Hack Péter: Óvakodjunk Bálám szellemétől

Hack Péter: Óvakodjunk Bálám szellemétől

Óvakodjunk Bálám szellemétől – 2019. augusztus 11.

Gamáliel bölcs ember volt, aki tanáccsal intette a főembereket, hogy ne üldözzék a keresztényeket, nehogy hadakozzanak Isten ellen. Ha nem Istentől van egy mozgalom, úgyis szétesik, ha pedig Tőle van, akkor jobb, ha nem harcolnak ellene.

Jézus Krisztus a Pergámonban lévő gyülekezetet a hite miatt megdicsérte, de a neki küldött levélben a dicséretek mellett arra is kitért, hogy van egy kevés panasza ellene. Nagy hatással volt a pergamoni gyülekezetre a Zeusz oltár, amit a Sátán székhelyével azonosított, mert az idegen istenek imádása mögött az evilág fejedelme áll.

MA SOK KERESZTÉNY SZENVED ÜLDÖZTETÉST A VILÁG KÜLÖNBÖZŐ PONTJAIN; SŐT NAPONTA ÖLNEK MEG KERESZTÉNYEKET A HITÜK MIATT. EZZEL A VILÁGSAJTÓ ALIG FOGLALKOZIK, MIVEL A MÉDIÁT AZ EVILÁG FEJEDELME IRÁNYÍTJA, AKINEK AZ A CÉLJA, HOGY A VALÓSÁGOT ELREJTSE AZ EMBEREK ELŐL.

A pergámoni gyülekezet elleni panasz lényege az volt, hogy Bálám tanításait tartják helyesnek, aki Bálákot arra tanította, hogy botránykövet vessen Izrael fiai elé. Több helyen is foglalkozik Bálám tanításával a Szentírás, ami arra utal, hogy nagyon fontos kérdés ez. A Júdás levél keresztényekhez szól, mégis egy harcos levél, amely arra utal, hogy a győzelem borítékolva van ugyan számunkra, de nem harc nélkül. Bálám tévelygéséről Péter apostol levele is beszél.

Hack Péter: Óvakodjunk Bálám szellemétől

Ha nem Istentől van egy mozgalom, úgyis szétesik, ha pedig Tőle van, akkor jobb, ha nem harcolnak ellene

Izrael szabadulásának is voltak szellemi akadályai. Bálám története viszont azokról az emberekről szól, akik már az üdvösség felé vezető úton járnak. Izrael kijövetele Egyiptomból a te szabadulásodnak is a mintája. Bálám akkor jelent meg Izrael életében, amikor már kiszabadultak a rabságból, és az Ígéret földje felé haladtak.

Bálámot Bálák moábita király bérelte fel arra, hogy akadályozza meg Izraelt abban, hogy az Isten által kijelölt úton járjon. Bálám szellemi ember volt, akinek Isten többször is megjelent. Felszólította, hogy ne akarja tönkretenni az Ő munkáját. Ne átkozza azt, amit Ő nem átkoz.

BÁLÁMOT VISZONT ANNYIRA ELVAKÍTOTTA AZ ÍGÉRT JUTALOM, HOGY MÉG A SZAMARA IS BÖLCSEBBEN VISELKEDETT, MINT Ő, LÁTVA AZ ÚR ANGYALÁT KIVONT KARDDAL.

Bálám Báláktól ugyan nagy tisztességet kapott, de csúfos véget ért. Tévelygése abban állt, hogy anyagi elismerésért cserébe, meg akarta akadályozni azt, hogy Isten népe elfoglalhassa a neki ígért földet. Úgy tette ezt, hogy a bálványimádás és a paráznaság szellemét osztotta meg Izrael fiaival. Jellegzetes példa ez arra, hogy a bálványimádás hogyan képes visszavetni az ébredést. Baranyai példák is vannak erre, amelyek azt mutatják, hogy a jól indult ébredéseket az ellenreformáció visszafordította a bálványimádáshoz, sőt európai példák is vannak ezzel kapcsolatban.

MÁRIA MEGÉRDEMLI A KERESZTÉNYEK TISZTELETÉT, HISZEN MEGSZÜLTE ÉS FELNEVELTE JÉZUST, ÉS RÉSZE VOLT AZ ŐSGYÜLEKEZETNEK. ENNÉL TÖBBET VISZONT NEM ÁLLÍTHATUNK, ÍGY AZT SEM, HOGY TESTBEN MENT FEL A MENNYBE, FŐLEG NEM AZT, HOGY TÁRSMEGVÁLTÓ LENNE.

A Biblia ezzel szemben azt állítja, hogy egy az Isten és egy a közbenjáró is Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus. Akik szerint Mária testben ment fel a Mennybe, azok azt is állítják, hogy maga Mária is bűn nélkül fogantatott, de ezt sem írja a Biblia. Magyarországon augusztus 20-a olyan ünnep, amely arra emlékezteti az embereket, hogy István király felajánlotta az országunkat Máriának. Ez nem igei, ezért mi inkább Jézus Krisztusnak ajánljuk fel Magyarországot.

FONTOS AKTÍV SZELLEMI ÉLETET ÉLNI A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKBAN, HISZEN A MÁRIÁNAK TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁS BÁLÁMI TÖREKVÉS, AMI AKADÁLYOZZA AZ EMBEREK ÜDVÖSSÉGRE JUTÁSÁT.

Egy ember számára akár önmaga is bálvánnyá tud válni, amit a jelenkor szelleme hoz létre. Jobb inkább közösségben lenni testvérekkel, és tisztességet adni azoknak, akik elöl járnak az igazságos cselekedetekben, és irgalmasak. Arra is felszólít az Ige, hogy alázatosan járjunk Istennel, ami azt jelenti, hogy alárendeljük magunkat Isten akaratának.

Hack Péter: Óvakodjunk Bálám szellemétől

Akik szerint Mária testben ment fel a Mennybe, azok azt is állítják, hogy maga Mária is bűn nélkül fogantatott, de ezt sem írja a Biblia


„Megjelentette neked ó ember, hogy mi légyen a jó, és mit kíván az Úr tetőled? csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel.”


Az a feladatunk, hogy ne a világ útján járjunk, hanem a keskeny úton, amely az üdvösségre vezet. Nem igaz, hogy gyűlöljük a homoszexuális embereket. A harcunk nem az emberek ellen van, hanem a cselekedeteiket tartjuk bűnnek, hiszen Isten is annak tartja.

Harcos napok jönnek, de tudnunk kell, hogy harcunkban Isten velünk van.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Jelenések könyve 2:11-17
  • Júdás levele 1:3-15
  • Józsué könyve 13:22
  • Péter apostol II. levele 2:15-17
  • Mikeás 6:5-8
  • Mikeás próféta könyve 6:3-8

(Fotók: Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete