Hack Péter: Ne félj, csak higgy!

Hack Péter: Ne félj, csak higgy!

Istentisztelet jegyzet – 2019. szeptember 22.

Isten újra és újra szólni akar az emberekhez, hiszen a már megszerzett ismeretek elhomályosodhatnak az idők során. Fontos üzenet, hogy a reménytelen helyzetekben sem szabad feladni, mert Istennél sosincs reménytelen helyzet.

A vérfolyásos asszony nevét nem tudjuk meg a Bibliából. Annyit tudunk róla, hogy sokat szenvedett a betegsége miatt – sőt, sok orvostól is­. Ez az állapota már tizenkét év óta tartott, és nemhogy javulást nem tapasztalt, sőt inkább romlott a helyzete, és nem csupán egészségügyi szinten, hanem anyagi tekintetben is. Ő viszont nehéz helyzete ellenére sem veszítette el a reményt, nem hibáztatott senkit az egészségügyben, hanem mivel hallott a Názáreti Jézusról, az Ő csodáiról, azzal a hittel ment Jézushoz, hogy ha csak a ruháját érinti is meg, meg fog gyógyulni. Ez a hit volt az, ami megtartotta őt.

AMIKOR AZ ASSZONY MEGTAPASZTALTA A TESTÉBEN A VÁLTOZÁST, AKKOR HIRTELEN BÉKESSÉG SZÁLLT RÁ. AZÉRT KÖVETKEZHETETT BE A VÁLTOZÁS AZ ÉLETÉBEN, MERT  HITTEL MENT AZ ÚRHOZ.

Jézus Názáretben is kész volt hirdetni az evangéliumot, és csodákat tenni. Nem Őrajta múlott az, hogy ott nem tudott sok csodát tenni. Az volt a döntő, hogy az emberek milyen szívvel fogadták a szolgálatát. A názáretiek elcsodálkoztak ugyan, hogy nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem mint akinek hatalma van, de mégis az ács fiát látták benne, akinek jól ismerik a családját. Mivel testi módon viszonyultak Hozzá, így nem szabadulhatott fel az isteni erő. Éppen a lényeg, a hit hiányzott. A hitetlenség nemcsak a hitetlen embert akadályozza meg a csoda átvételében, hanem a környezetét is.

Hack Péter: Ne félj, csak higgy!

Istennél sosincs reménytelen helyzet

Jairus, a zsinagógafő, éppen ellenkezőleg, önmagát megalázva ment Jézushoz azzal a hittel, hogy Ő képes lesz a leányát meggyógyítani. Jairus szinte maga előtt látta, hogy Jézus ráteszi a kezét a lányára és az meggyógyul, és élni fog. Ezért igen kérlelte Őt. De pont, amikor odajutott Jézus elé, akkor kapta a szörnyű hírt, hogy meghalt a leánya. Úgy reagálhatott volna, hogy nincs értelme már semminek, de Jézus szólt hozzá: „Ne félj, csak higgy!” Ettől Jairus újra visszanyerte a hitét.

A zsinagógafő leányának siratói annyira megbotránkoztak Jézusnak arra a mondására, hogy a leányka nem halt meg, csak alszik, hogy a sírásból átmentek gúnyos nevetésbe. Jézus a hitetlen tömeget elküldte, amikor készült csodát tenni. Csak három tanítványát és a leány szüleit engedte oda.

JÉZUS ÍGY SZÓLT HOZZÁ: TALITHA KUMI – „BÁRÁNYKA, KELJ FÖL!” JÉZUS, A JÓ PÁSZTOR MONDTA EZT NEKI, ÉS  FELTÁMADT A KISLÁNY.

A hitetlenségre Isten nem tud közömbösen nézni: a hitetlenség nyilvánvalóan kiváltja haragját. Akinek nincs valamire elegendő hite, az kérheti, hogy legyen, és aki kér, az kap. Aktívan közreműködhet ebben az ember: Isten Igéjének hallgatása növeli a hitet. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéjéből. A hit ki fogja szorítani a szívből a félelmet. A hit a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hit az, ami megmozdítja Isten erejét, hit nélkül viszont lehetetlen Istennek tetszeni. Az epilepsziás gyermek apja őszintén bevallotta, hogy kevés a hite, és kérte Jézus segítségét, hogy segítsen a hitetlenségén, és megkapta, amit kért.

JÉZUS KRISZTUS MEGÍGÉRTE, HOGY AKIK HISZNEK, AZOKAT CSODÁK FOGJÁK KÖVETNI.

Növelhetjük a hitünket aktív szellemi élettel: ha tanításokat hallgatunk, Bibliát olvasunk, és ha az Igét hittel megvalljuk. Ezzel a hittel jó Isten jelenlétébe menni és így tárni elé a szükségeinket. Ő megtartja az ígéretét!

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Márk evangéliuma 5:22-43, 9:14-28, 16:15-18
  • Máté evangéliuma 13:53-58
  • Róma levél 1:18, 10:17, 4:16-22
  • Zsidó levél 11:1

(Fotók: Fekete Eszter)

Hrabovszki György jegyzete