Ha meghaltunk a bűnnek, élünk Istennek – Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter: Bízzál és higgyél!

Dr. Hack Péter 2023.02.05-i prédikációjának összefoglalója

Isten akarata az, hogy tegyük le az életünket Neki, mert ez az egyetlen út az üdvösséghez. Aki így él, annak nem kell semmitől sem félnie. Isten mindannyiunk számára pályát készített, amit végig kell futni. Élhetünk félelem nélkül, és így futhatjuk végig a pályánkat.

A VILÁGI SZEMLÉLET SZERINT MINDEN EMBER JÓNAK SZÜLETETT, CSAK A KÖRNYEZET RONTJA EL, DE A BIBLIA MÁST TANÍT ERRŐL. AZ EMBERI TERMÉSZET AZ EREDENDŐ BŰN MIATT MEGROMLOTT.

Nem amiatt bűnös az ember, mert bűnöket követ el, hanem azért, mert bűnös természetet örökölt elődeitől, Ádám bűne miatt. Nem lehet beleszületni a hitbe a szülők hite által. Jézus elmondta Nikodémusnak, hogy mindenkinek újjá kell születnie víztől és Szellemtől. Aki ezt nem teszi, annak viszont van oka a félelemre.

A BŰN ZSOLDJA HALÁL, ÉS AKI A HALÁLT SZERETI, AZ ISTEN ELLENSÉGE. MI HISSZÜK, HOGY KRISZTUSSAL EGGYÉ VÁLTUNK AZ Ő HALÁLA ÉS FELTÁMADÁSA ÁLTAL.

Pál apostol azt írta, hogy többé már nem ő él, hanem a Krisztus él benne. Hisszük, hogy a régi emberünk meghalt Krisztussal.

A múltunkra  ezzel a hittel kell visszanézni, nehogy visszacsússzunk. Az óemberrel nem lehetünk társbérletben, halottnak kell őt látnunk. A Sátán tudja, hogy mivel lehet bennünket csapdába csalni, mert ordító oroszlánként körbejár, keresve, hogy kit ejthet csapdába. Aki beleesik az ő csapdájába, az könnyen visszacsúszhat, és az ilyen visszacsúszott keresztények nagyon gonoszokká tudnak válni. Ezért ne nosztalgiázzunk a régi énünkkel kapcsolatban!

JÉZUS KRISZTUS SZÁMÁRA A FÖLDI ÉLET SZENVEDÉS VOLT: Ő MEGALÁZTA ÖNMAGÁT AZZAL, HOGY SZOLGAI FORMÁT VETT FEL. MEGHALT EGYSZER A BŰNNEK, ÉS TÖBBÉ MEG NEM HAL, HANEM ÉL ISTENNEK.

Földi szolgálata után lezárta azt az időszakot, és ezzel példát mutatott nekünk, hogy mi is ezt tegyük. Test és vér ugyanis nem örökli Isten országát. Jó, ha szeretjük az új emberünket, mert csak neki van jegye a Mennybe! Az óemberünknek a bűn szolgálata miatt a pokolba szólt a jegye.

ÖNAZONOSSÁGUNK LEGFŐBB ELEME AZ, HOGY JÉZUSSAL EGYÜTT MEGHALT AZ ÓEMBERÜNK, HOGY VELE EGYÜTT FELTÁMADVA, ISTENNEK ODASZENTELT ÉLETET ÉLJÜNK.

Nem mindegy, hogy mivel töltjük el életünk hátralévő részét. A Biblia szerint az időnk az életünk. A jelenhez képest két irány van. A múlt az életünk elfolyt ideje, amikor kicsapongásokban és bálványimádásokban éltünk a környezetünkben lévők elvárásaihoz igazodva. Az újjászületés képes elvágni a korábbi pályát, és akkor már nem emberek elvárásaihoz fogunk igazodni, hanem Isten elvárásaihoz.

A BIBLIA AZT TANÍTJA, HOGY NEM JÓ A FÜGGETLENSÉG. A SÁTÁN LÁZADÁSA AZZAL KEZDŐDÖTT, HOGY FÜGGETLENNÉ AKART VÁLNI ISTENTŐL. A  FÜGGETLENSÉG  A BŰN SZOLGÁJÁVÁ TETTE AZ EMBERT. CSAK ISTENTŐL VALÓ FÜGGŐSÉGBEN TUDUNK JÓ ÉLETET ÉLNI.

Isten akarata, hogy ne szabjuk magunkat e világhoz, hanem szánjuk oda magunkat Őneki. A jó szolga mindig készen áll a cselekvésre, de sosem tolakszik, hanem folyamatosan figyeli, hogy mi az Urának az akarata. Mindannyian Isten szolgái vagyunk; van szolgálatunk, hogy Őt képviseljük ott, ahol vagyunk. Fontos, hogy ezt a szolgálatot alázattal és hűséggel lássuk el.   Isten akarata, hogy legalább akkora odaszánással szolgáljuk Őt, mint amilyennel a bűnt szolgáltuk korábban.

A FÜGGŐSÉGEK SZOLGASÁGOT JELENTENEK, EZÉRT MEG KELL TŐLÜK SZABADULNI, ÉS EHHEZ AZ ÚT AZ ÚJJÁSZÜLETÉS.

Fontos, hogy a családokban olyan életvitelt tapasztaljanak meg a családtagok, amelyek az istenfélelmet erősítik bennük. Az ilyen életmód egyik nagy áldása a függőségekből való szabadulás. Akkor szabad valaki valamitől, ha képes hosszú időn át is anélkül élni.

FELSZABADULVA A BŰN ALÓL, AZ IGAZSÁGNAK A SZOLGÁLATÁRA SZÁNJUK ODA MAGUNKAT, LEGALÁBB OLYAN INTENZITÁSSAL, AHOGY KORÁBBAN A BŰNT SZOLGÁLTUK!

Nem jó nosztalgiázni a megtérés előtti élettel kapcsolatban, amikor olyanokat tettünk, amiket ma már szégyellünk. A bűn alól felszabadulva Isten szolgájává váltunk. Minden helyzetben törekednünk kell arra, hogy életet mentsünk.

A BŰNÖSÖK MEGMENTÉSE AZ ÖRÖK ÉLETRE – EZ A LEGSZEBB SZOLGÁLATUNK ÉS EGYBEN FELELŐSSÉGÜNK ISTEN ELŐTT.

Legyünk mindig tudatában annak, hogy új emberek vagyunk, ragaszkodjunk ehhez az identitásunkhoz, és fejezzük ki ezt Istennek teljesen odaszánt élettel!

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Róma levél 6:1-23, 12:1-2
  • Péter apostol I. levele 4:1-5

Hrabovszki György jegyzete