Újabb nagy sikerű Hit Camp zajlott le Orfűn

Újabb nagy sikerű Hit Camp zajlott le Orfűn – 2019. január 24-26.

Újabb nagy sikerű Hit Camp zajlott le Orfűn – 2019. január 24-26.

Az egyetemista korosztály háromnapos ifjúsági tábora újfent a Rácz tanyán lelt otthonra szinte napra pontosan ugyanakkor, mint tavaly télen. Ahogyan minden évben, a résztvevők létszáma és összetétele frissült, változott, a minőség azonban cseppet sem.

Idén két teljes napot töltött a vizsgaidőszak után felfrissülni vágyó fiatalsággal Prof. Dr. Hack Péter, a pécsi Hit Gyülekezete pásztora. Egy igencsak időigényes témát, az élet és a létezés értelmét világította meg a Biblia alapján. Elmondása szerint a bibliatanítók által hét világkorszakra oszlik a földi lét ideje. Hack Péter mind a hétről említést tett, így a teremtéstől a Jelenések könyvéig számtalan történeten keresztül szemléltette, melyik időintervallum milyen üzenetet hordoz a mai emberek számára.

Újabb nagy sikerű Hit Camp zajlott le Orfűn – 2019. január 24-26.

Íme a világkorszakok:

1. Az ártatlanság ideje (Az ember teremtésétől a bűnbeesésig és az Édenből való kiűzetésig)

2. A lelkiismereti korszak (Az Édenből való kiűzetéstől Noéig)

3. Az ember felelősségének ideje (Az özönvíztől a bábeli szétszóratásig)

4. A pátriárkák, az ígéret kora (Ábrahám elhívatásától az egyiptomi fogságból való szabadulásig)

5. A törvény ideje (Egyiptomból való kijöveteltől a babiloni fogságon és Jeruzsálem helyreállításán keresztül Jézus Krisztus mennybemeneteléig)

6. A végidők kora (Pünkösdtől Jézus Krisztus visszajöveteléig)

Ez a korszak két részből áll:

6.a. Pünkösdtől a hívők elragadtatásáig

6.b. Az elragadtatástól Jézus Krisztus hatalommal és dicsőséggel való visszajöveteléig

7. Az eljövendő korszak, a teljesség, az igazságosság kora (Az armageddóni csatától az ítélet koráig)

Újabb nagy sikerű Hit Camp zajlott le Orfűn – 2019. január 24-26.

Részletesen szó esett többek között a bűnbeesés előtti és utáni időszakokról, és arról, hogy milyen tanulságokkal szolgálnak a fiatal korosztály számára az akkori emberek bűnei és viselkedése. Noé, Nimród, Ábrahám, Jákób, Saul, Dávid és még számtalan bibliai személy neve felmerült ez alatt a két fantasztikus nap alatt. Hack Péter a Tízparancsolatra is szánt időt, minden pontjához magyarázatot fűzött, főként a fiatalok életére vonatkoztatva a törvényeket.

Az egyetemisták pénteken fórum keretében kérdéseket tehettek fel a pécsi Hit Gyülekezete pásztorának. Hack Péter beszélt arról, hogy nem zsidóként mit kell megtartanunk a törvényből. Szó esett továbbá a lélek üdvösségének kérdéséről, valamint arról is, hogy van olyan ember, akinek a lelkiismerete többet enged meg, mint egy másik személynek. Említésre került az is, hogy Isten szavát hogyan tudják a fiatalok meghallani a terveikkel és céljaikkal kapcsolatban.

Újabb nagy sikerű Hit Camp zajlott le Orfűn – 2019. január 24-26.

Pénteken este Dr. Szabó András, a Hit Camp leader buzdította röviden a fiatalokat. Beszélt az isteni motivációkról, megfelelési kényszer ellen, valamint megemlítette, hogy rendkívül fontos, hogy ne feledkezzen meg az ember egyetemistaként se arról, hogy a tanulmányaiban elért eredményekért Istennek adja a dicsőséget.

Az előadások szünetében az egyetemista korosztály a szabadban pihenhetett: lehetőség nyílt a hógolyózásra, szánkózásra, hóemberépítésre is, valamint pingpong asztal, biliárd és még sok csapatépítő elfoglaltság várta a fiatalokat.

Újabb nagy sikerű Hit Camp zajlott le Orfűn – 2019. január 24-26.

Szombaton délelőtt imával és dicsérettel zárult az idei első (és reméljük nem utolsó) Hit Camp. Hatalmas lehetőség nyílt ezáltal a három nap által feltöltődni, helyreállni. A mély, tiszta igazságokat hallva számtalan olyan felmerülő kérdés megválaszolásra került, melyek akár évek óta benne voltak a fiatalokban.

Ezúton szeretnénk megköszönni a tábor megszervezését és lebonyolítását Prof. Dr. Hack Péternek, Dr. Szabó Andrásnak és feleségének, Dr. Szabóné dr. Kohári Hertának.

(Képek: Szabó András és Horváth Balázs)

Összefoglaló: Pasitka Janina