Bölcs ember kősziklára építi házát – Dr. Hack Péter

Jónás és az elhívás - Dr. Hack Péter

Bölcs ember kősziklára építi házát – 2018. február 25.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Amit ma természetes szinten látunk a világban, azok mind alátámasztják a próféciákat, szinte naponta igazolva a Bibliát. Nagyon közel van a jelenlegi világkorszak vége, ami Jézus Krisztus visszajöveteléig tart. Ez a kegyelem korszaka, amíg még meg lehet térni. Az „ama nap”, amikor ítélőszéke elé állunk, egyéni szinten más és más lehet. Készülni kell az életpálya lezárulására, amire inkább csak az idősebbek szoktak gondolni. Jó dolog mérleget készíteni eddigi életünkről, megvizsgálva tetteinket Isten szemszögéből, és nem saját értékrendünk alapján. Más lesz a mennyei bíróság, mint amilyenek a földiek: semmivel nem befolyásolható már a törvényszék „ama napon”, nem úgy, mint a földi bíróságok.

JÉZUS ARRÓL TANÍTOTT, HOGY A SZELLEMI SZOLGÁLATOKAT A HELYÜKÖN KELL KEZELNI, ÉS NEM SZABAD AZOKAT ÖNMAGUNK IGAZOLÁSÁRA HASZNÁLNI.

Arra szolgálnak a Jézus nevében végrehajtott nagy tettek, hogy jó gyümölcsöt teremjenek. A reformáció előtt tiltott volt az egyszerű emberek számára a Biblia birtoklása és olvasása, de ettől kezdve elindult a visszatérés az igei igazságokhoz, és elkezdődött az a folyamat, hogy az emberek életében Isten változásokat hozott létre. A karizmatikus ébredés óta pedig már Isten hatalmas erejével avatkozott be a Benne hívők életébe. Ez a legtöbb esetben jó következményekkel jár, de előfordult az is, hogy valaki megtapasztalta Isten erejét, kapott prófétai kijelentéseket, de nem változott meg tőle, hanem ezzel a még meglévő bűneit látta igazolva.

Jézus gonosztevőknek nevezi azokat, akik arra hivatkoznak „ama napon”, hogy a nevében nagy csodákat tettek. Ez a kijelentése nem arról szól, hogy ne lenne helyes a prófétálás vagy a démonűzés, hanem azokról szól, akik ismerték ugyan az Atya akaratát, de mégsem cselekedték.

A Szent Szellem működése nem csupán addig tart, amíg imádkoznak érted, hanem éppen akkor kezdődik el. Fontos, hogy ilyenkor hazatérve ne hagyd ott Szent Szellemet, hanem Vele menj haza, és továbbra is működjél együtt Vele az „operáció” után! Az együttműködés során mindig arra kell gondolni, mit tenne az Úr az adott helyzetben.

Felmérések bizonyítják, hogy az interneten hozzáférhető káros, bűnös tartalmakat egyre fiatalabb korosztály ismeri meg. Egyre kisebbek azok a gyermekek, akik találkoznak félelmetes és tisztátalan képekkel, amit még annyira sem tudnak feldolgozni, mint egy felnőtt. A horrorfilmek, a pornográfia rettegést és zavart hoznak a fiatalokban létre. Szülőként változtatnunk kell a szokásainkon, a családi életen, szembesülve a veszéllyel.

SZÜLŐI DÖNTÉSEINKET IDŐNKÉNT FELÜL KELL VIZSGÁLNUNK.   SEGÍTSÜK GYERMEKEINKET TÁVOL MARADNI A KÁROS SZENVEDÉLYEKTŐL.

