Az újraszületés fürdője – Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében

Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében

Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében


„Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irigységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk. De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent, Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által…, hogy az Ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.” /Titus 3, 3-7./


Nagy várakozással és régen nem látott számban gyülekeztek a hívők a pécsi gyülekezeti Csarnokban kedd este, felkészülve arra, hogy sokan újjászülessenek víztől. A 2017-es év első vízkeresztségét a fenti Igére épülő, alapos igetanulmányozás nyitotta meg. A Baji Tamás által átadott tanításban nagy hangsúlyt lett téve arra, hogy Isten ártatlannak akarja látni az embert, illetve, hogy a Biblia úgy beszél erről az eseményről, mint az újra/ismét megszületés fürdőjéről. Ezzel a fürdővel temetjük el a régi bűnös természetünket, azonosulva Jézus Krisztus kereszthalálával és feltámadásával, új életet nyerve Isten kegyelméből. Az is elhangzott, hogy Isten terve nem merül ki abban, hogy megigazítja az embert, hanem azt is szeretné, hogy örökösei legyünk.

Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében

“Ezzel a fürdővel temetjük el a régi bűnös természetünket, azonosulva Jézus Krisztus kereszthalálával és feltámadásával, új életet nyerve Isten kegyelméből.” – Baji Tamás

Ehhez van szükség Istentől, isteni magból (az Ige) származni, újra születni. A bibliai példák sokasága szemmel láthatóan inspirálta a hallgatóságot. A hiterősítő tanítást nagy figyelemmel és jókedvvel követték fiatalok, idősek egyaránt. Megtudták azt is, hogy az újjászületés igazságairól egész hívő életük során szükséges friss és tiszta látással rendelkezniük, ezért az élő tanítás nagyobb része csak ezután következik. Dr. Pátri László a kereszténység alapjainak letételéről beszélt röviden, és a következő hétfő este 18 órára invitálta az érdeklődőket egy oldott, megalapozó, kérdésekre is választ adó összejövetelre.

Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében

Az idei év első vízkeresztsége többek közt azért is volt különleges, mert feltűnően magas arányban vettek részt rajta férfiak és ifjak

Ezek után több mint félszázan, szám szerint 68-an vallották meg hitüket Jézus Krisztusban, és merítkeztek alá vízben. Az idei év első vízkeresztsége többek közt azért is volt különleges, mert feltűnően magas arányban vettek részt rajta férfiak és ifjak, valamint egy házaspár is egyszerre haladta meg az üdvösséghez vezető út ezen állomását. Ketten közvetlenül a vízkeresztség előtt adták át az életüket Jézus Krisztusnak és tértek meg az élő Istenhez.

Most is jó volt látni és hallani, hogy az újjászületés előtt állók mennyire lelkesen és meggyőződéssel vallották meg Jézus Krisztust megváltójuknak, valamint, mennyire örültek a családtagok, barátok annak, hogy szeretteik bemerítkeztek.

Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében

Több mint félszázan, szám szerint 68-an vallották meg hitüket Jézus Krisztusban, és merítkeztek alá vízben

Frissen újjá született testvéreinknek kívánjuk, hogy azok az Igék, amik elhangzottak, végig kísérjék őket földi pályafutásukban, és hogy erősen és szilárdan álljanak meg a hitben, másokat is ösztönözve, inspirálva ezzel az igazi keresztény életre!

(Fotók: Baji Blanka)

Molnár Éva beszámolója

Mentés