Üveges Bálint: Isten az aki világosságot gyújt a szívünkben – Regionális ifjúsági alkalom

Üveges Bálint: Isten az aki világosságot gyújt a szívünkben - Regionális ifjúsági alkalom

Miért szakadt el Lót Ábrahámtól? – Regionális ifjúsági alkalom – 2016.04.14.

Üveges Bálint prédikációjának összefoglalója:

Az Újszövetségben mi vagyunk Isten temploma, így Isten jelenléte itt tud lenni köztünk. Ha nyitott vagy a Szent Szellemre, bármelyik összejövetelen meg tud érinteni. Nem a szóló változtatja meg az életedet, hiszen akár egy szamáron keresztül is tud szólni hozzád az Úr (ld. Bálám története).

I. Mózes 13

Az egyház még itt lesz, amikor Noé és Lót idejéhez hasonló állapot köszönt be a Földön. Ezért Lót élete egyben apokaliptikus tanulságokat is rejt. Lót és Ábrahám szétválása a Pál apostol által szakadásnak nevezett esemény előképe.

Az eredeti görög szó (aposztázia) jelentése szakadás. Jelent belső elidegenedést is – tehát nem feltétlenül látható, szervezeti szinten megtörténő eseményről van szó.

A szakadás szintén még az elragadtatás előtt fog megtörténni, aminek, ha nem akarsz a vesztese lenni, fontos, hogy a Szent Szellem megértesse veled a történet tanulságait.

Üveges Bálint: Isten az aki világosságot gyújt a szívünkben - Regionális ifjúsági alkalom

Az Újszövetségben mi vagyunk Isten temploma, így Isten jelenléte itt tud lenni köztünk

1.) Milyen embert, milyen keresztényt jelképez Lót?

Lót jelentése fátyol. Olyan hívő embert jelképez, aki már újjászületett, de nem lát tisztán.

Ésaiás 25/7-ben is szerepel próféciaként a „fátyol” vagy „takaró” kifejezés (ugyanazt a szót használja, mint Lót nevére). Itt a takarót a halállal hozza összefüggésbe. A halál nem egyelő a megsemmisüléssel, bár a materialista világnézet ezt sugallja, de a bibliai világnézet szerint ez nem felel meg a valóságnak. A halál után az ember nem semmisül meg, a Mennyben nem olvadunk egy nagy masszává, sőt ott jön ki igazán a személyiségünk igazi gazdagsága.

Földi keretek közt nincs lehetőségünk egymás teljes megismerésére, itt maximum 10-12 embert tudunk mélyebben ismerni (pl. Jézusnak is nem véletlenül csak 12 szorosabb értelemben vett tanítványa volt). A Mennyben jobban megismerjük egymást és emiatt ott nem lesz félreértés, félreismerés. A szellemünk a feltámadás után, a Mennyben sem veszíti el az egyéniségét, karakterét de a megváltás miatt csak a jó marad meg belőle.

A szellemi halál még csak nem is azt jelenti, hogy az emberek szelleme egyáltalán nem működik, hiszen például a lelkiismeret is szellem egyik képessége. A világ bármely pontján születik meg egy ember, benne van Isten törvénye. A kultúra, a nevelés el tudja torzítani, meg tudja ölni, de alapvetően a lelkiismeret mindenkiben működik. Az intuíció is az emberi szellem egyik képessége. Pl. Miért van szerelem első látásra? – Ez is intuitív képesség: két emberi szellem felismeri egymást. Ezek a képességek olyan embereknél is működnek, akiknek a szelleme a halál állapotában van.

Mi akkor a szellemi halál?

