“… akiben én gyönyörködöm” – Vízkeresztség a gyülekezetben

Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében

Vízkeresztség a pécsi gyülekezetben


„Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jősz én hozzám? Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki. És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani. És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.” /Máté evangéliuma 3:13-17./


Ezzel az igeszakasszal folytatódott az idei év második vízkeresztségén a tanítás a pécsi Hit Gyülekezetében, ahol Baji Tamás először azt kötötte a hallgatóság szívére, hogy a víztől való “újraszületés” hitbeli cselekedete Jézus Krisztussal és a történelem igaz hívőinek sokaságával hozza közösségbe a mai keresztényeket. Most is szép számban gyűltek össze a Jézusban fiatal keresztények, először meghallani és megérteni, azután megcselekedni, amit a Biblia üzen számukra.

Azért is jelentősek e sorok, mert a saját példájával állítja elénk Jézus, hogy hogyan kell viszonyulni a kereszténnyé válás e fontos mérföldkövéhez, amelyet ehelyütt Isten, az Atya maga is hallhatóan igazolt természetfölötti módon. Elengedhetetlenül fontos, hogy a vízkeresztségben a romlott természet, amit Ádámtól és Évától örökölt az emberiség, és ami nem képes igazságot cselekedni, teljesen elhaljon. Helyette, ezt egy új élet, egy olyan természet váltja fel, amely az igazságot cselekszi, és többé nem a bűnt. Ezzel az új természettel Isten országának állampolgárai lehetünk, és Jézus Krisztus teljes jogú örököseivé válhatunk. Jézus azért halt meg értünk a kereszten, hogy birtokolhassuk ezeket a javakat. Ez az örökség teszi az újjászületés tanítását egy életen át különlegesen jelentőssé, hiszen az ember ahogyan tanulmányozza Isten beszédét, a Testamentumot, úgy fedezi fel, hogy mi mindent tartalmaz számára ez a gazdag örökség!

"... akiben én gyönyörködöm" - Vízkeresztség a gyülekezetben

A víztől való “újraszületés” hitbeli cselekedete Jézus Krisztussal és a történelem igaz hívőinek sokaságával hozza közösségbe a mai keresztényeket

A tanítás során újra ki lett emelve az egyik legfontosabb feltétel, ami szükséges a vízkeresztséghez, ez pedig a hit. Ha a Jézust követő bibliai hit meg van az emberben, akkor bármi meg tud változni az egyén életében Isten Igéje által. Isten, az Atya pedig ma is ugyanazt gondolja az emberekről, akik be akarnak tölteni minden igazságot, mint hajdanán:


„Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.”


Ezen a sorsformáló estén igazán családias volt a légkör, ahol 27 testvérünk merítkezett alá az újraszületés fürdőjébe. És az öröm is ugyanolyan nagy volt a szívekben, ami az arcokon is megjelent, mint Filep és a szerecsen komornyik találkozása után! Az Apostolok cselekedetei 8. fejezetében azt olvassuk, miután a komornyik megvallotta Jézusba vetett hitét és Filep által alámerítkezett:


„Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadá Filepet; és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább méne az ő útján örömmel.” /Apostolok cselekedetei 8:39./


Ezt az egész életen át tartó, új örömöt kívánjuk minden frissen újjászületett testvérünknek!

Molnár Éva jegyzete