Dr. Hack Péter: Jézabel szelleme és a hamis tanúk

Dr. Hack Péter: Jézabel szelleme és a hamis tanúk

Dr. Hack Péter 2020.05.17-i prédikációjának összefoglalója

Jézus Krisztus a gyülekezeteknek írt levelekben azt üzeni, hogy kétféle kimenetele lehet az emberi életpályának. Egyrészt, akik nem térnek meg a paráznaságból, a bálványimádásból, amikre Jézabel igyekszik rávenni az embereket, azok ítélet alá kerülnek. Sőt, még súlyosabb csapás az, hogy a fiaikat is megöli halállal, ami tragikus a szülő számára. A másik útra megtéréssel lehet rálépni, és azon végighaladva nyerhető el a győztesek jutalma.

Még egy viszonylag jól működő gyülekezetben is fennáll az a veszély, hogy Jézabel paráznaságának, varázslásának és a bálványimádásnak engednek. Ilyen volt a thiatirai gyülekezet, ahol jelen volt a szeretet és a fejlődés, mert utóbbi cselekedetei többek voltak a korábbiaknál, de működött a Jézabel szelleme is. Ezt viszont csak szellemi erővel lehet kiűzni, a Szent Szellem erejével, amit gyűlölnek az ellenségeink ugyanúgy, ahogyan a szellemi harcot, az adakozást és a szolgálati ajándékokat. Onnan tudjuk, mi az, ami erőssé teszi az Egyházat, hogy az ellenség mindazt támadja.

Most még nem abban a korszakban vagyunk, amikor Isten lesz minden mindenben. Nem fogadható el tehát az a keresztény életpálya, amelyet otthon, egyedül él meg valaki.

ISTEN A SZABADÍTÁSÁT LEGTÖBBSZÖR EMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL VÉGZI.

Mózes Isten parancsára odaállt a tenger elé, kinyújtva arra botját, amivel mintegy magára vállalta a felelősséget a nép előtt. Jósafát király idejében nem kellett ugyan harcolni a hatalmas túlerőben lévő ellenséggel szemben, csak a zsákmányt begyűjteni, de fel kellett sorakozni, mintha harcba indulna a sereg. Jerikóban hétszer körül kellett járni a várost, noha Isten e nélkül is lerombolhatta volna a falakat.

Saulus – akinek későbbi neve Pál apostol – kiemelkedően buzgó volt Jézus Krisztus tanítványainak üldözésében mindaddig, amíg nem találkozott Ővele a damaszkuszi úton és Jézus megkérdezte tőle: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Akkor világossá vált számára, hogy gyökeres változásra van szüksége, és meg akarta tudni, hogy mi ezzel kapcsolatban a teendője. Jézus Krisztus ekkor nem magyarázta el neki, hogy mit tegyen, hanem emberek által adta tudtára, mit kell tennie a továbbiakban: „Majd megmondják neked!” A gyülekezet az a hely, ahol megmondják neked, hogy mit kell cselekedjél. Saulért egy Ananiás nevű hívő imádkozott Damaszkuszban, hogy megnyíljon a szeme. Felken az Úr embereket, és az Egyház tagjait rajtuk keresztül vezeti. Nem véletlen, hogy az ördög a szolgálati ajándékokat intenzíven támadja. Az egy hamis tanítás, hogy az Egyház önmagában létezik, és független az emberektől.

AMIKOR VALAKI ALÁRENDELI MAGÁT EGY KENET ALATT ÁLLÓ SZEMÉLYNEK, AKKOR  RAJTA KERESZTÜL VALÓJÁBAN ISTENNEK RENDELI ALÁ MAGÁT.

Jézabel szelleméről fontos tudni, hogy az embereket elidegeníti Istentől. Mint történelmi személy, Jézabel az a királynő volt, aki Akháb királyt hozzásegítette, hogy törvénytelenül megszerezze Nábót szőlőjét. Jézabel nem volt egyedül a maga tevékenységében, hanem Akháb döntése és gyengesége is közrejátszott a folyamatok alakulásában. Nábót a törvényhez ragaszkodva zárkózott el Akháb királynak a szőlőjével kapcsolatos vételi ajánlatától, így lett az Igéhez ragaszkodó ember példája, aki nem hajlandó kompromisszumot kötni a törvény megtartását illetően.

