Ha Isten teremtette a világot, ki teremtette az Istent?

Ha Isten teremtette a világot, ki teremtette az Istent?

Ha Isten teremtette a világot, ki teremtette az Istent?

A kérdés önellentmondást tartalmaz, ugyanis a Teremtő nem teremthető. A teremtés egy időben és térben megvalósuló esemény. A Teremtő viszont egy időn és téren túli létező. Más szóval, Ő a természeten túli, vagyis “természetfeletti”.

DE LÉTEZIK OLYAN, HOGY VALAMI AZ IDŐN ÉS TÉREN TÚLI?

A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy a világegyetem öröktől fogva létezik. De a 20. század elején, Einstein felfedezései nyomán bebizonyosodott, hogy a világegyetem tágul, ami azt jelenti, hogy kellett, hogy legyen kezdete. Az univerzum nem más, mint a TÉR és az IDŐ és minden, ami ezekben található. A mi általunk ismert téridőnek tehát volt kezdete! Előtte ez a tér és ez az idő nem létezett. Ha pedig volt kezdete, akkor kellett, hogy legyen egy kiváltó oka is. Ennek egy az univerzumon kívüli valaminek vagy valakinek kellett lennie, aki “elkezdte”, mozgásba hozta a téridőt.

MIBŐL GONDOLJUK AZT, HOGY EZ EGY VALAKI ÉS NEM EGY VALAMI VOLT?

Azért, mert az anyagvilág tele van értelemmel, intelligenciával. Bonyolult és okos rendszerek vesznek körül bennünket. A DNS bonyolultabb kódokat tartalmaz, mint az emberek által fejlesztett számítógépes programnyelvek. A fizikának rengeteg törvénye van – amelyet egy Törvény Alkotónak kellett bele helyeznie! Vannak erkölcsi és esztétikai törvények, érzékek is, amelyek az emberekbe bele lettek kódolva, így tudjuk, hogy mi a jó és rossz, illetve a szép és csúnya. A logikának is vannak törvényei, amelyek – valamiért – már eleve léteznek!

Például, a világegyetem kezdetével kapcsolatban is lehet logika törvényszerűségei alapján is érvelni: Ha végtelen lett volna a múlt, soha sem érkeztünk volna el a mai naphoz, mert végtelen korábbi napot nem lehet túllépni. Mégis itt vagyunk, tehát volt egy első nap…

Mivel ennyi intelligencia van az anyagban és a természetben, egy szuperintelligens Valakinek kellett kitalálnia ezt a rendszert.

Ráadásul elképesztően erősnek kellett lennie, hogy mozgásba hozza világegyetemet… Ez a téren és időn túli, rendkívül hatalmas és szuperintelligens Első Okozó pedig nem más, mint a Biblia Istene!

Pátkai Mihály írása

FORRÁS: PÁTKAI MIHÁLY FACEBOOK OLDALA