Ifjúsági fórum Dr. Molnár Tihamérrel és feleségével, Zsuzsannával

Ifjúsági fórum Dr. Molnár Tihamérrel és feleségével, Zsuzsannával

IFJÚSÁGI FÓRUM A PÉCSI IFJÚSÁGI GYÜLEKEZETBEN – 2017. Augusztus 18.

A legutóbbi ifjúsági fórum előadói Dr. Molnár Tihamér egyetemi docens aneszteziológus és neurológus, valamint felesége, Zsuzsanna klinikai szakorvos voltak. Augusztus 18-án pénteken közel nyolcvan fő gyűlt össze az ifjúsági alkalmon, hogy a háromgyermekes orvosházaspár megtérésének és egymásra találásának történetét, illetve bizonyságaikat meghallgassa.

Ifjúsági fórum Dr. Molnár Tihamérrel és feleségével, Zsuzsannával

Ifjúsági fórum Dr. Molnár Tihamérrel és feleségével, Zsuzsannával

Molnár Zsuzsanna

Zsuzsa a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumba járt. Kiskora óta orvos akart lenni, egy rövid időszakot leszámítva, amikor a régészet hozta lázba. „Nem voltam rossz lány”- mondta Zsuzsanna, nem volt bulizós fiatal. Szerette a biológiát, de vonzották a művészetek is, mindig élvezettel olvasta a verseket, és mai napig gyönyörködik a festményekben. Közben mosolyogva néz férjére, mert az Úr ebben is hasonló társat adott neki. Negyedikes gimnazistaként egy filozófia kurzus során fogalmazódott meg benne a kérdés, hogy mi az ember létezésének célja. Az orvosi egyetemre elsőre felvették, így a választ már a csoporttársaival együtt kereste a különböző felekezetek kerekasztal-beszélgetésein, filmklubokban és a művészetben.

Végül egy szombathelyi barátnője beszélt neki arról a kimondhatatlan boldogságról, amit a názáreti Jézus Krisztussal való találkozása óta átél.

Először értetlenül fogadta a lány kitörését, mégis többször elment az istentiszteletekre. A gyülekezetben tapasztalt szeretet eltalálta a szívét: úgy érezte, hogy meglelte azt a helyet, azt utat, amit azelőtt keresett. Úgy döntött, hogy ha csak a megtérés hiányzik ahhoz, hogy szabad legyen akkor ő ezt megteszi. Nem győzte hangsúlyozni, milyen nagy szerencséjük van azoknak a második generációs keresztény fiataloknak, akiknek ezt a keresgélést nem kellett átélnie. A tanulásban való kitartásra buzdított. Leszögezte, hogy a bulikból való kimaradás miatt cseppet sem érdemes frusztrálódni. Helyette törekedni kell a minőségi kapcsolatok létrehozására, valamint arra, hogy mindvégig az Úrban bízzunk, Ő legyen az erős horgony az életünkben.


„Isten igenis kiemel a tömegből, és dicsősége rajtunk megláttatik”. (Ézsaiás 60:2)


A 90-es évek elején tapasztalható nagy megtéréshullám idején adtam át az életemet Jézus Krisztusnak”.

Ifjúsági fórum Dr. Molnár Tihamérrel és feleségével, Zsuzsannával

„Isten igenis kiemel a tömegből, és dicsősége rajtunk megláttatik” (Ézsaiás 60:2).

Ekkor ötödéves orvostanhallgató volt. Bár tanulmányai terén a megtérése előtt is sikeres volt, azt követően eredményei tovább javultak. Diplomával a kezében csak Istenben tudott bízni, hogy Pécsett lesz munkahelye. Nem sokkal később Szombathelyen kapott munkát, de csupán három napot dolgozott, mert az egyik professzor, akit korábban állás reményében felkeresett, váratlanul táviratozott neki. Zsuzsa ezzel az isteni segítséggel került vissza Pécsre, és lett kezdetben kutatóorvos az egyetem Élettani Intézetében, majd nem sokkal később a Neurológiai Klinikán folytatta a munkát. Itt találkozott Tihamérrel, akinek leánykérését boldogan fogadta, és hamarosan össze is házasodtak. Már a kezdetektől igyekeztek a szülőktől anyagilag függetlenné válni. Zsuzsának a kongresszusok, az egyetem és a munka mellett hamarosan anyává is kellett válnia. „Három gyermeket nevelni úgy, hogy két klinikus van a családban, nagy kihívásnak bizonyult, ezért a gyógyítás helyett a képalkotó diagnosztikát választottam”. Jelenleg a PTE Nukleáris Medicina Intézetének szakorvosa, ahol két nyelven oktatja az orvostanhallgatókat is.

Molnár Tihamér

Zsuzsához hasonlóan Tihamér sem volt “partiarc”. Az életre tudatosan készülő, céltudatos fiatalként az foglalkoztatta, mi a boldog és sikeres család titka. Ekkortájt költözött a környékükre két orvos a családjával. Az ő kitűnő példájukon felbuzdulva elhatározta, hogy orvosi pályára lép. Egy kisvárosi gimnáziumban érettségizett le.

A felvételi eredménye olyan kiemelkedő volt, amilyet a gimnázium igazgató még soha nem látott korábban.

Természetesen elsőre felvették az orvosi karra.

A Szombathelyről Pécsre tartó gyorsvonat a vidéki egyetemisták tipikus találkozóhelye volt, ahol a hallgatók megosztották egymással nézeteiket. Így nyílott lehetősége megismerkedni egy művészeti karra járó lánnyal, aki egy későbbi alkalommal Jézus Krisztussal való találkozásáról is beszélt Tihamérnek. Elment a Teofil klubba, melyet a Hit Gyülekezete iránt érdeklődők számára hozott létre Akaró Ágnes azzal a céllal, hogy olyan értelmiségiek, mint Dr. Ruff Tibor filozófus vagy Dr. Grüll Tibor történész beszéljenek a megtérésükről, Istenről és azokról a kérdésekről, melyek legbelül minden embert foglalkoztatnak. Tihamér rendszeres látogatója lett az istentiszteleteknek, akárcsak Zsuzsa. Egyik alkalommal a Zsidó 3:7-8-at olvasták fel.


„Annak okáért amint a Szent Lélek mondja: ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában.”


Erről a pillanatról így emlékezik vissza:

Az Ige eltalált, de aznap még nem tértem meg, mert kemény volt a szívem.

Másnap egy újraélesztés folyamatáról szóló előadást hallgatva döbbent rá, hogy Jézus Krisztus minden ember igazi megmentője.

Az óra végét meg sem várva szaladt a gyülekezeti házba, ahol újra hallott a Megváltóról. Azonnal elmondta a megtérők imáját. Az ő életében is hatalmas fordulatot jelentett ez az esemény.

Ettől kezdve mindig kitűnő (!) volt a tanulmányi eredménye- az orvostudományi egyetemen. Vallja, hogy a tudás önmagában nem képes megváltoztatni az embert, hiszen “az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít” (1 Korintus 8:1). Ráébredt, hogy értelmiségiként fontos feladata megszólítani az egyetemi élet alakjait, hiszen a professzoroknak ugyanúgy szükségük van Jézusra, mint az „egyszerű” diákoknak.

Tihamér két szakterületen szerzett szakvizsgát, először neurológiából, majd az aneszteziológia és az intenzív terápia területén. Elmondása szerint a 2000-es években az amerikai társadalom az anesztéziát, vagyis az érzéstelenítést tartotta az emberiség legfontosabb találmányának. Kifejtette, hogy már Viktória királynő két gyermekét világra segítő orvos, Lord John Snow előtt is létezett egy profi aneszteziológus, a Teremtő, aki Ádámot elaltatta, hogy megalkothassa az egyik oldalbordájából Évát (I. Mózes 2:21-23).

Ifjúsági fórum Dr. Molnár Tihamérrel és feleségével, Zsuzsannával

„Az Ige eltalált, de aznap még nem tértem meg, mert kemény volt a szívem.” -Dr. Molnár Tihamér

Sokat imádkozott, hogy az Úrtól való házastársát megtalálja. Fontos szempont volt számára, hogy ne csak istenfélő, hanem értelmes is legyen a leendő felesége (Példabeszédek 19:14). Ekkorra már egy munkahelyen dolgozott Zsuzsával. Örült, hogy keresztény munkatársa van, de meg sem fordult a fejében, hogy érdeklődjön iránta. Úgy emlékezett vissza, hogy miközben a számítógépnél munkáját végezte, szomorkodni kezdett, hogy egész nap az íróasztalnál ülve semmi esélye sem lesz találkozni a leendő feleségével.

Ekkor úgy érezte, szól neki belül egy hang, hogy forduljon meg. Hitetlenkedve és meglepve bár, de engedelmeskedett, és megpillantotta az írógép fölé hajoló, csendesen gépelő Zsuzsát…

Sok közös szolgálat és beszélgetés után mindkettőjüknek bizonyossága lett arról, hogy az Úr egymásnak teremtette őket. 23 év boldog házasság után is tudnak meg egymásról meglepő dolgokat, ezt támasztotta alá Tihamér is, akire Zsuzsa egyes szavai újdonságként hatottak.

Miután Hack Péter, a pécsi Hit Gyülekezete pásztora felkérte, hogy vezesse a családapák imaalkalmát, leborult Isten elé vezetésért. Két igehelyet is kapott:


„Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön!” (Zsoltárok 126:4)„Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására; lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak; és készen állván megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyst teljessé lesz a ti engedelmességetek (II. Korintus 10:3-6).”


Tihamér két kulcsszót emelt ki, az engedelmességet és az őszinteséget. Kifejtette, hogy a legnagyobb próba nem a nehézségek (betegségek, krízisek stb.) megoldása, hanem a siker kezelése. Akkor kell igazán alázatosnak lenni, amikor a csúcson van az ember. A generációs különbségeket szerinte az egységgel, a koinóniával lehet áthidalni, melyre kitűnő példa az általuk szervezett sárkányhajózás, mint ifjúsági program (erre augusztus 1-jén került sor Orfűn). “Megtapasztalhattuk, hogy egy hajóban evezünk egy közös cél felé, és bár nem vagyunk egyformák sem életkorban, sem fizikálisan, sem a hitben, és sokszor le is fröcsköltük egymást az orfűi tó vizével, de mindenkire szükség van a hajóban.

Ifjúsági fórum Dr. Molnár Tihamérrel és feleségével, Zsuzsannával

Akkor kell igazán alázatosnak lenni, amikor a csúcson van az ember

Tihamér ezt követően A „meghekkelt agy” címet viselő diasor segítségével a függőség kialakulásáról, az emberi agy addiktív anyagokra adott reakcióiról, valamint a függőségek típusairól tartott egy ismeretterjesztő előadást. Kitért a két, fiatalokra különösen veszélyes típusra, a pornó- és internetfüggőségre is. Az előbbi korai kiégést hoz létre, és alkalmatlanná tehet a harmonikus családi élet kialakítására. Ez a generáció gyakran küzd alacsony önértékeléssel, ami csak a Facebookon (többnyire a lányoknál) és a videojátékokban (főként a fiúknál) kialakított „saját világukban” tűnik el- látszólag.

Rendkívül fontos, hogy ne hódoljunk be a jól ismert félelemnek, hogy „ha lemaradsz, kimaradsz” (FoMO: fear of missing out).

Ahogy a Hetek legutóbbi számában megjelent cikk (A magyar tinédzserek és a pornófüggőség http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201708/a_magyar_tinedzserek_es_a_pornofuggoseg) is hangsúlyozza, a szeretetteljes családi légkör és a szülővel folytatott őszinte beszélgetések kulcsfontosságúak a probléma kezelésében.

(Fotók: Horváth Kristóf)

Pasitka Janina összefoglalója