Dr. Hack Péter: Szeressük az igazságot és gyűlöljük a gonoszságot!

Dr. Hack Péter: Soha ne add fel, mert az Úr fogja a kezedet!

Dr. Hack Péter 2020.12.13-i prédikációjának összefoglalója

Isten szeretete nem piros szívecskéket, emodzsikat jelent a közösségi oldalakon. Isten szeretete nem giccses, nem szirupos, nem bűbájoskodó, hanem valóságos. Abban nyilvánult meg az Ő szeretete, hogy a legdrágábbat, az Egyszülött Fiát, Jézust adta az emberekért. A krisztusi szeretet az igazság felé nyilvánul meg, a gonoszság felé nem. Természetesen Isten különbséget tesz az ember és annak cselekedete között. Azt várja tőlünk, hogy közeledjünk Hozzá, amire a válasza az, hogy Ő is közeledik hozzánk.

SZERETNÜNK KELL AZ IGAZSÁGOT, RAGASZKODNI IS KELL AHHOZ, ÉS A GONOSZSÁGOT PEDIG GYŰLÖLNI. ÍGY KERÜLHETÜNK HARMÓNIÁBA ISTEN ÉRTÉKRENDJÉVEL.

Ha Jézus tanítványai vagyunk, ez élethosszig tartó tanulással érhető el. Például az étkezéssel kapcsolatban is ad Isten iránymutatást. Ilyen a vérevés tilalma, ami az újszövetségi hívőkre is vonatkozik (lásd az apostolok gyűlését, az Apostolok Cselekedetei 15. részében). Lehet ezért, hogy valaki szerette a véreshurkát, de megtérése után ezt a szokást felülvizsgálja. Amikor az ember feladja saját szokásait azért, hogy Isten értékrendjéhez igazodjon, akkor az Úr örömét kapja jutalmul.

Az igazság nem demokratikusan eldöntött valóság. Aki Istentől elhívott prédikátor, az nem a népszerűséget keresi, nem a TV-csatornák meghívásaira utazik, hanem Isten Igéjét hirdeti tiszta forrásból, megalkuvás nélkül. Ne szeressük a világot, mert annak szeretete ellenségeskedés Istennel. Világi összejövetelekre menni keresztényként akkor van értelme, ha ennek célja nem a szórakozás, a feloldódás, hanem az, hogy az ott lévők számára az evangéliumot hirdesse az ember, amivel életeket menthet meg. Ez a világ el fog múlni, mert sérülékeny, sebezhető. Ennek megfelelően akik a bulikultúrával kapcsolatos foglalkozást választottak, azok most nagy bajban vannak. Zavartalanul működött a bűn futószalagja évekig; sokan voltak, akik mások leitatásával, bedrogozásával és szexuális erkölcstelenségbe taszításával szereztek hasznot, a fesztiválok látogatottsága rekordokat döntött, de jelenleg ez nem működik.

AZ IGAZSÁG SZERETETE TÖBBET JELENT AZ ELFOGADÁSÁNÁL. A FIZIKA TÖRVÉNYEIT NEM KELL SZERETNI, ELÉG AZOKAT TUDOMÁSUL VENNI. AZ IGAZSÁGOT VISZONT ISTEN IGÉJE SZERINT SZERETNI IS KELL.

Ez a szeretet első helyen Isten szeretetét jelenti, továbbá a felebarát szeretetét. A gyűlölködést nem engedi meg Isten még az ellenségesen megnyilvánuló emberekkel szemben sem, hiszen nem az ember a valódi ellenség, hanem az, akit ő szolgál. Amikor egy hívő ilyen személynek hirdeti az evangéliumot, akkor abban akar neki segíteni, hogy kijöhessen a szolgaságból és szabad emberként szerethesse ő is Istent. Nem az ellenségesen megnyilvánuló embert kell tehát gyűlölnünk, hanem a gonoszságot; és annak az embernek, akinek hirdetjük az evangéliumot, nem minket kell szeretnie, hanem az Istent, az igazságot.

A BIBLIA NEM TAGADJA AZ EGYÉNEK FELELŐSSÉGÉT A DÖNTÉSEIÉRT, DE ELISMERI AZT, HOGY AZ EMBEREK NEM FÜGGETLEN LÉNYEK; ISTEN SZOLGÁI SEM ÉS AZ ÖRDÖG SZOLGÁI SEM.

Isten az embereket meg akarja menteni, de a Gonoszt azt nem, aki a rosszra használja őket, mert őrá ítélet vár. Sok gyűlölködő, indulatos vita zajlik az interneten. Akár hisz valaki a vírusban, akár nem, ez nem üdvösségi kérdés. Keresztények ne vegyenek részt bolond vitatkozásokban, mert ez nem az igazság szolgálata. Az igazság akkor is igazság, ha emberi rendelésekkel akarják azt cáfolni. Azért jó szeretni is az igazságot, nem csupán elfogadni, mert a szeretet fogja megadni azt a pluszt, ami a mellette való kiálláshoz erőt ad. A szeretet ragaszkodást is jelent. Az ellenségeinkhez úgy kell viszonyulnunk, hogy akár rövid időn belül testvéreinkké lehetnek, és együtt dicsérjük majd velük az Urat.

Aki a bibliai igazságok mellett áll ki, azok ellen keresztény ember nem harcol. Isten mondta, hogy az embert férfiúvá és asszonnyá teremtette, saját képére és hasonlatosságára. Az is bibliai igazság, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége. Isten parancsa, hogy az emberek szaporodjanak és sokasodjanak, nemzzenek és neveljenek gyermekeket. Azt támogatjuk, aki kiáll ezen igazságok mellett. Jeruzsálem igazságát tekintve is meg kell nézni a politikában, kinek az álláspontja áll közelebb az igazsághoz.

AZ IGAZSÁG IRÁNTI SZERETET KIINDULÓPONTJA NEM EGY ÉRZELEM, HANEM EGY OBJEKTÍV TÉNY, AMIHEZ KAPCSOLÓDIK EGY ÉRZELEM, MERT TUDJUK, HOGY AKI EZT A TÉNYT MEGALKOTTA, AZ JÓT AKAR AZ EMBERISÉGNEK.

Ehhez a jóhoz ragaszkodjunk!

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Zsidó levél 1:9
  • Máté evangéliuma 22:37-40, 5:43-44
  • Mózes III. könyve 19:18
  • János apostol I. levele 2:15-17

Hrabovszki György jegyzete