Vízkeresztség – “Ami minket is megtart most, képmás gyanánt”

Vízkeresztség - "Ami minket is megtart most, képmás gyanánt"

Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében

2019 szeptemberében újra vízkeresztségre került sor a pécsi Hit Gyülekezetében. A már megszokott módon, a nyári evangelizálások után, minden ősszel szervezve van olyan alkalom, ahol van lehetőség víz által újjászületni. Bár a vízkeresztség összejövetel menete általában nem változik, még sincs két egyforma atmoszférájú esemény – ahogyan ez most is meglátszott. Ez a nyárias őszi este sem indult unalmasan, mert folyamatosan érkeztek a testvérek Pécsről és a környező településekről. Végül – sok kísérő támogatása mellett – 41-en döntöttek úgy, hogy hitből azonosulnak Jézus Krisztus halálával és feltámadásával az alámerítkezésben: ifjak, idősek vegyesen.

Vízkeresztség - "Ami minket is megtart most, képmás gyanánt"

Bár a vízkeresztség összejövetel menete általában nem változik, még sincs két egyforma atmoszférájú esemény – ahogyan ez most is meglátszott

Az alkalom szokatlanul nagy nyugalomban indult, de ahogy haladt előre az idő, egyre nőtt a várakozással teli izgalom és az öröm, ami végül a bemerítkezés alatt hágott tetőfokára, sok dicséret közepette. Természetesen ezúttal sem maradhatott el a vízkeresztséget megelőző szisztematikus, hitet építő és megerősítő, közel 1,5 órás tanítás, melyet Baji Tamás, a gyülekezet lelkésze tárt gondosan a hallgatóság elé. Az elhangzott alapigazságokból most talán Noé korszakának- és a bárkának a párhuzamát érdemes kiemelni a mai időkkel, hiszen a történelemben sosem volt annyira aktuális az özönvíz története, mint napjainkban.

Amikor a tanítványok megkérdezik Jézus Krisztust a jövőről, az utolsó időket a Mester – többek között – Noé korszakának példáján keresztül ismerteti.

A bárkáról ugyanis egyértelműen úgy beszél a Biblia, mint ami a „vízkeresztség” eszköze, azaz a megmenekülés szimbóluma.

Ezt látjuk Péter első levelének 3. fejezetében, ahol egy olyan példát olvasunk, amelyben az Ige a vízkeresztséget Noé és a bárka történetéhez hasonlítja: „nyolc lélek tartatott meg víz által”.

Az özönvíz egy olyan gonosz korszak lezárására volt válasz Isten részéről, aminek a végén az emberek már nap, mint nap csak gonoszságot műveltek. Isten hosszú ideig (kb. 1000 évig) tűrte ezt, de ennek végével eljött az idő, amikor az özönvíz által eltörölte az emberiséget, kivéve Noét és családját. Noénak ehhez már előtte bárkát kellett építenie a családjával együtt, hogy megmeneküljenek az ítélettől, amely az egész Földre eljött. Így, amikor bementek a bárkába és megállíthatatlanul eleredt az eső, ők életben maradtak. Olyan drámai és erőteljes esemény volt ez, amely megtisztította a Földet a javíthatatlanul bűnös emberiségtől. Ezt a kataklizmát csak az igaz Noé és családja élte túl, akik nem csupán megmenekültek, hanem új életet kezdhettek, és új alapokra helyezhették az Istennel való közösséget.

Ilyen a vízkeresztség, az alámerítkezés is: egy új valóságba lép be az ember, örökre hátra hagyva a régit. A vízkeresztség így üdvösségi kérdés, képmás gyanánt tart meg bennünket az eljövendő ítélettől.

Szó esett arról is, hogy a vízkeresztség igazi újjászületés, ami azonosulás Jézus Krisztus halálával és feltámadásával is. Az Újszövetség eredeti görög nyelvén értelmezve, az „újra”-, a „fentről”- születéssel Isten országának örökösei és részesei leszünk, az Ő családjába születhetünk bele egy romolhatatlan magból. Láthattunk ószövetségi példát a Jordánba bemerítkező leprás Naámán teljes megtisztulásának történetén, és újszövetségi példát a Filep evangélista beszédére hallgató szerecsen (etióp) komornyik esetén keresztül arra, hogy milyen rendkívüli változást eredményez a hitből való alámerítkezés az ember életében.

Vízkeresztség - "Ami minket is megtart most, képmás gyanánt"

41-en döntöttek úgy, hogy hitből azonosulnak Jézus Krisztus halálával és feltámadásával az alámerítkezésben

Külön öröm, hogy ezen a kedd esti eseményen volt pl. házaspár, akik együtt merítkeztek alá, és volt olyan idős úriember is, akit mozgáskorlátozottsága sem tartott vissza attól, hogy ezen a napon megtegye az üdvösséghez vezető út következő lépését. De ugyanígy öröm, hogy a Sztárai iskolásai többen alámerítkeztek, követve a szüleik hitének nyomdokait.

Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal lehetővé tették, hogy zavartalanul lefolyhasson a bemerítkezés!

Elhangzott igék:

 • I. Péter 3:18-21
 • Róma 6:3-11
 • Galata 5:6
 • Titus 3:3-7
 • Galata 2:20
 • I. Péter 1:3.4.23
 • János 3:1-7
 • Apcsel 2:37-41
 • Apcsel 10:42-48
 • II. Királyok 5:1, 9-15
 • Apcsel 8:26-39

Lejegyezte: Molnár Éva