A Törvény azt mondta, „kiki ragaszkodjék az ő örökségéhez.” Egyes kritikusaink ma is törvénykezésnek nevezik azt, amikor következetesen betöltjük a törvényt. A jövőben velünk is megtörténhet, hogy olyan helyzet elé kerülünk, amikor rövid távon jobban járnánk, ha lazábban kezelnénk az Ige megtartását, de ez távol legyen!

Amikor Akháb király ütközött az igazsággal, akkor hisztériás rohamot kapott. Jézabel őt mindig gonosz dolgokra ösztönözte. Jézabel szelleme olyan vágyakat ébreszt az emberekben, amelyek a bűn útjára akarják őket rávenni. De nincs az a haszon, ami megérné azt, hogy Istennel a kapcsolatunk megromoljon.

MINDENNÉL NAGYOBB HASZON AZ, AMIT JÉZUS KRISZTUS ÍGÉR A GYŐZTESEKNEK, AKIK ELLENE ÁLLNAK AZ ELLENSÉGNEK, ÉS MEGNYERIK A HAJNALCSILLAGOT.

Aki eltervezett valamit, de nem tudta azt végrehajtani, az se boruljon ki, ne essen depresszióba, mert ami az Úrtól van, az nem hoz létre ilyen tüneteket akkor sem, ha ideiglenesen akadályba ütközik a terv. Ilyenkor türelmesen kell keresni Isten akaratát.

Azzal is számolni kell, hogy az ördög támasztani fog hamis tanúkat. Ezekkel többnyire nem lehet mit kezdeni.

SEM NÁBÓT, SEM ISTVÁN VÉRTANÚ NEM TUDOTT MIT KEZDENI A HAMIS TANÚKKAL. ILYENKOR RÁ KELL BÍZNI MAGUNKAT ISTENRE.

Azt ugyanis szinte lehetetlen bizonyítani, hogy az ember mit nem tett meg. A hazudozók ellen nem testi módon, hanem szellemi erővel lehet csak harcolni. Amikor jogi útra kerül egy ügy, akkor egy keresztény bajba kerülhet, mert a másik fél hozhat hamis tanúkat, de egy keresztény nem.

A hamis tanúk azt állították, hogy Nábót Istent és a királyt szidalmazta. Akháb és Jézabel elérték amit akartak. A király elfoglalhatta a szőlőt, mert az istenkáromlás vádjával a fiakat is megölték, akik örökösök lehettek volna. Tette viszont nem maradt következmény nélkül, hiszen Jéhu végrehajtotta Akháb házán Isten ítéletét.

Akháb már halott volt és fia, Jórám uralkodott, a tényleges hatalom viszont Jézabel kezében volt. Jézabel a külsejével szexuális nyomást akart gyakorolni Jéhura, mikor az a palota elé hajtott.  Jézabel a beszédével is manipulált. Amikor Jéhu már megölte Jórámot, még mindig úgy értelmezte a helyzetet, hogy Jéhu cselekedete csak egy puccs, és nincs Isten akaratában. Ebben nagyot tévedett. Meg akarta ugyan öletni Jéhut is, de őt próféta kente fel és a szellemi erővel ellene tudott állni a varázslásnak.

AZ UTOLSÓ IDŐKRE VONATKOZÓAN IS ÜZENET: A KENET MEGVÉD MINDEN HELYZETBEN, ÉS AZZAL ELLENE TUDUNK ÁLLNI AZ ELLENSÉGEINKNEK, ÉS GYŐZNI FOGUNK.

A győzteseknek az Úr megadja a jutalmukat.


És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon; És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; amiképpen én is vettem az én Atyámtól: És adom annak a hajnalcsillagot.


ELHANGZOTT IGÉK:

  • Jelenések könyve 2:18-29
  • Apostolok cselekedetei 22:4-10
  • Királyok I. könyve 21:1-29
  • Mózes III. könyve 25:23
  • Mózes IV. könyve 36:7
  • Királyok II. könyve 9:1-14, 9:21-33

Hrabovszki György jegyzete