Dr. Hack Péter: A szeretet átalakítja az embert

Dr. Hack Péter: A szeretet átalakítja az embert

Dr. Hack Péter 2022.02.13-i prédikációjának összefoglalója

A szeretet fogalma nem azonos az Egyházban és a világban. A bibliai szeretet a győztes szeretet, ami legyőzi a világot. Győzni pedig csak küzdelem által lehet. A küzdelem az akadályok és az ellenségek legyőzésére irányul. Az ember szívében a szeretetet Szent Szellem hozza létre.

Péter apostol nagy megpróbáltatásnak volt kitéve Jézus letartóztatásának éjszakáján. Háromszor is megtagadta Őt, nem mert mellette kiállni. Jézus a feltámadása után azt mondta neki, hogy háromszor vallja meg, hogy szereti Őt. Igazán bátran ezt akkor tette meg, amikor már betöltekezett Szent Szellemmel, azaz Pünkösd után. Ekkor nem érdekből tette ezt, hanem azért, mert megismerte, hogy Jézus  az Isten Fia, Aki meghalt a mi bűneink miatt és feltámadott a mi megigazulásunkért. Ez a szeretet arra motiválta Pétert, hogy még több időt töltsön az Úrral, még jobban megismerhesse Őt.

AZ APOSTOLOK KÉPESEK VOLTAK FELADNI MINDENÜKET, HOGY KÖVETHESSÉK JÉZUST, AKÁR A MÁRTÍRHALÁLT IS VÁLLALVA. EZT LÁTVA TÉRT MEG NAGYON SOK EMBER, ÉS KÖVETTÉK AZ URAT ÉRDEK NÉLKÜL.

Jelenleg egy szeretetpróbán megy keresztül az Egyház, aminek során kiderül, hogy ki Istené és ki nem. Jézus azt mondta, hogy senki sem szeret annál jobban, mint aki életét adja a barátaiért. Ez az isteni szeretet, ami mindig áldozatvállalás. Az Isten által elvárt szeretet nagyon más, mint a világi szeretet. Ahogy szeretnénk, hogy Isten bánjon velünk, mi is úgy viszonyuljunk Őhozzá. Pál apostol azt állítja, hogy a megtérés jegyességre lépést jelent az Úrral. Az Egyházat, mint menyasszonyt készíti fel Szent Szellem az esküvőre. Az esküvő időpontját egyedül csak az Atya tudja. Jézus eljön az Egyházért, és beviszi a házba, amit az Atya engedélyével készített: a mennybe.

A MEGTÉRÉS UTÁN A GONDOLKODÁSBAN MEG KELL ÚJULNI. A VŐLEGÉNY ÉS A MENYASSZONY KAPCSOLATA KÖLCSÖNÖS ELKÖTELEZETTSÉGET IGÉNYEL. A JEGYESSÉG CÉLJA KIDERÍTENI, HOGY MŰKÖDŐKÉPES-E A KAPCSOLAT.

Ebben az időszakban az a normális, ha kölcsönös vágyódás van egymás iránt, és örömmel töltenek  időt egymás társaságában. Nem könnyű feladat megtalálni az igazit, de ha sikerül, akkor a világ szinte leszűkül a másik személyre.

Dr. Hack Péter: A szeretet átalakítja az embert

Az ember szívében a szeretetet Szent Szellem hozza létre

Isten önmagáról azt mondja, hogy Ő féltékenyen szerető. Az Úr és Jeruzsálem kapcsolatát házassághoz hasonlítja. Úgy talált rá a népére a pusztában, mint egy olyan elhagyatott személyre, akit Isten meglátott, megszentelt és felékesített, és vele frigyre lépett. Ilyen a megtéréskor az ember: elhagyatott, megtaposott, akit Isten megtalált, megmosott, felöltöztetett, feltáplált és felékesített. Összhangban van ez a kép az Újszövetségnek a házasságról mutatott mintájával.

A FÉRJ FELADATA FELESÉGÉNEK TÁPLÁLÁSA, GONDOZÁSA, FELÉKESÍTÉSE, ÉS EZ NEM CSUPÁN FIZIKAI SZINTEN ÉRTENDŐ, HANEM AZT IS JELENTI, HOGY EMELJE FEL ŐT A FÉRJ, ADJON NEKI TISZTESSÉGET, HITESSE EL VELE, HOGY Ő A LEGSZEBB, LEGÉRTÉKESEBB.

A bibliai házasságban a feleség tükrözi a férj állapotát, ezért ha a feleséggel baj van, akkor a férjnél kell kezdeni a probléma megoldását. A házassági kapcsolatot folyamatosan erősíteni kell, különben kihűlhet, ahogyan a kályhát is mindig meg kell rakni, hogy ne hűljön ki. Isten és Jeruzsálem kapcsolata a hűtlenség miatt romlott meg, hiszen az Istentől kapott áldásokat Júda arra használta, hogy a férjétől nyert szépséggel és gazdagsággal hódított meg más férfiakat, és lett paráznává. Különféle idegen ideológiák szolgálatába állt, és áldásait arra használta, hogy a környező népekkel kapcsolatba kerüljön. Erre ítélet jött; és ez várható az Egyház esetében is, ha hűtlen lesz. Van viszont jó hír is: Isten kegyelmének ígérete. Isten úgy kezeli az Egyházat, ahogyan Júdát és Jeruzsálemet kezelte: újra szövetségre lép vele. Azt várja az embertől, hogy olyan legyen a Hozzá való viszonya, mint az általa legjobban szeretett személyhez való viszonya, azaz járjon kedvében.

