Mennyire hiteles az Újszövetség?

Mennyire hiteles az Újszövetség?

Mennyire hiteles az Újszövetség?

Az Újszövetség hitelességét és pontosságát a világ minden pontján számos ember kérdőjelezi meg. Azonban, ha a Biblia kritikusai figyelmen kívül kívánják hagyni az Újszövetséget, mint hiteles történelmi forrást, akkor Platón, Arisztotelész, Homérosz és még sok más, általánosan elfogadott ősi történetíró feljegyzéseit is hiteltelennek kell nyilvánítani. Ennek oka, hogy újszövetségi dokumentumokból sokkal több, és sokkal jobb minőségben megőrzött kézirat áll rendelkezésünkre, mint bármely más ókori írótól. A dokumentumok sokasága miatt lehetőség van az ezekben leírtak egymással való összevetésére – az egyezés majdnem százszázalékos.

Jelenleg majdnem 5700 görög kézirat áll rendelkezésünkre, melyek mindegyike az Újszövetség egy-egy részét örökíti meg. Ha összehasonlítjuk az újszövetségi kéziratok és görög írók munkáiról fennmaradt másolatok számát rájövünk, hogy az Újszövetség egyértelműen stabilabb lábakon áll hitelesség szempontjából, mint bármely görög vagy római író ismert munkássága.

Mennyire hiteles az Újszövetség?

A fent említett 5700 kézirat mellett (melyek 99.5%-ban teljes egyezést mutatnak) további 19 ezer másolat ismert szír, latin, kopt és arámi nyelven, így az Újszövetséget alátámasztó dokumentumok összessége 24 ezerre tehető.

Szinte kivétel nélkül az összes Biblia kutató egyetért abban, hogy az Újszövetség az első században keletkezett. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Jézust időszámításunk szerint 30 körül feszítették keresztre, a teljes újszövetség körülbelül hetven év alatt íródott. Ennek jelentősége, hogy az lejegyzés ideje alatt még élt az a generáció, amelyik látta megtörténni a Bibliában foglalt eseményeket, így az újszövetségi könyvek írói számára rengeteg szemtanú tudott segíteni a történetek feljegyzése közben. Amennyiben bármi pontatlanság fordult volna elő az Újszövetségben, a közöség azonnal felismerte volna az eltérést.

Az alábbi táblázatban a legidősebb újszövetségi feljegyzések keletkezésének időpontja található, összevetve az eredeti írásának becsült időpontjaival.

Mennyire hiteles az Újszövetség?

Ha történészek a kevesebb, mint egy tucat másolatra támaszkodva tényként kezelnek egy-egy történelmi eseményt, akkor

az Újszövetség történelmi hitelessége még inkább kétségbevonhatatlan.

Forrás: carm.org

//Horváth Barnabás//