Legyőzni az aggodalmat!

Legyőzni az aggodalmat!

Legyőzni az aggodalmat!

A szorongás, aggodalom, feszültség a legrombolóbb erők közé tartoznak, amikkel szembe találkozhatunk. Kimerítik az embert, és aláássák a hitét, ezzel megakadályozva az Istenben való növekedést (Lukács 8:14). Ha erősíteni szeretnénk a Jézussal való kapcsolatunkon, fel kell, hogy fedezzük, mi Isten akarata a stressz ördögi körével kapcsolatban.

Szorongás, aggodalom és feszültség mindig akkor tör fel az emberben, amikor egy kihívással kapcsolatban nem Istenre és az Ő Igéjére figyelünk, hanem saját erőnkre támaszkodunk.

Ilyen helyzetekben sokszor elfelejtjük, hogy Isten minden problémát meg tud oldani. Más helyzetekben megengedjük, hogy meggyőzzük magunkat arról, tudjuk pontosan mit kell tenni, nincs szükség Isten vezetésére.

Amikor ezt tesszük, akkor már-már bálványimádás csapdájába esünk. Figyeljük meg, mit mond Isten az első parancsolatban: ,,Ne legyenek idegen isteneid én előttem” (2 Mózes 20:3). Vagyis egyedül Istenbe kell bíznunk.

Amikor a saját elképzeléseinkre hagyakozunk Isten ígéretei helyett, akkor magunkat, vagy a tapasztalt szituációt Isten elé helyezzük. Abban a pillanatban, hogy az önállóság útjára lépünk, megnyitjuk magunkat a stressz, szorongás áradatának. Van azonban remény azoknak, akiket elkap ez az érzelmi cunami.

Legyőzni az aggodalmat!

Ha erősíteni szeretnénk a Jézussal való kapcsolatunkon, fel kell, hogy fedezzük, mi Isten akarata a stressz ördögi körével kapcsolatban

Isten akarata, hogy félelemtől, szorongástól mentesek legyünk. Jézus mondta: ,,Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket” (Máté 11:28). Hogy beléphessünk ebbe a nyugalomba, ki kell dobni az életünkből a stressz gyökerét: a hitetlenséget (Zsidó 3:19).

A Szentírás egyik legnagyszerűbb részében Jézus konfrontálja az emberben lévő jelentéktelen szorongást (Máté 6:25-34). Azt kéri, lássuk meg Isten gondviselését abban, ahogy a madarakat és a mezei virágokat is felöltözteti.

Akkor mennyivel inkább gondoskodik rólunk, emberekről, akiket a képmására teremtett?

Ahogy előre haladunk Isten természetének megértésében, rájövünk, hogy semmi sem választhat el bennünket Ő tőle (Róma 8:38-39). Pénzügyi nehézség, családi krízis, munkahelyi bizonytalanság, betegség, semmi, sem a múltban, sem a jövőben. Minden gondunkat rá vethetjük, mert gondoskodik rólunk (1 Péter 5:7).

Minden egyes nap új lehetőségeket fog elénk hozni, hogy rávessük a gondjainkat. Az egyik legjobb módja ennek, hogy ha nehéz szituációba kerülünk, akkor az aggodalmaskodás helyett imádkozunk és hálát adunk.


,,Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.” (Filippi 4:6).


Ezt pedig egy nagyszerű ígéret követi: ,,És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4:7).

A továbbiakban nagyon fontos lesz, hogy megtanuljuk beépíteni Istent a mindennapjainkba.

Mindenképp legyen egy nap egy héten amikor mentesülsz a napi rutinoktól és van időd imádkozni és az Igét olvasni.

Ahogy folyamatosan megtanuljuk, hogyan bízzunk Isten szavában, erejében és hogy járjunk az útjain, a félelem, szorongás eltűnik, és helyébe lép egy olyan nyugalom, amit csak azok ismerhetnek, akik Isten kezében vannak.

Tedd fel a kérdést magadnak? Ebben a nyugalomban vagy vagy leterhel az aggodalom, szorongás? Ha ez utóbbi a helyzet, egyszerű a megoldás: mondd el Istennek, hogy bánod, hogy nem bíztál az ígértében, helyezd vissza az első helyre és végül lépj be a nyugalmába.


,,Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.” – Máté 6:26-34


Magyarra fordította: Horváth Barna

Forrás: http://www1.cbn.com/teachingsheets/overcoming-anxiety-worry-tension