Békét kötni Istennel Jézus Krisztus vére által lehet – Dr. Hack Péter

Békét kötni Istennel Jézus Krisztus vére által lehet - Dr. Hack Péter

Békét kötni Istennel Jézus Krisztus vére által lehet – 2019. október 6.

Isten nem haragra rendelt minket. Fontos viszont hangsúlyozni, mikor a hiperkegyelem tanítását hirdetik, hogy a bűnös emberen rajta van Isten haragja. Az evangélium örömhírt jelent. Azért örömhír, mert a megtérő ember kikerül azoknak a táborából, akikre haragszik Isten.


Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által… Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.” (Róma 5:1. 9-10)


Fontos, hogy legyen szellemi látásunk a Menny Királyáról. Ő ma még visszatartja a hatalmát és az igazságérzetét, de nem azért, mintha nem látná a világ állapotát. A gonoszság láttán az embernek is felháborodik az igazságérzete, a Messiásról pedig azt mondja az Ige, hogy szereti az igazságot, és gyűlöli a hamisságot. Isten igenis különbséget tesz jó és gonosz cselekedetek között.

Békét kötni Istennel Jézus Krisztus vére által lehet - Dr. Hack Péter

Isten nem haragra rendelt minket

 A hadviselés törvényei szerint egy városnak először békét ajánlottak fel. Isten maga is törvénye szerint jár el: előbb békét ajánl fel a világnak.

Másképpen bánik Isten azokkal, akik elfogadják a békefeltételeket, mint azokkal, akik ellenségesek. Megtéréskor az ember megadja magát Neki, és éppen ez a feltétele annak, hogy békessége legyen Istennel. A békesség átsegít a nehézségeken. Azt ugyanis nem ígéri Isten a megtérőknek, hogy nem lesznek problémák az életükben. Korábban is voltak, de megtérés után megfordul a helyzet, és onnan jönnek a támadások, amely oldalon korábban állt a megtért ember. Nem szabad megengedni, hogy az ördög legyalulja az életünket! Ezt úgy akadályozhatjuk meg, hogy a legfontosabb részünket, életünk „fővárosát”, a szívünket nem engedjük neki visszafoglalni.

BÉKESSÉGÜNK MEGSZERZÉSÉBEN ÉS MEGŐRZÉSÉBEN NAGYON FONTOS SZEREPE VAN JÉZUS KRISZTUS VÉRÉNEK.

A Törvény szerint a főpap évente egyszer mehetett csak be a Szentek Szentjébe, hogy az engesztelő áldozat vérét bemutassa Istennek. Ha a főpap kijött, akkor Isten elfogadta az áldozatot, és megbocsátotta a bűnöket. Izrael fiai jelenleg meg vannak fosztva a tényleges engesztelés lehetőségétől, mi viszont megkaptuk azt. Ez úgy történt, hogy megtéréskor Isten ránk hintette Jézus Krisztus vérét, amivel az ellenünk készült vádiratot eltörölte.

AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN MÁR NEM ÁRON UTÓDAI A FŐPAPOK, HANEM JÉZUS KRISZTUS AZ IGAZI FŐPAP, AKINEK VÉRE SOKKAL HATÉKONYABB, MINT A BAKOK ÉS BIKÁK VÉRE.
Békét kötni Istennel Jézus Krisztus vére által lehet - Dr. Hack Péter

Másképpen bánik Isten azokkal, akik elfogadják a békefeltételeket, mint azokkal, akik ellenségesek

Mindannyian haragra voltunk rendelve, ezért fontos kimenekülni ebből a helyzetből. Akinek ezt jelezzük, annak értenie kell, hogy ezzel nem fenyegetjük, hanem védjük őt.

FONTOS, HOGY ÉLETÜNK MINDEN TERÜLETE JÉZUS KRISZTUS VÉRE ALATT LEGYEN. A VÉR A SZENTÍRÁS SZERINT A BENNE LÉVŐ ÉLET ÁLTAL SZEREZ ENGESZTELÉST.

Jóm Kippúr ünnepén a bakok és bikák vére szerzett engesztelést, ez viszont csak egy évi időtartamra volt elegendő, de Jézus Krisztus vére örökre eltörölte a bűneinket. Meg kell maradnunk abban az állapotban, hogy ez a vér rajtunk maradjon, mert Jézus vére kegyelemért kiált, kegyelmet hozott számunkra. Isten az embereket két csoportra osztja, attól függően, hogy megtörtént-e a békekötés Istennel. Nekünk a jövendő javak Főpapja ki fogja osztani a jutalmat, és birtokba vehetjük az örökségünket is. Ekkor már megdicsőült testben fogunk élni az Ezeréves Királyságban. Isten országára eljövetelére úgy készülhetünk fel, hogy megbékélünk Istennel.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Róma levél 5:1-11
  • Mózes V. könyve 20:10-14
  • Zsidó levél 9:11-28, 10:11-20
  • Mózes III. könyve 17:11

(Fotók: Baji Blanka)

Hrabovszki György jegyzete