“A világra ítélet vár, de az Istent szeretők jóra számíthatnak” – Dr. Hack Péter prédikációjának összefoglalója

A legnagyobb szeretet - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2023.11.26-i prédikációjának összefoglalója

Ma a világban nagyon erőteljesen jelen van az antikrisztusi szellem. Ennek sajátossága, hogy tagadja azt, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. A marxista forradalom az istentagadás szellemét ültette bele az emberekbe. Ma ez nagyon jelentősen megnyilvánul a tudományban is, a kultúrában is. Azt jelzi ez, hogy közel van a jelenlegi világkorszak vége. A világnak volt kezdete, ezért lesz vége is.

A FÖLDI ÉLET SORÁN KELL ANYAGI JAVAKAT SZEREZNI, DE NE EZ LEGYEN AZ ÉLETCÉLUNK, HANEM AZ, HOGY A MENNYEI ÉLETRE GYŰJTSÜNK KINCSEKET.

A kincsek gyűjtéséhez a Szentírás segítséget nyújt számunkra. A hívőknek Isten Igéje jót ígér. A világra viszont nem jó sors vár, ezért ezt feltétlenül el kell kerülnünk, hogy méltóvá válhassunk arra, hogy megálljunk az Úr előtt. Az idők végén Isten megrázza a világot ígérete szerint, és a rázás már el is kezdődött. Ez figyelmeztetés a számunkra, hogy ne azokban bízzunk, amikben a korábbi generációk bíztak, hiszen ezek a mai szituációkban nem működnek.

VIGYÁZZUNK, HOGY NE LEGYÜNK OTT, AHOVÁ ÉRKEZNEK A CSAPÁSOK, MERT AZOK NEM VÁLOGATNAK.

Akik az igazságot hamissággal feltartóztatják, azokon Isten haragja van. A hívők sem lehetnek teljes biztonságban, ezért int arra minket hangsúlyosan az Ige, hogy vigyázzunk, nehogy visszasüllyedjünk a reménytelenségbe, depresszióba. A mai világban kihívások is vannak bőven, amikkel úgy tudunk megbirkózni, ha a szívünk tele van Jézus Krisztus jelenlétével. E nélkül hirtelen jöhet az emberre a veszedelem; azokra, akik felkészületlenek, mégis teljes biztonságban érzik magukat.

LEGYÜNK SZOROS KÖZÖSSÉGBEN AZ ÚRRAL, ÉS TUDJUK AZT, HOGY KIBEN BÍZUNK. REÁLIS KÉPÜNK LEGYEN AZ ATYÁRÓL IS, A FIÚRÓL IS ÉS SZENT SZELLEMRŐL IS.

Jézus Krisztusról a Jelenések könyve ad több információt is. Az Egyház fejeként, Izrael Királyaként, Bíróként és a királyok Királyaként mutatja be Őt. Ebből következik, hogy meg kell jelennie az Egyház fejeként, majd helyre kell állítania Izraelt. Ezután Bíróként ítélni fog, amire szükség lesz, mert a világ egyre gonoszabb. Az a gonoszság, ami most van, nagyobb mértékű, mint a korábbiak voltak. Minket is felháborítanak a gonoszságok, mennyivel inkább az Atyát!

AZ Ő TULAJDONSÁGAIT AZ IGE JELENTI KI. EZEK KÖZÜL AZ EGYIK LEGFONTOSABB AZ IGAZSÁGOSSÁGA. EZ AZT JELENTI, HOGY A JÓT JUTALMAZZA, A ROSSZAT BÜNTETI; ÉS AZT, HOGY MI A JÓ ÉS MI A ROSSZ, AZT EGYEDÜL ISTEN MONDHATJA MEG.

Amit Isten egyértelműen kijelentett, azzal szembeni lázadás már a véget jelenti. Márpedig egyre agresszívebben és türelmetlenül lázad az emberiség Isten akarata ellen. Mi viszont hirdessük büszkén Isten igazságát, szembe menve a lázadókkal. Az Igével kapcsolatban az egyetlen kérdés csakis az lehet, hogy én magam jól értem-e azt, amit Isten mond. Érdemes továbbá azt is megfigyelni, hogy mit mutat a tapasztalat.

AKKOR, HA AZ EMBER MEGCSELEKSZI AZT, AMIT ISTEN ELVÁR, ÉS ERRE BEKÖVETKEZIK AZ, AMIT EZ ESETRE ÍGÉR, AKKOR MEGTAPASZTALHATJUK, HOGY MŰKÖDIK AZ IGE.

Amikor Isten haragjának pohara kitöltetik, az szörnyű ugyan, de igazságos. Isten nem csak igazságos, hanem irgalmas is és megbocsátó azokkal, akik Őt szeretik és engedelmesek neki. Alázattal kell közeledni Istenhez, és kérni az Ő irgalmasságának sokaságát az ítéletéhez. A rosszat cselekevőknek Isten irgalmasságából kifolyólag lehetőségük van megváltozni és a továbbiakban jót cselekedni.

ISTEN AD JELEKET A HÍVŐKNEK ARRA VONATKOZÓAN, HOGY Ő IRGALMAS, SEGÍTŐ, ÉS EZT KÉRHETJÜK IS TŐLE.

Nehéz napok jönnek, és várhatjuk, hogy Isten megvigasztal minket, és képességet ad nekünk arra, hogy a vigasztalás szolgálatában részt vehessünk mások felé.

A mi küldetésünk az, hogy vigasztalni tudjunk. Legyen vigaszunk, mert csak akkor lehetünk képesek másokat vigasztalni. Jobb a vigaszt nyújtók közé tartozni, mint nyomorúságban lévőnek lenni.

MINÉL NAGYOBB A VILÁGBAN A NYOMORÚSÁG, ANNÁL JOBBAN LÁTHATÓK A VILÁGOSSÁGBAN LÉVŐK, AKIK A FÖLD SÓI.

Csodálatos elhívás a vigasztalás szolgálata. Az Isten ellen egyre durvábban lázadókra ítélet vár, de az Istent szeretők jóra számíthatnak. Legyünk ebben eltökéltek!

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

 • Jelenések könyve 1:3, 1:10-20, 15:3, 16:7, 19:1-2, 19:11-16
 • Lukács evangéliuma 21:29-36
 • Róma levél 1:18
 • Thesszalonikai I. levél 5:1-11
 • Zsoltárok könyve 19:10, 40:10-11, 119:137, 51:3, 69:17, 86:15-17
 • János evangéliuma 5:30
 • Mózes II. könyve 34:6:-7
 • Mózes IV. könyve 14:18-19
 • Mózes V. könyve 5:10, 7:9
 • Korinthusi II. levél 1:3-4
 • Efézusi levél 2:4-7
 • Zsidókhoz írt levél 4:16

Hrabovszki György jegyzete