Az Úrvacsora: közösség Jézus Krisztus testével és vérével – Dr. Hack Péter

Az Úrvacsora: közösség Jézus Krisztus testével és vérével - Dr. Hack Péter

Az Úrvacsora: közösség Jézus Krisztus testével és vérével – 2017. december 17.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Jézus a farizeusokkal vitatkozva az úrvacsoráról beszélt. Rámutatott, hogy akik örök életet szeretnének, azoknak közösségük kell legyen az Ő testével és vérével, mert az Ő teste étel, a vére ital. Ebben a tanításban nagyon fontos igazság kifejtése történt meg; a szellemi és a fizikai valóság egymáshoz viszonyulását tette az Úr érthetővé.

Isten szellem, ezért őhozzá csak szellemben és igazságban lehet közeledni, csak ilyen módon lehet Vele kapcsolatot teremteni. Az embernek három része van, hiszen az ember szellem, akinek van lelke és testben lakozik. A fizikai érzékszerveink a körülöttünk lévő valóságot hivatottak érzékelni, a lelkünk a gondolkodás, az akarat és az érzelmek egysége, a szellemünk pedig a szellemvilággal való kapcsolattartáshoz szükséges.

Az Úrvacsora: közösség Jézus Krisztus testével és vérével - 2017. december 17.

Akik örök életet szeretnének, azoknak közösségük kell legyen Jézus Krisztus testével és vérével, mert az Ő teste étel, a vére ital

A világi emberek számára botrány az a kijelentés, hogy lehet találkozni Istennel. A pusztában természetfölötti módon részesült Isten népe az ellátásból, aminek következtében naponta szembesültek azzal, hogy van Isten,  amikor a mannát ették. Ennek ellenére a pusztában vándorlók meghaltak.

IZRAEL FIAI A MANNÁN KERESZTÜL KAPCSOLÓDTAK A SZELLEMI VILÁGHOZ, DE AZ NEM HOZOTT ÖRÖK ÉLETET A SZÁMUKRA. JÉZUS AZT JELENTETTE BE, HOGY ELJÖTT AZ ÖRÖK ÉLET LEHETŐSÉGE ŐÁLTALA. EHHEZ ENNI KELL AZ Ő TESTÉT, ÉS INNI AZ Ő VÉRÉT.

Tévhit a deizmus, ami szerint Isten megteremtette a világot és az embert, és utána magára hagyta. A valóság az, hogy azóta is gondja van az emberre, és az Ő céljainak megvalósítása érdekében felken embereket különböző képességekkel. Isten embereket használ céljai eléréséhez, ami nagy megtiszteltetés az ember számára. Nem önmagában a harc hozza az eredményt, bár arra is szükség van, hanem kegyelemből származik az áldás. Isten megadhatná az ember részére a javakat úgy is, hogy az embernek nem kellene tennie azért semmit, de igazán azt tudjuk becsülni, amiért megküzdöttünk. Isten igenis beavatkozik emberek, csoportok, térségek életébe, sőt politikai eseményekbe is: ő dönt meg és támaszt királyokat.

A FIZIKAI ÉS A SZELLEMI VALÓSÁG NINCS ELZÁRVA EGYMÁSTÓL, HANEM ISTEN FOLYAMATOSAN RAJTA TARTJA A SZEMÉT AZ EMBEREKEN, HELYZETEKEN. ENNEK TUDATÁBAN KELL EGY KERESZTÉNYNEK ÉLNIE.

Az ünnepek alatt, a természetes kapcsolatok ápolása közben érezzél arra szabadságot, hogy ne hallgassál gonosz beszédeket órákon át. Jelezd a környezetednek, ha antiszemita beszédeket mond, vagy szitkozódik, átkozódik, hogy te ezt nem akarod hallgatni. A családi találkozók előtt fontos imádkozni azokért, akikkel találkozni fogsz.

Az Úrvacsora: közösség Jézus Krisztus testével és vérével - 2017. december 17.

Isten embereket használ céljai eléréséhez, ami nagy megtiszteltetés az ember számára

Az úrvacsorai közösség Isten által rendelt közösség. Az utolsó vacsora páskavacsora volt, de újat is tartalmazott a múltra és a jövőre vonatkozólag is. Hirdetjük, hogy az Úr teste megtöretett, hogy a miénket ne kelljen megtörni; a vére kifolyt, hogy a miénk ne folyjon ki a bűneink miatt, és addig tesszük ezt, amíg Ő eljön értünk.

Fontos megérteni, hogy a kenyér nem változik át Jézus Krisztussá. Kenyeret fogunk enni, ami által Jézus Krisztus testével lesz közösségünk; bort fogunk inni, nem vért, de annak fogyasztása során hit által közösségbe kerülünk az Úr vérével.

SZÜKSÉGES ÚRVACSORA ELŐTT ÖNMAGUNKAT MEGPRÓBÁLNI, AMI AZT JELENTI, HOGY KI KELL VETNI ÖNMAGUNKBÓL AZOKAT A DOLGOKAT, AMIK AZ ÚR ELŐTT ELFOGADHATATLANOK.

Ha magunkat megítéljük, nem ítéltetünk el az Úr által. Hittel kell venni az úrvacsorát, nem szabad megszokásból tenni azt. Ez esetben fizikai módon jön be a szellemi a fizikaiba. Az úrvacsora során megnyerhető áldások: örök élet, fizikai gyógyulás, szellemi szabadulás, fordulat az életben. Legyen hited arra, hogy az úrvacsorai közösség alatt az Úr Személyének a jelenlétét erősíted meg az életedben.

Az úrvacsora az egység kimunkálásának is eszköze: ha a személyiségünk egyre inkább  tükrözi Jézus Krisztus személyiségét, akkor mennyei és földi viszonylatban is egyre nagyobb egységre jutunk.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • János evangéliuma 6:30-58, 4:23-24
  • Máté evangéliuma 26:26-29
  • Korinthusi I. levél 11:23-32

(Fotók: Horváth Kristóf)

Hrabovszki György jegyzete