Hűség, mint prevenció

Hűség, mint prevenció

Hűség, mint prevenció – Dr. Szabó András írása

A hűség, mint fogalom nemcsak bibliai nómenklatúraként ismeretes, hanem az ember személyiségébe bekódolt azon értékek egyik alkotóeleme, melynek jelenléte nemcsak az emberi lélek harmóniájának, hanem a test integritásáért, egészségének fenntartásáért is felelős lehet.

Hűség, mint prevenció

Korunk felmérési adatai

Első hallásra furcsa asszociáció hűségről és az egészség kapcsolatáról beszélni, de ha elkezdjük boncolgatni azokat a lélekben és testben végbemenő változásokat, negatív hatásokat, ezek következtében kialakult betegségeket, melyek hűtlenség esetén jelentkezhetnek, meglepő következtetésre juthatunk.

A KSH utóbbi adatai szerint Magyarországon az elmúlt két évtizedben mintegy felére csökkent a házasságkötések száma. A házasodási hajlandóság mind az először házasodóknál, mind az újraházasodóknál csökken, és különösen érvényes ez a 15-29 éves korosztályra.

A fiatal generációban erősödni látszik egy olyan szemléletmód, úgynevezett „szingli” életforma, ami a társadalom változásának szignifikáns része.

Definícióként meghatározható, hogy a szingli az állandó párkapcsolat nélküli, munkaerőként piacképes, munkában és szabadidőben is aktív, jólétben élő egyedülálló fiatalok életformája. Az ilyen fiatalok jelentős aránya azonban korántsem él teljesen partner nélkül, többségüknek rövidebb-hosszabb időszakra van partnere, csupán a “holtig tartó” állandó párkapcsolat felvállalását halasztják, vagy nélkülözik. Ha a következő évtizedekben is ez a tendencia marad, akkor félő, hogy a mai fiatal lányok több mint fele végérvényesen hajadon marad. (Magyarország a XX. században http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/185.html)

Hűség, mint prevenció

A házasságok számának alakulása rendszerint érzékenyen reagál a társadalmi és gazdasági életben bekövetkezett változásokra, ezért ezeknek a házasságban részt velők szempontjából kedvező vagy kedvezőtlen hatása közvetve hat a születések számának alakulására is. A válás egy már létező, de feladatainak betöltésére alkalmatlanná vált házastársi kapcsolat bírósági úton történő megszüntetését jelenti. Szerepe a családi viszonyok rendezésében fokozatosan nőtt az elmúlt évtizedekben. A válásra vezető okok, a válás hatásai és következményei igen sokrétűek, vizsgálatuk nagyobbrészt a szociológia eszközeivel történik. Az elmúlt évek kutatásai alapján megállapítható, hogy az elsődleges válóok az alkohol. A válóperek több mint 70%-át a feleség kezdeményezi, és a válások 40%-ában az alkohol játssza a főszerepet, ezen túl pedig a további főbb okok közé tartozik a hűtlenség. (Ruzsicska Yvette Házasságok, válások, és az élettársi kapcsolatok viszonya a gyermekvállalással)

Hűtlenség, mint többszörös rizikófaktor: megbetegedési lehetőségek.

A férfi és a nő kapcsolatát minden kultúrában és történelmi korban hűtlenségek szabdalták szét. Ennek környezeti megítélése azonban koronként, és kultúránként változott. Általában jellemző volt, hogy míg a férfiak félrelépései felett könnyebben elsiklottak, sőt azt a többnejűség révén intézményessé is tették, addig a nők szigorúbb megítélésben részesültek. A keresztény kultúrkörben a hűtlenkedés egyértelműen negatív színezetűvé vált, hiszen a házasság volt az egyedüli elfogadható kapcsolat férfi és nő között.

A XXI. századra nagyon sok változáson esett át mind a házasság, mind a hűtlenség fogalma. A problémát azonban nem lehet olyan kedélyességgel szemlélni, ahogy azt teszi oly sok filmvígjáték, melyben a hűtlen férj, gyakran mulatságos kalandokba keveredik, és a lebukás szélére kerül.