Szellemi halálról akkor beszélünk, ha egy takaró leborítja a szívet és elmúlik az Isten dolgait megismerő képesség. Nem fogod élvezni az istentiszteleteket, amíg nem kerül le a szívedről a takaró. Sok kereszténységbe beleszületett fiatal számára – akik előtt a lényeg még nem elevenedett meg – érthetetlen, ami egy összejövetelen zajlik. Pál apostol maga mondja, hogy az érzéki embernek – vagyis akinek a szellemi megismerő képessége nem él – az Isten dolgai bolondságok. Ezért sok fiatal számára fárasztó, unalmas az összejövetel. Ha még ebben az állapotban vagy, ne ijedj meg, hanem legyél nyitott arra, hogy a Szent Szellem leszedje rólad a leplet, mert Ő egy pillanat alatt meg tudja ezt tenni. Ne azonosítsd a jelenlegi állapotodat a kereszténységgel. Hidd el, mi sem lennénk itt, ha unatkoznánk.

Üveges Bálint: Isten az aki világosságot gyújt a szívünkben - Regionális ifjúsági alkalom

Pál apostol maga mondja, hogy az érzéki embernek – vagyis akinek a szellemi megismerő képessége nem él – az Isten dolgai bolondságok. Ezért sok fiatal számára fárasztó, unalmas az összejövetel

Ez az állapot a Biblia szerint egy bizonyos szellemi életszakaszban normális. A szellemi életnek van kiskorúsága, ilyenkor felkent, szellemi emberekhez kell kapcsolódni, hogy fejlődni tudjunk. Lótnak is ezt kellett volna tenni hosszú távon. Ha újjászülettél, ne állj meg ezen a szinten. A Szent Szellem szeretne személyes vezetést adni, de a hívást sokszor embereken keresztül kapod.

2.) Milyen környezetben zajlott Lót története?

Egy jómódú egyház (egyház=kihívottak közössége, ami igaz Ábrahámra és a körülötte levő emberekre) képét mutatja a történet. Az utolsó időkben, főleg a jóléti társadalomba ágyazott gyülekezetekben fog lezajlódni a szakadás. Ahol üldözik az embereket a hitük miatt, ott nincsenek testi keresztények, mert ott csak az meri vállalni a hitét, akinek a szelleme már kinyílt a természetfölöttire.

Lót nem ismerte fel, hogy az áldásának, jólétének egy szellemi emberhez, közösséghez való tartozás a forrása. Itt a pécsi gyülekezetben is nagyon sokan azért áldottak, mert hozzákötötték az életüket, megélhetésüket a gyülekezet természetfeletti részéhez és akkor már megáldották a gyülekezetet, amikor még nem voltak gazdagok. Lót, ahogy elszakadt Ábrahámtól, szép fokozatosan elveszítette, amije volt. Ha teszel a közösségért, megáldod a gyülekezetet, és a felkent embereket, az adhat anyagi áldást is.

A szakadás Krisztus egész testén, minden gyülekezeteken belül megtörténhet, ha az emberek nem változtatnak a hozzáállásukon.

Az aposztázia jelent belső elidegenedést is. Ez mindig is jelen volt, ezen nem szabad megbotránkozni.

Lót történetében a kananeusok és perizeusok jelképezik azokat az embereket, akik bár szervezetileg ide tartoznak, de itt fognak maradni a Jelenések könyvében leírt ítéletre. A gabona és a konkoly Jézus példázatában is együtt növekedik, és csak a korszak végén válogatják majd szét az angyalok. Aki belül elszakadt állapotban lesz az elragadtatás idején, annak végig kell élnie a Jelenések könyvében írtakat és valószínűleg mártírhalált kell halnia, ha nem akarja megtagadni Jézus Krisztust.

3.) Mi váltotta ki Ábrahám és Lót szétválását?

A versengések (vita, veszekedés, pereskedés) sok esetben megbotránkoztatnak gyülekezeti tagokat.

A botránkozás jelentése tőr, csapda. Ha rosszul ítélnek meg dolgokat, vagy bekerülsz egy ellentmondásos szituációba, bírd ki, és ne idegenedj el emiatt a gyülekezettől.

Sokszor az ilyen helyzetek miatt válnak láthatóvá a megbízható, hűséges emberek.

Ábrahám és Lót a nagy vagyon miatt nem tudtak együtt maradni. Ez lehet a másik oka a szétválásnak. Sokszor a gyülekezetek körül létrejövő intézményrendszerekben is történhetnek botránkozások. Ezeket a Szent Szellem adta, így tudott stabilizálódni a gyülekezet a társadalomban, de sokan az intézményekben idegenednek el a kereszténységtől. Nem szabad az intézményeket lényegileg azonosítani a kereszténységgel.

4.) Szétválás után

Innentől kezdve Ábrahám már nem vett részt Lót mindennapjaiban. Az újszövetségben is van arra példa, hogy mi történik akkor amikor egy felkent embernek ki kell vonulnia egy közösség életéből.

Apostolok Cselekedetei 20 / 16-38

A szellemi vezetők az életmódjukkal vonzóvá tudják tenni a kereszténységet. Vannak időszakok, amikor a pásztorok szíve jobban felénk fordul, de lesz, amikor önállónak kell lennünk a hívő életben, mert a vezetőknek más feladata is van. Pál apostolnak legalább három területen volt elhívása:

  • Evangélium hirdetése
  • Gyülekezetek alapítása, pásztorlása, megalapozása
  • királyok, vezetők előtt hordozza Jézus nevét

Pál 3 év mindennapos szolgálat után vonult ki az Efézusi gyülekezet mindennapjaiból, mert a Szent Szellem továbbvitte a következő korszakába. Amikor egy felkent ember hátrébb áll, akkor – ahogy Pál itt említi – farkasok eltávolíthatják az embereket. Pál két megoldást mond.

Üveges Bálint: Isten az aki világosságot gyújt a szívünkben - Regionális ifjúsági alkalom

Vannak időszakok, amikor a pásztorok szíve jobban felénk fordul, de lesz, amikor önállónak kell lennünk a hívő életben, mert a vezetőknek más feladata is van

Az egyik, hogy a Szent Szellem ad felvigyázókat. A Szent Szellem tesz vigyázóvá egy embert a gyülekezetben. Ez nem egy cím, hanem egy szellemi magatartás. Nem kell ahhoz tökéletes állapotban lenned, hogy imában hordozd egy közösség terheit, hogy közben járj a vezetőkért. Ne mondd, hogy én még nem vagyok elég tiszta. A bűnnel szembeni küzdelem nem zár ki abból, hogy a Szent Szellemmel jó kapcsolatod legyen, sőt, ha szellemi életet élsz, könnyebben meg tudsz szabadulni a kötelékektől. Nem kell ezzel dicsekedni, hogy te mennyit jársz közben, amit titkon cselekszel, az Úr megfizet érte a Mennyben. Ha egy jó tettért elveszed a dicsőséget, a jutalmat a Földön, azt a Mennyben már nem kell átvenned.

A kegyelmesség igéje – ez a másik dolog, amit Pál említ megoldásként – az az Istentől származó beszéd (lehet írott formában vagy prédikációban), amit a Szent Szellem már megelevenített az életedben.

El kell jutni arra a pontra, hogy ne betűt olvass, hanem a Szent Szellem megelevenítse előtted az Ige igazságait, ehhez viszont fontos, hogy rendszeresen olvasd a Bibliát. Stabil és bizonyos értelemben önálló, felnőtt keresztény életet kell élni és személyes viszonyt kell kiépíteni az igével, hogy a farkasok ne tudjanak elragadni.

II. Korinthus 4 / 3-4

Használd ki a jelenlegi időszakot, mert nem lehet tudni, hogy mi lesz később. Legyen benned vágy a szellemi életben való fejlődésre. Vágyjál rá, hogy a Szent Szellem megnyissa előtted a szellemi igazságokat. Ha a vágy kialakult már benned, Isten bármikor begyújthatja a szellemedet, bármikor leveheti a takarót a szellemedről, hogy egyre jobban láss és egyre könnyebben tudjad követni a Szent Szellem vezetését.

(Fotók: Horváth Kristóf)

A regionális ifjúsági alkalmakról készült fotógalériánkat az alábbi linkre kattintva megtekintheted: http://pecs.hit.hu/galeria/

Bozsovics Zsanett jegyzete

Mentés

Mentés

Mentés