán megőrizni magunkat arra a napra, ugyanúgy így kell szentségben megmaradva várni Jézus Krisztus eljövetelét is.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Jelenések könyve 19:6-9, 21:9-10, 22:17
  • János evangéliuma 3:28-31, 14:1-3
  • Márk evangéliuma 2:18-20
  • Ésaiás próféta könyve 62:5, 61:10
  • Ezékiel próféta könyve 16:5-14

Hrabovszki György jegyzete