Bármilyen „modern” is az elképzelés a párkapcsolatról, szerelemről, szexualitásról, kétségtelen, hogy a megcsalás komoly törést okoz legalább az egyik, ha nem mindkét személy életében. A súlyosságát növeli, ha házasságban történik, és gyermekek is jelen vannak.

A válások nagy százalékának okaként a felek a megcsalást jelölik meg. (http://lelki-vilag.blog.hu/2013/03/25/a_hutlenseg_lelektana)

A lelki válság tehát nemcsak a hűtlen, hanem a szenvedő fél életében is törésekhez vezet. Míg a hűtlen személy esetében a hazugságok következtében kialakult szorongás, félelem okoz elhúzódó, fokozott stresszes élethelyzeteket, a szenvedő fél életében pedig a bizonytalanság, félelem, szorongás az oka a stresszes időszaknak.

Hűtlenség, mint többszörös rizikófaktor: megbetegedési lehetőségek.

A szorongásos tünetek, a diagnosztizálható szorongásos zavarok minden jel szerint hasonló súlyú kardiovaszkuláris rizikótényezőt képviselnek, mint az elhízás, a hipertónia, a mozgásszegény életmód vagy a hiperlipidémia (magas vérzsír). A szorongásos zavarokat kísérő noradrenalin- és mellékvesekéreg-túlműködés, a fokozott szimpatikus aktivitás, valamint egyes centrális neuropeptidek és citokinek tartósan magas szintje emberben és állatkísérletes modellekben közvetlenül emeli a vérnyomást és ritmuszavarokat eredményez, károsítja az endothelt (érfalat), kedvezőtlenül hat a keringés dinamikájára és fokozza a trombóziskészséget.

A szorongás emellett közvetve, az életmód kedvezőtlen alakításával (dohányzás, alkohol, stressz-evés) is növeli a kardiovaszkuláris vulnerabilitást (sebezhetőséget). Mindennek jól ismert eredménye, hogy szorongásos zavarok mellett többszörösére nő a koszorúérbetegség, az infarktus és több más kardiovaszkuláris betegség incidenciája. Szorongó betegekben ezek fiatalabb életkorban jelentkeznek, gyorsabban progrediálnak és szignifikánsan magasabb a mortalitásuk. (A szorongás mint önálló kardiovaszkuláris rizikófaktor – Bánki M. Csaba Pszichiátriai Szakkórház, Nagykálló)

A hűtlenség által kiszolgáltatott ember másik, elég közismert ”átka” a nemi úton terjedő betegségek (közel 25-30-at tartanak nyilván), mint a szifilisz, gonorrhea, chlamydia, gombás fertőzések, a herpesz- és human papilloma vírus (HPV), hepatitis B, valamint a HIV által terjesztett fertőzések, melyek nemcsak helyi, nemi szervekre lokalizálódó panaszokat okoznak, akadályozzák a mindennapok életvitelét, hanem krónikus gyulladássá válva maradandó elváltozásokat, meddőséget, daganatos elváltozásokat okozhatnak.

Hűség, mint prevenció

Hűség – biztonságosabb, hosszabb élet

Az ember, mint egy tökéletes teremtmény arra rendeltetett, hogy Isten képmásaként, házasságban (férj-feleség: férfi-nő), családban élve, isteni rendben töltse évtizedeit itt a Földön. Ehhez az élethez nélkülözhetetlen használati utasítás a Biblia, mely nemcsak az egyén számára hordoz preventív útmutatásokat, egészséget, biztonságot, hanem az egyén kapcsolatrendszere, környezete is egy tökéletes rendszer részévé válhat ezen törvényszerűségek bekalkulálása által.

A hűség, mint isteni erény tehát nemcsak egy régimódi, elavult tulajdonsága lehet egy letűnt lovagkor romantikus hősének, aki legyőzve ellenségeit, egész életében kitart hőn szeretett hitvesének szerelme mellett, hanem az ember lelkének, testének (egész személyiségének) egyik olyan mechanizmusává válhat, amely szorongásos stresszhelyzetektől, betegségektől megvédve, életidejének meghosszabbítását, életének kiteljesedését eredményezi.

A hűség tehát hosszabbítja az életet!

Dr. Szabó András

Mentés

Mentés

Mentés