Dr. Hack Péter: Isten igéje védelem a gonosz napok idején

Dr. Hack Péter: Bízzál és higgyél!

Dr. Hack Péter 2023.04.16-i prédikációjának összefoglalója

Isten Igéjének megvallása alkalmas arra, hogy szembe menjünk az ellenünk kimondott gonosz beszédekkel. A Biblia a beszédről úgy ír, hogy az életnek és a halálnak a hatalma van benne. Az ember szelleme gyakran érzékeli az ellene kimondott gonosz beszédeket, akkor is, ha nincs róla tudomása.

AZ ÖRDÖG GYAKRAN FELGERJESZT EMBEREKET ARRA, HOGY SIKER UTÁN TÁMADÁST INTÉZZENEK A SIKERES EMBEREK, KÖZÖSSÉGEK ELLEN.

Ez több esetben arra ösztönzi az embereket, hogy ne beszéljenek az elért eredményeikről, mert az öröm után a tüzes nyelvek támadásától tartanak, mikor eljönnek a gonosz napok. Jó ezekre az időkre az Igével felkészülni.

Pál apostol efézusi levelében azt írta a hívőknek: Jézus Krisztusban Isten megáldott minket minden szellemi áldással. Isten választott ki bennünket, azaz Ő volt a kezdeményező ebben a kapcsolatban. Az ördög lejáratta a kiválasztottság fogalmát a világ előtt, de nekünk nem kell ezt szégyellnünk, noha az ellenségünk éppen ezt az életérzést akarja létrehozni. Isten akarata viszont az, hogy az Őáltala kínált életérzést tegyük magunkévá, és azzal azonosuljunk, amit Isten beszéde mond rólunk.

NE VONJUK KÉTSÉGBE ISTEN KIVÁLASZTÁSÁNAK JOGOSSÁGÁT, INKÁBB VÁLLALJUK AZT BÜSZKÉN ÉS ÖRÖMMEL, DE ALÁZATTAL, ÉS A TESTVÉREINKRE IS ÚGY TEKINTSÜNK, MINT AKIK SZINTÉN KIVÁLASZTOTTAK!

Amikor alkalmatlanság érzés keríti az embert a hatalmába, akkor jó megvallani az Igének ide vonatkozó részét. Tudnunk kell, hogy Isten már a világ teremtetése előtt ismert, kiválasztott és elhívott minket. Ezért elhívottakhoz méltón kell mozognunk a világban, azaz az Egyházat ne tekintsük emberi szervezetnek, ahol azt mondunk, azt teszünk, amit akarunk, és következmények nélkül. Ebbe a hibába esett Ananiás és Safira, akik bátran mondtak a valótlanságot a gyülekezetben, de a Szent Szellem leleplezte a hazugságukat Péter apostol előtt.

ABBAN KELL A HITÜNKNEK ERŐSNEK LENNIE, HOGY ISTEN ÁLTAL KIVÁLASZTOTT ÉS ELHÍVOTT EMBEREK VAGYUNK, FÜGGETLENÜL AZ ALKALMATLANSÁG-ÉRZÉSTŐL.

Megtéréskor nem emberekhez járultunk, hanem Istenhez. Ő a megtérésünk után nem hagyott magunkra, hanem az elhívásának célja volt, amely cél a megtéréskor még nem feltétlenül ismert a hívő számára. A keresztény élet egyik legfontosabb feladata keresni, kutatni Isten akaratát az életünkre vonatkozóan és felkészültnek lenni a feladatra.

Nem egy intézményen keresztül lehet üdvözülni, hanem az élő Istenhez való megtéréssel, és az elhívásnak megfelelő életvitellel.

JÉZUS KRISZTUSHOZ AKARUNK RAGASZKODNI ÉS A VELE VALÓ KÖZÖSSÉGRE TÖREKSZÜNK. Ő HÍVOTT EL BENNÜNKET A MENNYEI ÉLETRE, EZÉRT ŐRÁ KELL FIGYELNÜNK, MIVEL Ő MUTATJA AZ UTAT A BŰN RABSÁGÁBÓL AZ ÖRÖK ÉLET SZABADSÁGÁBA.

Jézus mondta, hogy csak az mehet az Atyához, akit Ő vonz. Evangelizáláskor érdemes szem előtt tartani, hogy mi nem tudhatjuk, kit vonz az Atya. Lehet, hogy van valakinek elhívása, de ő ellenáll, és ennek lehet oka az, hogy még nem jött el az ő ideje. Nem a bizonyságtevő kudarca az, ha nem tér meg valaki, csak az a kudarc, ha a gyülekezet nem hirdeti az evangéliumot.

ISTEN JÓSÁGA VONZZA AZ EMBEREKET ÉS MEGTÉRÉSRE INDÍTJA. JÉZUS KRISZTUS FELEMELTETETT A MENNYBE, HÍVJA ÉS VONZZA AZ EMBEREKET, ÉS AMIKOR MEGJELENIK, AZ EGYHÁZAT MAGÁHOZ VESZI.

Adjunk hálát Istennek a kiválasztásáért, az elhívásáért. A hit útján járjunk a Bárány vére által megszentelt úton. Jó rendszeresen megvallani az arra vonatkozó Igéket, hogy kiknek lát minket Isten Krisztusban. Ezzel eloszlik a sötétség és a rossz életérzés, mert az Ige az igazság, és az Ige megvallásával a valóságba és a világosságba lépünk be. Lehetnek támadások az életünkben, de valljuk meg, hogy ezek után sem esünk el, hanem megerősödve kerülünk ki azokból, mert az Istent szerető embernek minden a javára válik.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

 • Efézusi levél 1:3-4, 4:1:4
 • Thesszalonikai II. levél 2:13-14
 • Péter apostol II. levele 1:1, 1:10
 • Róma levél 8:29-30, 2:4
 • Apostolok cselekedetei 2:38-39
 • Korinthusi I. levél 1:1-3, 1:9
 • Galata levél 1:6,
 • Zsidókhoz írt levél 3:1-2
 • János evangéliuma 6:44, 12:32
 • Péter apostol I. levele 2:21-25
 • Filippi levél 3:12-14

Hrabovszki György jegyzete