Dr. Hack Péter: A szeretet átalakítja az embert

Jézus azt mondta, hogy senki sem szeret annál jobban, mint aki életét adja a barátaiért

AKI SZERETI ISTENT, AZ SZERET VELE EGYÜTT LENNI, ÉS HALLGATNI ŐT. AZ A JÓ, HA A HÁZASTÁRSAK SZÁMÁRA AZ EGYMÁSSAL TÖLTÖTT IDŐ A LEGKEDVESEBB, A LEGÉRTÉKESEBB, ÉS EBBEN A KAPCSOLATBAN NINCS HELYE IDEGENEKNEK.

Pál apostol párhuzamba állítja a házasságot az Egyház és a Krisztus kapcsolatával, így vezeti le azt, hogy a kapcsolatnak kölcsönös szereteten és bizalmon kell alapulnia, és az Egyház tagjai engedelmességgel tartoznak a Krisztusnak, amint a feleség a férjének. A jegyesség és a házasság ideje alatt is fontos, hogy mindkét fél a legjobbját nyújtsa, hiszen önmaga is azt várja a másiktól.

AKI IGAZÁN SZERET, AZ KÉPES A MÁSIKÉRT ÁLDOZATOT HOZNI, MEGVÁLTOZNI, ELHAGYNI ROSSZ SZOKÁSOKAT.

Akit megérintett a Krisztus szeretete, abból túlcsordul, és az képes a családjának továbbadni azt. A Biblia a jegyesség és a házasság bemutatásával Isten szeretetéről ad mintát. Akkor fog jól működni a kapcsolat, ha mindkét fél mindent megtesz ennek érdekében. A Krisztus valóban mindent megtett a menyasszonyáért, még az életét is feláldozta érte, és feltámadása után megtisztította, felékesítette, és felkészítette a menyegzőre.

Dr. Hack Péter: A szeretet átalakítja az embert

Aki szereti Istent, az szeret vele együtt lenni, és hallgatni Őt

A világ a szeretetet összetéveszti a vágyaival. Úgy értelmezi, hogy a szeretet arról szól, hogy a vágyait a másik ember töltse be. A krisztusi szeretet más, mert az elsősorban adni akar. Akiben ez benne van, annak a családjában munkálkodik. Ez a szeretet kiárad és cirkulál. Lehetséges, hogy Isten és egy ember között maradva cirkulál, ez esetben az illetőnek – nem emberi döntésen alapuló – cölibátus-ajándéka van, ami igei. Ha ez nincs meg valakinek, akkor viszont az Ige szerint jobb házasságban élni, mint égni. A szeretet cirkulálása ez esetben is működik, kiáradva a családtagokra is, és a felebarátokra is. Így válik betölthetővé a két legfontosabb parancsolat, ami Isten szeretetére és a felebarátok szeretetére vonatkozik.

A GYŐZELEMHEZ A SZERETETBEN VALÓ MEGERŐSÖDÉS SZÜKSÉGES. AZ ISTENNEL VALÓ SZERETETKAPCSOLAT MEGERŐSÖDÉSE MEGMUTATKOZIK A HÁZASSÁGI KAPCSOLATBAN, A TESTVÉRI KAPCSOLATOKBAN, ÉS A JEGYESSÉGI KAPCSOLATOKBAN IS.

A szeretet átalakítja az embert, formálja a jellemet. Aki a Krisztussal eggyé akar válni, az feltétel nélkül kövesse Őt, és ha ezt megteszi, akkor a házassága mintává válik a világi emberek előtt, mert látni fogják a harmóniát akármilyen hosszú házasság esetében is. Ekkor a harmónia kiárad a munkakapcsolatokra is, és más kapcsolatokra is, ami által a világ világosságává válhatnak az ilyen emberek. Jelenleg Isten a szeretete által akar minket átformálni, mivel tart még a kegyelem időszaka. Lesz ítélet is, de törekedjünk arra, hogy ne azzal találkozzunk.

A krisztusi szeretet azt keresi, hogy mivel tud jót tenni másoknak. Jó, ha az Egyházban mindenki erre törekszik, mert így az irigység kiszorul az Egyházból. A megszentelődésnek pedig – ahogy sokszor megtörtént már – csodák, jelek lesznek a következményei.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • János apostol I. levele 5:1-5
  • Korinthusi II. levél 11:2
  • Máté evangéliuma 25:1-13
  • Ezékiel próféta könyve 16:1-2, 8-19, 25-26, 36-40, 60-63
  • Efézusi levél 5:22-33
  • Korinthusi I. levél 7:32-33
  • Róma levél 13:8-10, 8:37-39

Hrabovszki György jegyzete
Képek: Hack Petra