A 10. Babits Bál és a Wing Singers

A 10. Babits Bál és a Wing Singers

A 10. Babits Bál és a Wing Singers

Február 22-én rendezték meg Pécsen immár tizedik alkalommal a Babits Bált mely a Pécsi Tudományegyetem legnagyobb gyakorlóiskolájának, a Babits Gimnáziumnak, a szülők, a tanárok és az öregdiákok részére megrendezett estje.

A Bál célja, hogy az iskola dolgozói kevésbé formális körülmények között találkozhassanak és tölthessenek el időt az osztályaikba járó diákok szüleivel és már elballagott régi tanítványaikkal is. A gimnázium mindig is arra törekedett, hogy a Bálon minél inkább látható maradjon az intézmény karaktere, így legtöbbször az iskola tornatermét veszik igénybe a rendezvényhez, melynek átalakításában, feldíszítésében a diákok is részt vesznek, a menzai étkezést szervező cég biztosítja a finom ételeket, valamint a műsort is, természetesen a tanulók teszik igazán színessé.

Feltehetnénk a kérdést, hogy miért lépett fel a Wing Singers Gospel Choir ezen a Bálon?

A pécsi Hit Gyülekezete kórusa több mint hat évvel ezelőtt alakult meg, 2012 őszén. Az együttes egy olyan munka gyümölcseként jött létre, mely nem máshol, mint a Babits Gimnáziumban vert gyökeret. Balásy Szabolcs, az iskola kórusának karnagya és énektanára egyre több Sztáraiból jövő kilencedikest karolt fel, és elősegítve zenei fejlődésüket, valamint bevezetve őket a kóruséneklés világába is.

A 10. Babits Bál és a Wing Singers

A 10. Babits Bál és a Wing Singers

A kórusfellépéseken és a félévente megrendezett magas színvonalú zenei esteken felcsillanó tehetségeket látva és hallva alapította meg Pasitka Hermann a gyülekezet zeneszerető ifjaiból a Wing Singerst, karnagyul pedig Balásy Szabolcsot kérte fel. A közös munkában a Babitsosok mindvégig oszlopos tagokként voltak jelen, behozva azt a tudást és tapasztalatot, melyet már korábban, az iskola falain belül sajátítottak el.

A tizedik Babits Bál nagyszerű alkalom volt arra, hogy a csapat kifejezze háláját és méltánylását a gimnázium, a dolgozók és a szülők felé, akik közvetlen, vagy közvetett módon hozzájárultak a Wing Singers Gospel Choir sikereihez.

A fellépésen a kórus 3 dalt énekelt az est zenés műsorának záróakkordjaként, az iskolához való szoros kötődést a színpadon nem kevesebbel fejezve ki, mint azzal, hogy csapat közel kétharmada a gimnázium jelenlegi vagy már elballagott tanulója volt.

Hálásak vagyunk a meghívásért, és ez úton is nagyon köszönjük az iskola vezetésének, tanárainak és Balásy Szabolcsnak is a rengeteg belénk fektetett időt, energiát és munkát!

Pasitka Ármin beszámolója