A gyógyulás alapja a bűnbocsánat – Dr. Hack Péter

A gyógyulás alapja a bűnbocsánat - Dr. Hack Péter

A gyógyulás alapja a bűnbocsánat – 2018. szeptember 2.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Jézus nyilvános szolgálatának kezdetén egy démonizált emberből kiűzte a gonosz szellemet. Ennek híre azonnal elterjedt. Ez hozta el az első nagy áttörést Galileában, aminek következtében hatalmas várakozás és izgalom lett úrrá az embereken. Ez feltétele is annak, hogy csodák történjenek. Vallásos közösségekben ez nem jelenik meg, mivel a megszokás, a tradíciók vezetik az összejöveteleket.

ISTEN SENKIRE SEM KÉNYSZERÍTI RÁ AZ Ő JÓSÁGÁT. A BŰNBOCSÁNATOT, GYÓGYULÁST, SZABADULÁST KÉRNI KELL, ÉS AKI KÉR, AZ KAP.

Jézus a démonizált megszabadítása után elkezdte gyógyító szolgálatát is. Először egy hideglelésben szenvedő személyt gyógyított meg, majd egy nagyon súlyos betegségben szenvedőt, egy leprást érintett meg, és gyógyította meg teremtő csodával. Az evangéliumok beszámolnak arról, hogy ezután nagyon sok beteget vittek Hozzá, és mindenki visszanyerte egészségét.

A gyógyulás alapja a bűnbocsánat - Dr. Hack Péter

Isten senkire sem kényszeríti rá az ő jóságát

Egy gutaütöttet is Jézus elé vittek. Ennek a történeknek a ma embere számára is van üzenete, hiszen létezik lelki értelemben vett lebénulás is.

AKIK NEM RENDELKEZNEK CSELEKVŐKÉPESSÉGGEL, AZOKNAK IS TUDNIUK KELL, HOGY VAN SZABADULÁS A BÉNULTSÁG ÉS A KISZOLGÁLTATOTTSÁG ÁLLAPOTÁBÓL.

A gutaütött állapota valószínűleg a bűn következtében jött létre, hiszen Jézus első mondata a bűnbocsánatot közvetítette számára, és azután gyógyította meg a beteget. A szíveket vizsgáló Úr láthatta a bűnbánatot a béna ember szívében, ezért kegyelmezett meg neki. Ez a helyes hozzáállás akkor, amikor valaki vétkezett: bűnbánatot kell gyakorolni, és elhagyni a bűnöket, mert embereket be lehet ugyan csapni, de Istent soha.

A BŰNBOCSÁNAT FELTÉTELE A TÖREDELMES, BŰNBÁNÓ SZÍV.

A gutaütöttnek a négy barátja a történet nagyon pozitív szereplői, akik önzetlenül segítettek; nem a mai korra annyira jellemző haszonelvű barátok voltak. Nem várhattak semmi viszonzást a barátjuktól, aki hordágyon feküdt. Jó, ha vannak egy embernek igazi barátai. Van lehetőségünk arra, hogy legyenek ilyen barátaink. Ehhez az út az, hogy kezdje el az ember kifejezni mások felé önzetlen szeretetét, és ezt fogja visszakapni. Ez által lehet betölteni azt az igazságot, hogy „szeresd felebarátodat, mint önmagadat”. Aki ezt teszi a felebarátjának szolgálva, az lényegében Istennek szolgál.

A gyógyulás alapja a bűnbocsánat - Dr. Hack Péter

Bűnbánatot kell gyakorolni, és elhagyni a bűnöket, mert embereket be lehet ugyan csapni, de Istent soha

Vannak akadályai annak, hogy egy ember Krisztushoz közel kerüljön. A négy barát első akadálya az ott jelenlévő embertömeg volt, akik szintén Jézust keresték. Ők mégsem adták fel, nem szidalmazták a jelenlévőket, hanem hittel, izgalommal, alázattal és kitartóan folytatták a szolgálatukat. A tető is gátolta őket abban, hogy Jézus elé vigyék a beteget, de nem engedték, hogy az elválassza a rászorulót az Úrtól. A barátok megbontották a tetőt.

A GYÓGYULÁS FONTOS, DE ANNÁL IS FONTOSABB A BŰNBOCSÁNAT.

A farizeusok igazat mondtak, hogy csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Abban tévedtek, hogy Jézust csupán emberként látták, pedig Ő Isten is. Jézus azzal mutatta meg, hogy hatalma van a bűnöket is megbocsátani, hogy meggyógyította a beteget.

Várakozással jó istentiszteletre jönni, és azzal az elhatározással, hogy el akarjuk hagyni a bűneinket. Isten türelme hosszú, de nem végtelen, hanem csak addig tart, amíg a pogányok teljessége be nem megy az üdvösségbe. Az Ige szerint minden ember vétkezik, ezért mindenkinek szüksége van a bűnbocsánatra, kérve, hogy Isten tegyen csodát az életében, elvéve a korlátokat, akadályokat. Akkor nem marad az ember lebénult, kiszolgáltatott állapotban.

A gyógyulás alapja a bűnbocsánat - Dr. Hack Péter

Várakozással jó istentiszteletre jönni, és azzal az elhatározással, hogy el akarjuk hagyni a bűneinket

A tető, amit meg kell bontani, a mi esetünkben ellenséges szellemi erők is lehetnek. Jézus legyőzte ezeket, így semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől.


„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.”


ELHANGZOTT IGÉK:

  • Márk evangéliuma 2:1-12, 1:33-34, 39-42
  • Róma levél:8:38-39

(Fotók: Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete