Dr. Hack Péter: Állandóan legyünk készen az Úr visszajövetelére!

Hack Péter: Jézabel szelleme ellen csak a kenet erejével védekezhetünk

Dr. Hack Péter 2021.08.01-i prédikációjának összefoglalója

Jézus elvárja tőlünk, hogy álljunk készen az Ő visszajövetelére, felövezve derekainkat, azaz legyünk útra kész állapotban. Ez összhangban áll azzal a kijelentéssel, amit a páskabárány elfogyasztásával kapcsolatban adott Isten Mózes által, mielőtt a nép kivonult Egyiptomból. A világ arra tanít, hogy csak a mának éljél, de ez nem Isten akarata. Kell, hogy legyenek földi céljaink, de azok mindig legyenek alárendelve a mennyei életnek.

Az is fontos, hogy ne legyenek rendezetlen ügyeink. (Például tartozások, amiket elfelejtettünk megadni.) Állandó készenlétben kell lennünk, amit az Ige egy katonai életből vett hasonlattal érzékeltet. Felövezés nélkül ugyanis a ruha nem volt alkalmas sem menetelésre, sem harcolásra.

ÉRDEMES ÖNMAGUNKNAK FELTENNI A KÉRDÉST: „MI MARAD UTÁNAM, HA MA JÖN EL AZ ÚR?”

Jézus arra is felhívja a figyelmét tanítványainak, hogy legyen meggyújtva a szövétnekük, mint azoknak a szolgáknak, akik éjjel várják haza az urukat. A szövétnek a lámpás. Azért fontos ez, mert az elragadtatás a sötétség idején fog megtörténni. Sötétben nagyon nehéz tájékozódni, de ha kéznél van a lámpás, akkor ez lehetséges. A lámpás pedig Isten Igéje. Ez az, ami megvilágítja az ösvényünket. Ennek feltétele, hogy legyen olaj a lámpásunkban, mert enélkül a kanóc csak füstöl, de nem világít. A bölcs és a balga szüzek példázatában a szüzeknek csak fele vitt olajat, ami miatt elaludt a lámpásuk, miközben várták a vőlegényt. Az útra kész állapot helyes célokat és motívumokat jelent. A célok között első helyen kell lennie az üdvösség megszerzésének.

A keresztény élet folytonos várakozás, ami nem tétlenséget jelent. Kell munkálkodni, de úgy, hogy minden percben legyünk készen. Akik az Úr munkáját végzik, azok nem lesznek elgyötört állapotban az Ő visszajövetelekor. Arról tudható, hogy jó állapotban van valaki, hogy örömmel fogadja a hírt, hogy visszajön az Úr.  Ő megígérte, hogy amikor visszajön, asztalhoz ülteti azokat a szolgáit, akiket vigyázva talál, és Ő maga fog nekik szolgálni.

AZ ÚR – NOHA A SAJÁTJÁBA JÖN –, NEM RONT BE A HÁZBA, HANEM ZÖRGET AZ AJTÓN. CSAK ODA MEGY BE, AHOL MEGNYITJÁK NEKI AZ AJTÓT, ÉS AHONNAN HALLJA A HÍVÁST: „JÖVEL, ÚR JÉZUS!”.

Másik példázatot is mondott. Az Úr kiküldte a meghívókat az Ő vacsorájára, de a meghívottak egy része kifogásokat keresve kimentést kér, méghozzá látszólag jogos indokokkal. Az Igéből látjuk, hogy ennek ellenére megharagudott a menyegző szervezője, hogy az illető nem fogadta el a felkínált áldást. Arra tanít ez minket, hogy nagyon gondoljuk meg, mikor mondunk nemet a hívásra természetes kifogásokkal. Lehet, hogy a hívás ember által szól egy szolgálat elvégzésére. Sokan megtapasztalják, hogy az idő felhasználásába gyakran beleszól az ördög.

TÖREKEDNÜNK KELL ARRA, HOGY ISTEN LEGYEN AZ ÚR AZ IDŐNK FELETT IS. ÍGY AMIKOR JÖN A HÍVÁS, AKKOR RÖGTÖN TUDUNK INDULNI ÉS SENKI ÉS SEMMI NE LEGYEN, AMI ELVÁLASSZON MINKET AZ ÚRTÓL!

A kifogások okai nem bűnös dolgok voltak. „Szántőföldet vettem, ökröket vettem, feleséget vettem” – a munka, vállalkozás, házasság mind tisztességes dolgok. Jó minden áldás, legyen az anyagi, vagy kapcsolati, de egyik miatt se maradj le a menyegzőről! Aki lemarad, az a Gazda haragjával fog találkozni. A harag büntetést von maga után, aminek mértéke attól fog függeni, hogy az illető ismerte-e az Úr akaratát, vagy sem.

Ma mindenki számára van lehetőség Isten akaratát megismerni, sokkal inkább, mint a korábbi korszakok bármelyikében. Szabadon hirdethető az evangélium. Összegyülekezhetünk, járhatunk összejövetelre. Van Bibliánk, olvashatjuk. Bármikor hallgathatunk tanításokat. Csak legfeljebb a lustaságunk, hanyagságunk nemtörődömségünk foszthat meg ettől. Egy mai kereszténynek megvan a lehetősége, hogy sokat kapjon, ezért jogos, hogy az Úr többet vár el tőle.

AKINEK SOKAT ADTAK,  ATTÓL TÖBBET IS KÖVETELNEK.

Amikor valaki éppen az Úr munkáját végzi, az Ő eljövetelekor, akkor nem kell tartania attól, hogy bajba kerül. A szükséges természetes tennivalóink végzése is Isten munkája megcselekvésének minősül. Fontos, hogy a házastársak egységben legyenek, egyikük se akadályozza a másikat az üdvössége kimunkálásában.

Meg lehet terhelődni a világban való forgolódás során, ahogy Lót is elfáradt Szodomában. El lehet fáradni az Úr munkájának végzése során is, ha valami más igát vettél magadra, ami nem neked való. Akik elfáradtak, azoknak Jézus Krisztushoz kell menni, mert Ő megígérte, hogy nyugalmat ad azoknak, akik megterheltettek.


 “Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”
(Máté evangéliuma  11:28-30)


AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Lukács evangéliuma 12:35-48, 14:16-24
  • Zsidókhoz írt levél 13:14, 11:10
  • Máté evangéliuma 11:28-30

Hrabovszki György jegyzete