Az egyház és Izrael küldetése az utolsó időkben – vendégszolgálat Bonyhádon

Az egyh2016. november 27-én Hack Péter és Márta a bonyhádi Hit Gyülekezete vendégei voltak.áz és Izrael küldetése az utolsó időkben - vendégszolgálat Bonyhádon

Az egyház és Izrael küldetése az utolsó időkben – 2016. november 27. Bonyhád

2016. november 27-én Hack Péter és Márta a bonyhádi Hit Gyülekezete vendégei voltak. Látogatásuk azért is tekinthető különlegesnek, mert 2016 júliusában ünnepelte ez a gyülekezet fennállásának 25. évfordulóját.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Pál nem provinciális, hanem globális egyházban gondolkodott. Óriási áldás az, hogy vannak olyan szolgálati ajándékokat hordozó vezetők, akik a Krisztusba vetett hitre és az Úr megismerésének egységére elvezetnek. A kapcsok és kötelek az egyházban összekötik egymással a test különböző, akár nagy távolságban levő tagjait is. A közösség egymás birtoklását jelenti, ahol a kölcsönös adás-vevésben részesek a felek. Ez a kölcsönösség függést jelent a gyülekezetek között is. Jeruzsálemben hirdette Jézus először az Úr igéjét, ami által letagadhatatlan elsőbbsége van ennek a városnak. Minden gyülekezetnek tartozása van a jeruzsálemi gyülekezet felé, hiszen ennek az áldásaiból részesültünk mindannyian (Filippi 4:10-20).

Ma sokkal nehezebb fiatalnak lenni, a bűn agresszívabban támadja az emberek életét. Régen a tinédzserek a szobájukban biztonságban voltak, míg manapság talán ott vannak a legnagyobb veszélyben. Fontos azonban, hogy ne csak tilalmakat halljanak, hanem legyenek élményeik, találkozzanak az Úrral, Isten embereivel, az Igével. Nagy jelentősége van tehát azoknak a táboroknak, ahova vissza tudnak vonulni, és ahol Isten jelenlétébe kerülhetnek zavaró tényezők nélkül. A Diska major különösen alkalmas lesz erre: lehetőségük lesz egy hétig internet nélkül létezni, a természet közelében elmélkedve az Úr dolgairól.

Viszonylag rövid a Hit Gyülekezete magyarországi története. 1987-ben nagy fordulatot vett a gyülekezet élete, sokan tértek meg abban az időszakban. A 90-es évek elején gombamód kezdtek szaporodni a gyülekezetek, melyekből mára 130 gyülekezet nőtt ki.

Az egyház és Izrael küldetése az utolsó időkben - vendégszolgálat Bonyhádon

Pasitka Hermann, a bonyhádi Hit Gyülekezetének a lelkésze. A gyülekezet 2016 júliusában ünnepelte fennállásának a 25. évfordulóját.

Ami Bonyhádon 25 éve indult, az a 2000 éve Jeruzsálemben lezajlott események utószele: az apostolok hitén alapul a mi hitünk is. Kezdeni mindig könnyebb, mint végigvinni egy projektet, 25 éven keresztül kitartani nagy dolog. Fontos a délvidéken megemlékezni arról, hogy itt a kereszténység hamarabb megjelent, mint a katolicizmus. Mi ezt a szolgálatot folytatjuk, illetve a reformátorok munkáját.

A tanítványok azt várták, hogy Jézus helyreállítja Isten uralmát mint Dávid fia. Jézus Krisztus földi szolgálata alatt érezték, hogy új korszak lesz, mely során Jeruzsálem központtal Isten helyreállítja földi uralmát, ahol Jézus, mint király uralkodik majd! Nagy csalódás volt számukra, hogy ez így nem történt meg. Krisztus feltámadása után is ebben reménykedtek, de Jézus felvilágosította őket, hogy el fog jönni az az idő is (Apostolok cselekedetei 1:6-8).

Izrael egy ideig ellensége lesz az evangéliumnak, amíg a pogányok be nem mennek a kegyelembe (Róma 11:25-29).

Mielőtt Isten a népének adott ígéreteket beteljesíti, nyitott egy kaput a különböző nemzetekből származó hívők részére. Az apostolok sohasem gondolták volna, hogy a pogányoknak valaha is szolgálni fognak. Isten nagy angyali beavatkozása és látomás által vezette rá Péter apostolt, hogy az Úr akarata a nem zsidó népek befogadása az Isten országába. Végül Péter lepődött meg a legjobban, amikor a Szellem leszállt a századosra és háznépére.

