Dr. Hack Péter: Szabadság és fogság a Biblia tükrében

Dr. Hack Péter: Az ezeréves királyság eljövetelét várjuk

Dr. Hack Péter 2024.02.25-i prédikációjának összefoglalója


 „Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.”


Jézus beszélt a szabadságról, a fogságról, és két atyáról. A világot pedig két részre osztotta. Szólt arról, hogy aki a mennyei Atyához tartozik, az az igazság által szabaddá válik, de aki nem tartozik Őhozzá, az szolgaságban él, és az élete az ördög uralma alatt van. Isten saját képére teremtette az embert, mégpedig szabad akarattal. Ettől lesz az ember erkölcsi lény, mert van választási lehetősége a jó és rossz között, éppen a szabadsága okán.

EMBERI REFLEX AZ, HOGY A BUKOTT SZEMÉLY RÖGTÖN MÁST HIBÁZTAT TETTEIÉRT, AMINT TETTE AZT ÁDÁM ÉS ÉVA IS A BŰNBEESÉSKOR.

Ezután romlott természetet örökölt minden ember, de kaptunk lehetőséget arra, hogy visszavegyük az esélyt a saját döntés meghozatalára. Első lépés ehhez a megtérés. Ez után a tanítvánnyá válás következik, Isten Igéjének megismerése. Évának és Ádámnak volt lehetősége eldönteni, hogy Isten beszédére hallgatnak, vagy a kígyó beszédére.

Olyan intenzitással zúdulnak az információk a ma emberére, hogy nagyon nehéz szelektálni. Ma egyre nagyobb számban érik az embereket hamis információk, ezért ma sokkal nehezebb azokat közömbösíteni.

AKI KÉPES ERRE, ANNAK LESZ CSAK IDEJE AZON GONDOLKODNI, HOGY MI AZ ÉLET ÉRTELME.

Amikor valaki hallgat a Sátánra, akkor az ő szolgájává válik. Az Isten elleni lázadás Sátán szolgálatába állítja az embert. Két atya van, és választania kell minden embernek, hogy melyikhez akar tartozni. Az evilág fejedelmének szolgájaként a harag gyermeke egy ember, és ez saját döntésének a következménye. Nem mindenki képes viszont ezt belátni, hanem hajlamos inkább áldozatnak tekinteni önmagát. Ez a döntés jogot ad az ellenségnek, hogy uralkodjon rajta.

HAMIS ILLÚZIÓ AZ, HOGY A MEGTÉRÉS A SZABADSÁGTÓL FOSZTJA MEG AZ EMBERT, HISZEN ÉPPEN A MEGTÉRÉS ÁLTAL VÁLIK SZABADDÁ.

Izrael először bekerült az Istennel való szövetségbe, de utána bálványokat kezdett el szolgálni. A zsidóság nem önerejéből jött ki az egyiptomi fogságból, hanem azáltal, hogy Isten csapásokat zúdított Egyiptomra és fő isteneire, és ez eredményezte a szabadulásukat. A bűnös embert szellemi erők egész rendszere tartja fogságban, amiből emberi erővel kiszabadulni nem lehet, csak Istentől jövő megváltás által.

ÉSAIÁS PRÓFÉTA TÖBBSZÖR BESZÉLT ARRÓL, HOGY ISTEN MINDEN ROSSZTÓL MEGVÁLTJA NÉPÉT.

„Így szól az Úr, Megváltód, Izráelnek Szentje: Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell.”


A bibliai világkép alapján a szellemvilág két részből áll. A teremtő Isten az egyik, Aki szellem, ezért Őt csak szellemben és igazságban lehet imádni. Van olyan felekezet, amely azt mondja, hogy „Csak az Írás”, de önmagában az Írás nem segít, ha nincsen Isten Szellemével kapcsolat. Van egy másik része a szellemvilágnak; azok, akik Lucifernek az Isten elleni lázadásában vettek részt. A gonosz szellemi lények képesek akadályozni Isten üzenetének átadását. Folyamatos a harc, ezt tudomásul kell vennünk, és csak isteni segítséggel vagyunk képesek győzni.

A BÁBELI LÁZADÁS AZ IDEGEN ISTENEK IMÁDÁSÁNAK VOLT A KÖZÉPPONTJA. ISTEN AZT TANÁCSOLJA, HOGY KI KELL EBBŐL FUTNI.

A babiloni fogságból is Isten váltotta meg Izraelt, de ki kell futni Bábelből. Az okkult erőkkel való mindennemű kapcsolatot fel kell számolni, akkor is, ha azokat keresztény köntösbe öltöztetik. A húsvét az Úr ünnepe, de azok a sallangok, amik rárakódtak (nyuszi, piros tojás, locsolkodás), már okkult tevékenységek. Ezek arra ösztönzik az embereket, hogy ne a Megváltóban bízzanak, hanem a termékenység kultuszában gyökerező szokásokban. Akik ezt cselekszik, azzal védekeznek, hogy ez csak egy ártalmatlan népszokás, de ez nem így van.

Isten ígérete, hogy az Ő szelleme megnyugszik népén, és Megváltója marad Izraelnek is, és az Egyháznak is.

A MÓZESI TÖRVÉNY SZERINT AZ OKKAL FOGSÁGBA KERÜLT SZEMÉLY MEGVÁLTHATÓ A VÉRROKONA ÁLTAL. NEKÜNK JÉZUS KRISZTUS A MEGVÁLTÓ VÉRROKONUNK, AKI FIZETETT ÉRTÜNK.

Isten nemcsak Siont váltja meg, hanem bármely nemzetből valókat, hogy királyokká és papokká tegyen minket. Ehhez szükséges az okkult praktikák felszámolása az életünkben, tudva azt, hogy azok nem egyszerű babonaságok, hanem kifejezetten ártalmas tevékenységek. Akaratunkkal döntenünk kell, hogy a Szabadítóval együttműködünk, hogy kijöjjünk a bűn fogságából, és Istennel járjunk.

Az elhangzott igék:

  • János evangéliuma 8:31-38
  • Galata levél 4:4-9
  • Efézusi levél 2:1-7
  • Sámuel 2. könyve 7:23-24
  • Ésaiás próféta könyve 41:14, 44:24-24, 47:4, 48:17-20, 59:20-21, 60:15-16
  • Jeremiás próféta könyve 50:33-34
  • Mózes III. könyve 25:47-49
  • Titus levél 2:11-15
  • Jelenések könyve 5:9-10

Hrabovszki György jegyzete