Engedjük magunkat Isten Szelleme által vezetni

Engedjük magunkat Isten Szelleme által vezetni

Dr. Hack Péter 2020.08.23-i prédikációjának összefoglalója

Fontos a mai nehéz időkben, hogy közösségben legyünk az Igével, mert csak így van lehetőségünk, hogy kijelentést vegyünk. Ne csak keresztülfussunk az Igén; a Biblia tanulmányozása ne letudandó feladat legyen, hiszen az igeolvasás során beszélgethetsz Istennel.

A KERESZTÉNYSÉG NEM EGY SZERVEZETHEZ TARTOZÁST JELENT, HANEM AZ ISTEN-FIÚSÁGOT.

Fontos, hogy a szülők tanítsák meg gyermekeiket arra, hogy tudják a figyelmüket összpontosítani egy adott célra. Ahogyan fizikai balesetek is főleg figyelmetlenségből adódnak, így van ez a szellemi életben is. Elmélyülten kell olvasni a Bibliát, és akkor tudunk kijelentést venni.

Nekünk keresztényeknek van egy nagyszerű célunk, és ehhez a célhoz úgy tudunk eljutni, ha nem megosztott figyelemmel hallgatjuk a prédikációkat. A figyelem után fontos az engedelmesség is.

A MEGTÉRÉS ÉS AZ ÚJJÁSZÜLETÉS UTÁN AZ ALAPVETŐ GYERMEKI TULAJDONSÁGOKAT NE HAGYJUK EL! A GYERMEKEK UGYANIS NEM CSUPÁN ROSSZALKODNI TUDNAK, HANEM JELLEMZŐ RÁJUK A VEZETHETŐSÉG IS. AHOGYAN A GYERMEK MEGBÍZIK A SZÜLEIBEN, MI IS ÚGY BÍZZUK RÁ MAGUNKAT ISTENRE.

Nagyon jó, amikor nem kell mindig döntéseket hozni. Isten Szelleme által vezetettnek lenni nagyon jó állapot. Aki egyszer ki tudja alakítani Vele ezt a kapcsolatot, az meg fogja tapasztalni ennek rendkívüli előnyeit. Ő nem dönt helyettünk, hanem segít dönteni, vezet a döntési folyamatokban.


„Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.”
(Róma 8:14-17)


Akik újjászülettünk, Isten gyermekei vagyunk, Jézus Krisztusnak pedig örököstársai. Isten Szelleme tesz erről bizonyságot a mi szellemünkkel együtt mibennünk.

ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK, ÉS EHHEZ AZ IDENTITÁSUNKHOZ RAGASZKODJUNK! NE ENGEDJÜK MEG, HOGY AZ ELLENSÉG MONDJA MEG, HOGY KIK VAGYUNK. EHHEZ SEGÍTSÉGET KAPUNK A SZENT SZELLEMTŐL, AKI EMLÉKEZTET BENNÜNKET ARRA, HOGY ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK.

Ez történt Pál apostollal is, amikor gyalázták, de ő nem a szidalmazóival, hanem az Úrral beszélte meg a dolgot, és nem fogadta el a vádaskodást. Teljesen jó volt a lelkiismerete. Úgy reagált, mint mikor a gyermek tudja, hogy az apja ott áll mögötte.

Figyeljünk Isten Igéjére és engedjük, hogy Isten Szelleme vezessen bennünket. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy Isten gyermekei vagyunk!

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Róma levél 8:14-28
  • Apostolok cselekedetei 23:1-2

Hrabovszki György jegyzete