Üveges Bálint: Együttműködés Isten erejével – Regionális ifjúsági alkalom

Üveges Bálint: Együttműködés Isten erejével - Regionális ifjúsági alkalom

Miért üzenet mindannyiunknak Jézus híres mondata: „Kelj fel és járj”? – Regionális ifjúsági alkalom – 2018.06.13.

Üveges Bálint prédikációjának összefoglalója:

Az igazi kereszténységtől elválaszthatatlan Isten ereje, vagyis a kenet. Maga a keresztény szó görög megfelelőjének jelentése: Krisztushoz hasonló, Krisztus követője. A Krisztus szó pedig „felkentet” jelent. A keresztény tehát a Felkentet követő, Hozzá hasonló személy. A keresztény életben a kenet tehát központban áll.

A kenet Isten jelenléte, ereje. Sokan kérdezik, hogyha Isten mindenütt jelen van, akkor miért mondjuk egy összejövetelen, hogy „érzem Isten jelenlétét”, vagy hogy „itt van az Úr jelenléte”? Miért mondjuk, hogy „lépj be az Úr jelenlétébe! Jöjjön Isten jelenléte, jöjj Szentlélek”? A válasz erre az, hogy van Istennek egy teljesen láthatatlan és érzékelhetetlen jelenléte, ami mindenütt jelen van. Nem tudsz elbújni előle! A 139-es zsoltárból kiderül, hogy Isten jelenléte még a Seolban is ott van. Emellett Istennek van érzékelhető, vagyis megnyilvánuló jelenléte. Ezt hívjuk kenetnek.

A kenet tehát Isten megnyilvánuló, érzékelhető jelenléte.

Amikor azt mondjuk, hogy „Jöjj Szent Szellem!”, akkor hisszük, hogy ott van már ez előtt is a Szent Szellem, csak így kérjük meg, hogy kezdjen el cselekedni, megnyilvánulni.

A kenet kapcsán gyakran felmerül az a kérdés is, hogy ha nem érezzük a kenetet, akkor a Szent Szellem elhagyott bennünket? A Szent Szellem akkor is ott van az életedben, amikor nem érzékeled! Még akkor is, ha az ember bukdácsol. Mivel Isten Szelleme nem vállal közösséget a bűnnel, ilyenkor háttérbe vonul, távolságot tart. De fontos tudatosítani, hogy a keresztény élet elején sokaknál még a bukdácsolásokkal teli időszakban sem hagy el a Szent Szellem.

Ez a Szent Szellem Jézus által említett nevéből is egyértelműen kiderül. A Szent Szellem a Vigasztaló. A görög nyelvben itt egy jogi kifejezés, a “parakleitosz” szerepel, ezt a szót fordította Károli vígasztalónak, de ez nem adja át a szó eredeti lényegét. Görögül a vádlottat “enklétosznak, vagyis behívottnak nevezték, ezért a „paraklétosz”, vagyis a vádlott mellé hívott személy a védőügyvéd. A Biblia ezzel egy bírósági tárgyalás képét vázolja fel, amiben az ördög, az ügyész egész életünk során vádol bennünket Isten előtt, de a Szent Szellem védőügyvédként áll mellettünk, aki a földi bíróságok viszonyaihoz hasonlóan semmilyen terhelő információt nem oszt meg másokkal a vádlottról és nem fordul semmilyen módon a vádlottal szembe.

A Szent Szellem tehát nem kárhoztat, hanem amint az ember bűnbánatot tart a Szent Szellem kész azonnal odaállni mellé. Ha például egy bukás után, amikor már szívből megbántad, amit tettél gyakran egy hang azt hajtogatja benned, hogy „úgy akarsz istentiszteletre menni és dicséreteket énekelni, vagy imádkozni, hogy ilyen állapotban vagy? Előbb változz meg, tisztulj meg, csak utána menj Istenhez!”. Ezt ne fogadd el, mert a Szent Szellem nélkül esélyed sincs megtisztulni, vagy visszatalálni a helyes útra. Menj el az összejövetelre, kérd a Szent Szellem segítségét! A tékozló fiú, miután magába szállt és döntött, koszosan, disznó szagú ruhában ment haza. Az apa nem elzavarta fürödni, hanem távolról már odaszaladt és a nyakába borulva megölelte, és saját maga adott rá tiszta ruhát. Sokszor mi ezt a sorrendet meg akarjuk fordítani, de magunktól nem tudunk megtisztulni, ez az ördög hazugsága, amivel távol akar tartani Istentől.

A Szent Szellem tehát nálunk lakik és bennünk marad, nem hagy el, de nem mindig érzékeljük a megnyilvánulását. Szükségünk van azonban újra és újra a Szent Szellem érzékelhető munkájára, a Szent Szellem megnyilvánuló jelenlétére is. Az egyik mód, ahogyan a kenetből részesedhetünk, hogy a Szent Szellem megnyilvánuló jelenlétét kézrátétel során felkent emberek közvetítik. Kézrátevés során transzferencia történik: a Szent Szellem jelenléte átadódik. Pál apostol a kereszténység hat alaptanítása között is említi ezt a szent cselekedetet (Zsidó levél 6:2). Nézzük meg két evangéliumi történet néhány tanulságát, ahol ez a transzferencia jól működött, vagyis ahol a kenet érintés vagy beszéd útján átadódott.

1. A szorongás legyőzése

Lukács 8:40-48

Ebben a történetben sokan szorongatták Jézust, mégis csak egy asszony tudta úgy megérinteni, hogy a kenet fel is szabadult. A kenetből való részesedés tehát a mi hitünkön is múlik. A mózesi törvény rávilágít, hogy egy ilyen vérfolyásos betegségben szenvedő nő folyamatosan tisztátalan állapotban volt. Így a történetben szereplő hölgy nemcsak a betegségével küzdött, hanem a társadalomból is teljesen ki volt rekesztve. Ha valaki meglátogatta és bevállalta, hogy találkozik vele, aznap estig maga is tisztátalan lett estig (3 Mózes 15:19-33). Emiatt a hétköznapi tevékenységeket is nagyon nehéz volt elintéznie. Sejthető, hogy ez az asszony folyamatos szorongásban élt.

Ahhoz, hogy Jézushoz tudjon menni, először a szorongását kellett legyőznie. Érdekes, hogy mikor Jézus először kérdezett, mindenki (az asszonyt is beleértve) letagadta, hogy hozzáért volna Jézushoz. Jézus tudta ki volt az, tehát a kérdése nem az információra irányult, hanem az asszonynak szeretett volna segíteni ezzel. Nem megszégyeníteni akarta, hanem segíteni, hogy a szorongó életmódjából kilépjen az őszinteséggel. Jézus nem lehordta az asszonyt a hatalmas tömeg előtt, hogy „nézd, hány száz embert tettél tisztátalanná!”, hanem felemelte. Ráadásul a nő nemcsak meggyógyult, hanem meg is tisztult Jézus megérintése során, hiszen a Mózesi törvény betöltésére való felszólítás helyett (ugyanis eszerint 7 napig a gyógyulás után még tisztátalanság miatt el kellett volna különülnie) azt mondta az asszonynak: „eredj el békeséggel”.

A szexuális bűnök mindig tisztátalan állapotot is eredményeznek. Ezért sokszor az ilyen bűnökkel küzdő emberek ugyanúgy szoronganak, mint a történetben szereplő asszony. De ezen a területen konkrét bűn elkövetése nélkül is kerülhet az ember tisztátalan állapotba. Egy rossz kép, álom vagy tisztátalan beszéd nyomán ugyanígy beszennyeződhetünk, és azonnal azt a szorongást érezzük, amit az asszony. Ilyenkor nem merünk Jézus szemébe nézni, hanem hátulról, észrevétlenül próbáljuk megközelíteni, hátha a ruhája szegélyét érintve megszabadulunk, anélkül, hogy erre bárki rájönne, vagy bárkitől is segítséget kellene kérnünk.

Jézus sokszor megvárja, amíg kész vagy bevállalni, az állapotodat, és utána segít kijönni belőle. Ha önkéntelenül tisztátalanná válsz is, tudd, hogy ott van veled a Szent Szellem, aki lemossa rólad a terhet imával, dicséret által, nyelveken szólással, „a víznek fürdőjével az Ige által” (Efézus 5:26). Azzal, tehát, hogy a kenet felszabadult, az asszony nemcsak hogy meggyógyult, hanem meg is szabadult a tisztátalan állapotából.

Ugyanígy bennünket is a Szent Szellem kenete képes egy pillanat alatt megmosni, ha nem rejtegetjük Isten előtt az állapotunkat.

Miután látta a tömeg, hogy működik a transzferencia, ők is felbátorodtak (Lukács 6:19). Ebből látszik, hogy a kézrátétel és a transzferencia szellemi igazsága nemcsak egyesek kiváltsága, hanem mindazoké, akik hittel állnak hozzá.

2. Az asszony a ruha szegélyét érintette meg

Az asszony Jézus ruhájának a szegélyét, egészen pontosan a ruha szélén levő bojtot érintette meg. A bojt alkalmazását Isten rendelte, hogy emlékeztesse a zsidókat a szabadulásra (4 Mózes 15:39). A bojt azonban Jézus korában sokak számára már csak egy tradíció volt. Az asszony életében mégis a bojt megérintésén keresztül szabadult fel a kenet.

A bojt tehát azon Isten által rendelt cselekedetek szimbóluma, amiken keresztül fel tud szabadulni a kenet, de ugyanakkor könnyen tradícióvá is válnak.

Ahogy Jézus korára a ruha szegélyén levő rojtok legtöbb ember számára csupán tradíció részei maradtak, az egyén számára ugyanúgy ki tudnak üresedni, kulturális elemekké tudnak válni (a ruha ennek is a jelképe) a gyülekezetben azok a cselekedetek, amelyeket Isten Igéje alapvetően a kenet közvetítésére rendelt el. Ilyen például a dicséret vagy az igehirdetés meghallgatása, ami ugyanazon az összejövetelen az egyik ember számára lehet egy kiüresedett kulturális megszokás, a másik ember számára pedig közvetítheti Isten kenetét. Döntő kérdés, hogy milyen hittel ér az ember ezekhez a „bojtokhoz”. Amikor hit cselekedetét akarjuk megtenni, Isten nem valami egyéni tornamutatványra vár, legtöbb esetben akkor szabadul fel a kenet, ha a már „megszokott” cselekedetekben (ima, dicséret, igehirdetés hallgatása) veszünk részt hittel.

3. A kenet megosztásának háza

János 5:1-9

A Bethesda szó kegyelmet, a Kenet megosztásának házát jelenti. Az 5 tornác, az 5 oszlop az 5 szolgálati ajándékra utal. Ez tehát olyan gyülekezetek szimbóluma, melyekben a szolgálati ajándékokon keresztül működik a kenet. Az angyal követet jelent, ami utalhat egy felkent emberre is. Kézrátétel közvetíti a kenetet, de a benned levő Szent Szellemet is „felkavarja” (ahogy a történetben is az angyal időnként felzavarta a vizet). Minél nagyobb a Szent Szellem munkája benned, minél jobb a kapcsolatod a Szent Szellemmel, annál könnyebb belépned a vízbe egy kenet alatt levő összejövetelen. Ha egy felkent ember kézrátétellel imádkozik, akkor is jó úgy figyelni a Szent Szellemre, ahogy otthon szoktál ima közben.

4. „Nincs emberem és más lépett be előttem”

Sokszor úgy éljük meg, hogy a kenetből más emberek, vagy a körülmények miatt nem tudtunk részesedni. De ne mondd, hogy „nincs emberem”, vagyis hogy „én értem nem imádkozott olyan hosszan, vagy nem úgy imádkozott a felkent ember”. Azt se mondd, hogy „más lép be előttem”, vagyis hogy egy másik ember akadályozott meg abban (mert rá mondjuk nagyobb figyelem irányult), hogy megszabadulj. Ha a környezetedre figyelsz kézrátétel során, az lehet egy akadály a kenet átvételében.

5. A kézrátétel szellemi célból történik

Jézus számára egyértelmű volt, hogy a beteg ember miért fekszik ott 38 éve. Mégis megkérdezte, hogy akar-e meggyógyulni (38 év után ezen a legtöbben valószínűleg kiakadtunk volna). Ezt azért tette, hogy kimondassa vele a célját.

A kézrátétel szellemi célból történik. Neked kell egy konkrét célt adni ennek! Kaphatsz áldást természetesen konkrét cél megfogalmazása nélkül is, de könnyebb nagyobb áldást venni, ha van konkrét célod.

Van, amikor mi nem tudunk jól kérni, vagy pontosan megfogalmazni a célt, ilyenkor elég elmondanod a szívedben Istennek a kérést. Itt a gyógyulás volt a cél, de lehet cél a tisztátalan állapotból való megtisztulás, egy anyagi vagy egzisztenciális áttörés is (ezek nem feltétlenül pénzzel oldódnak meg mindig, ha például nyílik egy jó lehetőség lakhatásra, akkor tud az életszínvonalad úgy is emelkedni, hogy közben nem lett több pénzed). De lehet egy szerelmi csalódás feldolgozása, vagy egy rossz kapcsolattól, munkahelytől való szabadulás. Vagy, hogy te belül megváltozzál egy örökölt rossz tulajdonságból, hajlamból, hogy az ima során Jézus élete betörjön a személyiséged mélyére, és hatalmat adjon a régi romlott természeted megfeszítésére, és megerősítse az újat.

6. A kenet az Istennel való kapcsolat

Jézus nem véletlenül mondta azt, hogy „kelj fel, vedd a nyoszolyádat és járj!”. Eredetiben „járkálj!” szerepel, vagyis egy folyamatos cselekvésre szólította fel. A kenetből való részesítés egyik célja Isten részéről, hogy mi is megtanuljunk „járkálni”, megtanuljuk hogyan lehet újra és újra belépni Isten jelenlétébe a Juh kapun keresztül (ezen kapu mellett volt a Bethesda tó). Jézus magáról állítja azt, hogy „én vagyok a juhok ajtaja”. Meg kell tanulnod az egyéni szellemi életedben is ki-be járni, mozogni az Úr jelenlétében. Amikor rájön a kenet az otthoni szellemi életedben az imára, akkor veszed föl a kapcsolatot Istennel. A kenet tulajdonképpen az Istennel való élő kapcsolat. Nem mindig van meg ez az élő összeköttetés.

Tudjuk, hogy szeret Isten, nem hagy el bennünket, de nem mindig vagyunk „vonalban”. Isten szeretne megtanítani arra, hogyan tudsz az egyéni szellemi életedben is újra és újra kenet alá kerülni,

hogyan tudsz imádkozás vagy igeolvasás közben az élő Isten jelenlétébe belépni. Ezért adott szolgálati ajándékokat, hogy a szolgálatukon keresztül megtanuljuk a kenettel való együttműködést, együttélést és a személyes hétköznapi életünkben is tudjunk ebben járni.