Dr. Hack Péter: Istentől származó küldetésünk a családalapítás

A legnagyobb szeretet - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2024.03.17-i prédikációjának összefoglalója

Az evilág fejedelme arról győzte meg az első emberpárt, hogy ha fellázad Isten ellen, akkor ők lesznek istenek. Ma a politikusok között is vannak, akik lázadást szítanak az emberek között, és háborút, öldöklést akarnak.

Isten a hatodik napon megteremtette az embert, és megáldotta.

AZ IGE HANGSÚLYOZZA, HOGY ISTEN AZ EMBERT FÉRFIÚVÁ ÉS ASSZONNYÁ TEREMTETTE, AMI NEM IS OLYAN RÉGEN MÉG MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ VOLT MINDENKI SZÁMÁRA, DE MA MÁR NEM ÍGY VAN.

Fontos ezzel foglalkozni, mert a teremtéskor Isten adott feladatokat az ember számára. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat elvégezhesse valaki, szükséges azokat ismerni, és elfogadni, hogy ezeket el kell végeznie.

A bűnbeeséssel elvesztettük, de Krisztusban visszakaptuk a hatalmat arra, hogy alakíthassuk a sorsunkat, és ez örömre ad okot. Isten az Ő mérhetetlen erejét adja segítségül ehhez a munkához, ezért mi az Ő erejében bízunk, nem pedig vallásos szokásokban. Nem automatikusan történt ez, hanem Isten maga is győztes erőfeszítést tett annak érdekében, hogy mi hívőkké váljunk, hiszen Neki hatalma van, ami által véghez tudja vinni az akaratát. Isten viszont csak akkor harcol értünk, ha mi elköteleztük magunkat Őmellette.

Az emberek több ünnepet is tartanak, de a Bibliából megtudhatjuk, hogy melyek az Úr ünnepei.

A LEGFONTOSABB ÜNNEP A HÚSVÉT, AMINEK A KÖZPONTI ÜZENETE AZ, HOGY JÉZUS KRISZTUS LEGYŐZTE A HALÁLT ÉS FELTÁMADÁSA UTÁN FELMENT A MENNYBE.

Isten és az ember között vannak akadályozó szellemi lények, de tudnunk kell, hogy az Egyház Feje fölötte van ezeknek a lényeknek, így az az Ő teste, az Egyház is. Jézus Krisztus védelmezi az övéit, minden rossztól meg akarja őket óvni, akár saját szándékuk meghiúsítása árán is. Olyan imákat sosem hallgat meg, amivel önmagunknak, vagy másoknak ártanánk.

Az embernek nagyon fontos és Isten által adott hivatása és küldetése, hogy házasságban éljen, családot alapítson. A családban elért eredményekhez semmi más eredmény nem fogható. A világ nem a hűséget, a házasságban élést tekinti értéknek, hanem azt, ha valaki rendszeresen váltogatja a partnereket, de aki ezt teszi, az megcsúfolja a Teremtőjét.

AZ ÉLETET TOVÁBB KELL ADNUNK, ÉS UTÁNA ELSŐSORBAN A CSALÁDUNK BOLDOGULÁSÁN KELL DOLGOZNUNK.

A gonoszság erői a családon belül is akarnak tevékenykedni, de ezekkel az erőkkel szembe kell szállnunk. Akkor lesz hatásos ez a harc, ha Istent is behívjuk a házasságba, mivel az Ige szerint a hármas kötél nem hamar szakad el, hiszen mindhárom szál szoros kapcsolatban van a másik kettővel.

A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉBEN NÉGY ERŐ MŰKÖDIK KÖZRE, MÉGPEDIG A SZÜLŐKÉ, AZ INTÉZMÉNYÉ, AHOVÁ JÁR A GYERMEK, KORTÁRSAIÉ ÉS A MÉDIÁÉ. KULCSKÉRDÉS AZ, HOGY A MÁSIK HÁROMRA IS LEGYEN A SZÜLŐNEK BEFOLYÁSA.

Az Ige szerint rossz társaságok megrontják a jó erkölcsöket. Az iskola megválasztása során arra kell gondolni, hogy olyat válasszunk gyermekünk számára, ami nem fogja őt beszippantani. A médiával kapcsolatban tudni kell, hogy annak döntő részén az ördög tartja rajta a kezét. Ennek a szűrése a legnagyobb feladat a szülő részére. Nem könnyű tehát a gyermekek megőrzése az üdvösség számára, mivel a négy erőből három az ellen hat. Látni kell, hogy a házastárs és a gyermekek felé való szolgálatban a hívőnek nincsen helyettese.

ELSŐ HELYRE TEGYÜK HÁT A CSALÁDOT; MÉG A SZOLGÁLAT SE LEGYEN FONTOSABB ANNÁL!

Azt tegyük, amire Isten elhívott minket. Ne a világ igénye irányítson minket, hanem az Ige vezéreljen! Ne a világ értékrendjét tartsuk szem előtt, hanem az Istenét! Úgy éljünk, hogy öröm legyen számunkra, ha visszajön az Úr. Azért nem érdemes imádkozni, hogy ne történjen meg az, amit Isten előre kijelentett, de azért lehet, hogy az Úr visszajövetelekor mi jó helyen álljunk.


„Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.”


AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Mózes I. könyve 1:26-31
  • Efézusi levél 2:5-7, 1:19-23
  • János apostol 3. levele 4

Hrabovszki György jegyzete