Dr. Hack Péter: A keserűség ellen az öröm az orvosság

Dr. Hack Péter: A keserűség ellen az öröm az orvosság

Dr. Hack Péter 2020.02.02-i prédikációjának összefoglalója

Isten megígérte a pusztai vándorlás során, hogy aki megcselekszi az Ő Beszédét, arra egyet sem bocsát rá Egyiptom betegségei közül. Az egészséghez való jogot tehát Isten a megtérés, a Hozzá való hűség jutalmaként adja. A betegségeknek lehet oka az, hogy bűnöket követett el a megbetegedett ember. Márában másképpen történt, mert ott próbába kerültek Mózesék. Három napi szomjazás után jutottak vízhez, akkor viszont kiderült, hogy van ugyan víz, de az ihatatlan. A víz iránti vágy nem bűnös vágy, hiszen ez természetes igény. Csalódás érte őket, ami ma is megtörténhet bármelyikünkkel. Jót várunk, és anélkül, hogy bármi rosszat tettünk volna, mégis csalódás ér. Emberekben is csalódhatunk, akiktől jót vártunk, de nem azt kapjuk.

Nagy próba esetén fontos önvizsgálatot tartani, hogy tett-e  az ember olyat, ami miatt elhagyta őt Isten védelme. A Földön eltöltött időnk a megpróbáltatások ideje. Jób szíve is megkeseredett, és ennek a félelem volt az oka. Az jött el rá, amitől félt. Neki is próba következett el az életében, és úgy, hogy nem lázadt Isten ellen, nem is vétkezett. Amikor a keserűség megjelenik, el kell kezdeni kigyomlálni a szívből, nehogy felnövekedjen annak valamely gyökere, és behálózza az egész bensőnket.

VIGYÁZNI KELL, MERT A KESERŰSÉG KÉPES ELTAKARNI AZ EMBER ELŐL ISTEN SZERETETÉT. JAKAB APOSTOL FELHÍVJA A FIGYELMET ARRA, HOGY A PRÓBA SORÁN FORMÁLÓDIK A JELLEMÜNK, EZÉRT TELJES ÖRÖMNEK KELL TEKINTENI A PRÓBÁT.

Ilyenkor is a gondviselő Istenre kell néznünk, hiszen Ő nem azért hozott ki bennünket a rabságunkból, hogy elvesszünk, hanem azért, hogy üdvösségre jussunk. Könnyű akkor hinni Istenben, amikor bőséges áldásban él az ember. Azt várja tőlünk Isten, hogy szükségben,  nehézségekben emlékezzünk az Ő csodáira, szabadításaira, amiket már megcselekedett az életünkben. Próbában sosem feledkezzünk el Szent Szellemmel való közösségünkről, hanem kérjük Tőle, hogy emeljen ki bennünket a helyzetből.

HARCOLNUNK KELL A KESERŰSÉG ELLEN, ÉS ENNEK A HARCNAK A LEGFŐBB ESZKÖZE, HOGY KEZDJÜNK EL ÖRÜLNI.

Rosszért ne fizessünk rosszal, hiszen csak növelnénk a már meglevőt, hanem a rosszat megsemmisítő erejű jóval győzzük le. Minden rossz érzés ellen a legjobb vakcina az öröm, ami védőréteget képez az életünk körül. Oltsd be magadat örömmel! Garantáltan „rinocérosz-bőröd” lesz. Aki örül, arról leperegnek a dolgok, nem könnyen sértődik meg. Aki megtartja Pál apostol ajánlását, aki azt mondta: „örüljetek az Úrban mindenkor!”, és valóban mindenkor örül, az a nehéz helyzetekből is könnyen kikerül. Ez a fajta öröm nem azonos a természetes jókedvvel, hanem ez az Úr öröme, ami a Szent Szellemtől van.

AZ ÖRÖM NEM EGY ÖNCÉLÚ DOLOG, HANEM ISTENTŐL VALÓ VÉDELEM, AMI ÁLTAL MEG TUDJUK ŐRIZNI A BÉKESSÉGÜNKET ÉS A HITÜNKET.

A keserűség veszélyeztetett állapot, ami ellen az öröm a védelem. Tudni kell, hogy a mi Istenünknek van eszköze bármely nehézségünkkel szemben, és meg tudja adni, ahogy a pusztában is megadta a gyógymódot a keserű vízre, csak kérnünk kell Tőle.


„Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok.”


ELHANGZOTT IGÉK:

  • Mózes II. könyve 15:22-26
  • Jób könyve 7:11
  • Példabeszédek könyve 14:10
  • Zsidó levél 12:14-17
  • Jakab 1:2-3
  • Róma levél 5:1-5, 14:17-18
  • Filippi 3:1, 4:4
  • Thesszalonikai I. levél 5:15-17
  • Nehémiás 8:9-10

Hrabovszki György jegyzete