A 20. századig az egyház mint búvópatak volt jelen a történelemben. Mindig akadtak azonban olyanok, akik a forrásokhoz vissza akartak térni (példának okáért reformáció, majd később a baptista mozgalom tagjai). A 20.század elején két olyan esemény is történt, ami a világ folyását befolyásolta: az USA-ban, valamint Közel-Keleten.

Az Egyesült Államok több különböző részén istenkereső emberek rádöbbentek, hogy nem az Úr Igéje szerint élnek, ezért keresték Istent, és kérték, hogy töltse be őket az Ő erejével. Az Úr válaszolt a könyörgésükre, és kiáradt a Szent Szellem. A hívők új nyelveken kezdtek szólni, megtértek, spontán bűnvallásokat tettek, megszabadultak kötelékekből, és gyógyulások is történtek. Ez a tűz néhány év alatt elterjedt az államokban, majd eljutott angolszász és európai országokba: a pünkösdi ébredési hullám elérte például Wales-t, Írországot, de Magyarországot is. A kereszténység legdinamikusabb ágáról beszélünk, mely szerteágazó: vannak felekezeten belüli karizmatikusok, de új közösségek is kialakultak, mint a Hit Gyülekezete. Arra használja Isten e közösségeket, hogy megváltoztassák a környező világot.

A legnagyobb botrány az volt, amikor az apostolok elkezdtek tanítvánnyá tenni sok embert: ezt akarták mindenáron betiltani a farizeusok. Az ébredés alapja ma is ugyanez! Elközelített Isten országa, ami bennünk van. Jézus beköltözött életünkbe, és mi egy, a világtól idegen, isteni civilizáció befolyása alá kerültünk. Amikor megtértünk, átadtuk testünket, lelkünket és szellemünket Istennek, onnantól kezdve az Úr jelenlétét és országát képviseljük (I. Korintus 6:15-20).

A 20. század elején- egyidejűleg a Szellem kiáradásával- elindult a cionista mozgalom is (a zsidóság összegyűjtése az atyák földjére). Izrael fiai nagyon nehezen szakadtak ki a társadalmi közegükből. Magyarország a mai napig nem tudta kiheverni a deportálásokat: kitépték a fejlődés motorját az országból, főként vidékről.

Az egyház által visszaadja az Úr azt a kreatív erőt, amit a zsidóság képviselt a második világháború előtt. Addig van értelme a hívő életünknek, amíg Isten értékrendjét képviseljük ebben a világban: ez egy fontos küldetés.

Vállalnunk kell a kockázatot, ki kell lépnünk a komfortzónánkból, mint Ábrahám és Izrael, akiket Isten hívott el, hogy kijöjjenek a biztonságból. Nem véletlenül hit hősei ők, természetes szinten abban az időben ez teljesen irracionális lépés volt. Kisebb településen nagyobb kihívás az, hogy az emberek tudják, hogy hites valaki. A hívők jó cselekedetei tartóztatják fel azt az új világrendet, ami készül az idők végén (II. Thess 2:2-10).

Az egész világra eljön a törvénytaposó uralma, az Antikrisztusé, aki az igével szemben harcol. Ennek a szellemnek a megtestesülése volt a fasizmus, a kommunizmus, a mai modern filozófiák, a gender ideológiája és az iszlám is! Ez az erő leuralja majd a világot, tagadja, hogy Isten férfivá és nővé teremtette az embert, gyűlöletkeltésnek vallja, ha valaki bűnnek tartja a homoszexualitást. Egy hajszálon múlt, hogy a globális világrend hatalomra kerüljön az USA-ban. A mi feladatunk, hogy ezt az erőt visszatartsuk azáltal, hogy az életünkkel, sorsunkkal bizonyságot teszünk! Ha látják, hogy minden körülmények között talpon maradunk az Úrban, akkor érdekelni fogja őket az, hogy kiben hiszünk. Demonstráljuk, hogy lehet máshogyan is élni, mint a világ (Máté 5:11-16)!

Az alkalomról készített galériánkat az alábbi linkre kattintva megtekintheti: http://pecs.hit.hu/galeria/

Pasitka Janina jegyzete

Mentés