Addig kell ezt megtenni, amíg nem válnak a gyermekek olyan mértékben függőkké, hogy az komoly személyiségváltozást hozna létre bennük. Isten kegyelmeként kell arra tekinteni, ha a gyermekeinkre leselkedő veszélyekről tudomást szerzünk, mert akkor van lehetőségünk tenni ellene. Akkor értékes Isten erejének működése, ha az cselekedetekben nyilvánul meg. Márpedig meg kell nyilvánulnia, hiszen a gyermek üdvösségéről van szó, és esetleg akár a szülőéről is, ha neki magának is problémája az, ami a gyermekének. Látnunk kell a felelősségünket; nem dughatjuk a fejünket a homokba. Tudomásul kell venni, hogy megváltozott a világ, amelyben sokkal több veszély leselkedik gyermekeinkre, mint annak idején miránk.

JÉZUS HANGSÚLYOZTA, HOGY KEVÉS AZ, HOGY MEGHALLGATJUK AZ ATYA AKARATÁT, MEG IS KELL AZT CSELEKEDNI.

Akik ezt megteszik, azokra is leselkednek veszélyek, de ők bölcs emberekként képesek az áradattal szemben is az ellenállásra. Nem elég tehát a veszély felismerése esetén együtt élni a megszerzett ismerettel, hanem szükséges, hogy az indítsa cselekedetekre az embert. Komoly veszélyt jelenthetnek például a közösségi oldalak, ha valaki felelőtlenül túl sok információt ad ki önmagáról, amivel zaklatásoknak teszi ki önmagát. Tudni kell, hogy ami egyszer felkerült az internetre, az mindig ott marad!

ISTEN A CSELEKEDETEI ALAPJÁN FOG MEGÍTÉLNI MINDEN EMBERT.

Jézus Krisztus másodszor már nem szolgai formában fog eljönni, hanem Bíróként, hogy mindenkinek megfizessen cselekedetei szerint. Isten örök élettel fizet azoknak, akik jó cselekedeteikkel azt szolgálják, hogy dicsőíttessék a mennyei Atya. Nem mindegy tehát, hogyan élünk; igyekezzünk ezért Isten tetszésére jó gyümölcsöket teremni és növekedni a Szent Szellem vezetése szerint.

Jézus elismerte, hogy a farizeusok beszéde korrekt volt, de nem cselekedték meg azt, amit egyébként helyesen tanítottak. Gyermekeink nevelése során fontos, hogy ne tapasztaljanak olyan kettősséget, hogy a gyülekezetben szép ruhában vagyunk és szépen beszélünk, otthon meg nem vagyunk szép ruhában és nem is beszélünk szépen. A családon belüli beszélgetések során – ha nem is idézünk folyton igéket –, úgy beszéljünk, hogy ne mondjunk a Bibliával ellentétes dolgokat.

Pál apostol szerint úgy kell élnünk, hogy ne tudjanak semmi gonoszt mondani rólunk. Akiről mégis tud mondani, az se maradjon el emiatt a gyülekezetből, mert ez a Sátán célja.

Isten célja viszont az, hogy az igehirdetés hallatára a bűnös megtérjen a bűnéből. Hitből igazulunk meg, de a hitünkhöz ragasszunk cselekedeteket.

Nem elég szóval szeretni, hanem tettekkel is kell.

Ez az Istennel kapcsolatban is így van, és az emberi kapcsolatokban is. Az egyház egy közösség, amelyben mindenkinek van tennivalója. Tudni kell, hogy minden tettünk vagy épít, vagy rombol. Az ördög minden ponton támad, ezért neked is van felelősséged, ami kell, hogy tettekre indítson. A bölcs ember nemcsak hallgatja, hanem meg is teszi Isten akaratát.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Máté evangéliuma 7:21- 27, 5:16, 16:27
  • Lukács evangéliuma 12:42-48
  • Rómaiakhoz írt levél 2:6-10
  • Kolossé levél 1:10-14
  • Timótheushoz írt II. levél 3:16-17
  • Titushoz írt levél 2:7-8
  • János apostol I. levele 3:18

Hrabovszki György jegyzete