Vessük ki az irigységet az életünkből, hogy sikeresek lehessünk!

Vessük ki az irigységet az életünkből, hogy sikeresek lehessünk!

Dr. Hack Péter 2019. 10. 27-i prédikációjának összefoglalója

Izsákhoz gazdasági válság idején szólt Isten, és adott neki útmutatást akkor, amikor éhség volt az országban. A mai korban is előfordulnak gazdasági válságok, de ezek nem hasonlíthatók ahhoz, amiről szól itt az Ige. Hálásaknak kell lennünk azért, hogy Isten megadja azt a lehetőséget, hogy tudunk egzisztenciát teremteni, és családot alapítani. A városunk jólétéért érdemes imádkozni, miközben nem a láthatókra nézünk, hanem Istentől várjuk a felemelkedést. Izsák is ezt tette, hűségesen megmaradt ott, ahová az elhívása szólt, és áldott is lett.

AKI A LÁTHATÓKRA NÉZVE ELTÁVOLODIK ISTENTŐL, AZ GYAKRAN MEGBÁNJA AZT MÉG AKKOR IS, HA ANYAGILAG UGYAN MEGERŐSÖDIK, DE A CSALÁDJA ENNEK KÁRÁT LÁTJA.

A világ elhitette az emberekkel, hogy garantált a folyamatos növekedés és jólét, de a Biblia nem ezt mutatja. Nem ebben kell hinnünk, hanem Isten ígéreteiben. Jöhetnek viharok, szenvedések, de meg van írva, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik. Az ember sorsa az Istenhez való viszonyától függ, és a hűséges, engedelmes ember áldott lesz. Lehet sok mindent tanulni, de semmi más ismeret nem mérhető ahhoz a bölcsességhez, amivel Isten megáldotta az emberiséget a Szentírás által. Vannak, akik ráállnak az Igére, és tudják, hogy a személyes sikerük az Istenhez való viszonyuktól függ. Nem mindegy, hogy ki milyen indíttatásból akar sikeres lenni. Bölcs Salamon szerint az emberek a sikeres dolgaikat többnyire a mások iránti irigységből, féltékenységből hozzák létre. A sikeres embereknek viszont tudniuk kell, hogy a siker együtt jár azzal, hogy irigykedni fognak rájuk.

Vessük ki az irigységet az életünkből, hogy sikeresek lehessünk!

Hálásaknak kell lennünk azért, hogy Isten megadja azt a lehetőséget, hogy tudunk egzisztenciát teremteni, és családot alapítani

Az irigység rossz dolog, bűn. A Bibliából látható, hogy az emberiség történetének kezdetétől jelen van, és már a második generációban megjelent: Káin megirigyelte és megölte a testvérét, mert Isten az Ábel áldozatát elfogadta, az övét nem.

Tragikus az olyan hír, ami arról szól, hogy embereket elsodor a hirtelen árvíz. Ugyanilyen pusztító az irigység. Az Ige azt is mondja az irigységről, hogy az a csontok rothadását okozza.

AZ IRIGYSÉGBEN PUSZTÍTÓ ERŐ VAN, AMI A VÍZÁRADATHOZ HASONLÓ. KI KELL  DOBNI AZ ÉLETÜNKBŐL, HOGY NE OKOZZON KÁRT, MERT AZ IRIGY EMBER KÁRT OKOZ MÁSNAK IS ÉS ÖNMAGÁNAK IS.

A papi fejedelmek is irigykedtek Jézus szolgálatára. Látták, hogy az Úr démonokat űz ki, halottakat támaszt fel, de nem örültek ennek, mert így az ő szolgálatukat az emberek Jézus szolgálatához mérték, ezért a papi fejedelmek úgy érezték, hogy ők hátrányosabb megítélésben részesülnek. Az Apostolok Cselekedeteinek könyvében is több helyen olvashatunk arról, hogy az Isten szolgálatában sikeresebb emberek irigységgel találkoztak mások részéről. De az Isten által megáldott ember nem a másét veszi el.

Vessük ki az irigységet az életünkből, hogy sikeresek lehessünk!

Bölcs Salamon szerint az emberek a sikeres dolgaikat többnyire a mások iránti irigységből, féltékenységből hozzák létre

AZ IRIGY EMBER ARRA GONDOL, HOGY ŐT MEGFOSZTOTTÁK VALAMITŐL, DE EZ NEM ÍGY VAN. AZ AZ IGAZSÁG, HOGY HIT ÁLTAL LEHET BELÉPNI ISTEN ÁLDÁSAIBA. HIT NÉLKÜL LEHETETLEN ISTENNEK TETSZENI.

A veszekedés, versengés az irigység rossz gyümölcse, ami elzár az áldástól. Izsák arra példa, hogy ő nem ment bele a veszekedésbe a filiszteusokkal, akik elvitatták, sőt betemették a kútjait, hanem békességre törekedett, célegyenest előre menve az áldások felé. Végül eljutott Beérsebába, ahol már nem volt vita. Krisztusi ember nem a saját dicsőségét keresi, hanem Istent akarja alázattal szolgálni. Arra kell törekednünk, hogy megfussuk a saját pályánkat, amire Isten elhívott, nem irigyelve mások áldásait.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Mózes I. könyve 26:1-6, 12-14, 16-33
  • Példabeszédek könyve 27:4, 14:30
  • Prédikátor könyve 4:4
  • Máté evangéliuma 27:17-18, 12:17-21
  • Apostolok cselekedetei 5:16-17, 7:9, 13:44-45, 17:4-5
  • Timótheus hoz írt I. levél 3:16

(Fotók: Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete