Tudományos misztikák, misztikus tudományok

Tudományos misztikák, misztikus tudományok

Tudományos misztikák, misztikus tudományok

Olyan generációhoz tartozunk, amely utazhatott Zaporozsecben és az M6-oson elhúzhat mellette egy Tesla úgy, hogy nem kormányozza senki – a technika észveszejtő gyorsasággal robog előre. Ez a robbanásszerű forradalom az orvostudományban is futótűzként lobbantja lángra az elméket, s ma már az emberi genom birtokában eljutottunk a génsebészet, őssejt-felhasználás korszakának küszöbéig.

Ez a technológiai boom, a megnövekedett információ dömping, a csúcson járatott tudás azonban úgy tűnik elhomályosít olyan, ma is tömegek által használt diagnosztikák, gyógymódok eredetét, melyeknek semmiféle Evidence Based Medicine (bizonyítékokon alapuló gyógyítás) által elfogadott metódusa nincs, annál inkább óriási profitot termelve használja ki a gyógyulni vágyó betegek tájékozatlanságát és tudatlanságát. Fontos dolognak tartom kiásni a gyökerét ezeknek az egyre dinamikusabban felnövő ”gyomoknak”, s felhívni a figyelmet arra, hogy ”gyümölcseik” emberi fogyasztásra alkalmatlanok, mérgezőek!

Az elején szeretném leszögezni, hogy nem azokat a hagyományokat vettem górcső alá, amelyek évezredes tapasztalatokat tartalmaznak arról, hogy melyik növény milyen bajra, betegségre való, hiszen ezen alkaloidák alapján készültek később azok a gyógyszerek, melyek napjaink gyógyítását is szolgálják.

Írásommal inkább egy olyan világképet céloztam meg, mely fertőző, poliplábként kinyúló, az élet, a gyógyítás több területén előtűnő formulái homályt és sötétséget hoznak mindazok számára, akik átadják magukat ezen gyógymódoknak és technikáknak, legyen bár gyógyító vagy gyógyított!

Az a világszemlélet, mely ezen technikák hátterében meghúzódik és alapjául szolgál a Távol-Kelet tájai és emberei felett évezredek óta uralkodik, s a taoizmusban teljesedett ki. Középpontjában egy Yin-Yang elméletnek nevezett mítikus rendszer áll (nem véletlen, hogy ez az ábra sok ilyen jellegű terméken, vagy jógaterem – eredetileg hindu eredetű – bejáratánál mintegy cégtábla jelzi a technikák, termékek hovatartozását.).

Szerintük mindent egy árnyékos Yin és egy napos Yang alkot és e két ellentétes pólus dinamikája, változása viszi előre a dolgokat. A kínaiak szerint a világmindenség állandó változásban van. Mozgása nem egy Teremtő, vagy egy Ős-ok következménye, hanem egy ciklikus mintájú belső dinamikáé. A makrokozmoszhoz hasonlóan a mikrokozmosz (az emberi test, lélek, szellem) is ezen hatások eredőjeként változik. A belső szerveket a csillagképek állásához hasonlították, a szűz, mérleg, nyilas, bak megfelelői az emberi testben a szív, tüdő, máj.

Ez a világkép teljes kábulatban, homályban tartja az embereket, s mivel a jelenségek szerintük mindenféle külső, alkotó cselekvéstől függetlenül jelennek meg, nincs különösebb szükségük arra, hogy az okokat kutassák. Így az emberi létezés célja, a fennmaradás valóságos mikéntje is teljesen homályba vész – csak sodródás egy apró porszemként a mozgó-változó Univerzum távoleső bolygóján!

Mivel a világképből hiányzik az ok keresése, ez az ebből táplálkozó gyógyászatra is rányomja a bélyegét.

Érdektelen a keleti gyógyító számára, hogy saját megfigyelési rendszere határait túllépje, nem vágyik a végső igazság felfedezésére, a kórokok kiderítésére, hiszen ő az egységet alkotó ellentétek változását (amely speciel a betegben jelenleg betegséget okozott) szeretné a kiindulási állapotra visszahozni.

Ez a felfogásmód, gyógyítási technika egy olyan korban, amikor túl vagyunk a baktériumok felfedezésén, a penicillin bevezetésén, a genetikailag örökölhető betegségek kimutatásán, teljességgel elfogadhatatlan. Az alábbiakban szeretném a teljesség igénye nélkül célkeresztbe állítani néhány fentebb poliplábhoz hasonlított gyógyítási módszert.

Akupunktúra, gyógynövényterápia

Az akupunktúra és a gyógynövényekkel foglalkozó tudomány kb 4-5 ezer éve alkotja a távolkeleti orvos eszköztárát. Az uralkodó világszemlélet eredménye volt az a meridián (vezeték) elmélet, mely szerint az emberi testen 12 ilyen erővonal (erekkel, idegekkel anatómiailag nem azonosítható, fizikálisan nem létező) csatorna szállítja az Univerzumban öröktől jelen lévő Qi-t (életerő), amely egyben élteti és összekapcsolja a testfelszínt a mélyben húzódó szervekkel. A meridiánok kereszteződéseinél jelöltek ki több száz pontot, melyeken – a felállított zavaros diagnózis után – beszúrt vékony tűkkel próbálták a vélt diszharmóniát megszüntetni.

Az elmúlt 2000 év alatt közel 500 gyógynövény recept is ezen meridiánokban folyó életenergiaáramlásban kíván hatni és próbálja a megbomlott egyensúlyt helyreállítani.

A ’70 -es évek óta egyre többször publikált sikeres fájdalomcsillapítások „csodálatos” gyógyulások, az ilyen gyógymódok demisztifikálására létrehozott számtalan hatásmechanizmus-elmélet sem tudta leválasztani e módszereket filozófiai alapjaikról, így létjogosultságuk a tudomány jelenlegi állítása szerint erősen megkérdőjelezendő.

Lábreflex-zónák

Ez a metódus ugyancsak a régi kínai, indiai filozófián alapul. A talp „reflexzónáin” az összes szervet leképezték. Modernkori felelevenítői az anatómia könyv ábráit rajzolták át. Hanne Marquadt, a módszer európai képviselője maga is hangoztatja, hogy nincsen természettudományos alapja, igaz, követői ebbe nem nyugodtak bele.

Tény az, hogy bizonyos szervek kóros működésekor a gerincvelői idegpályák elhelyezkedése kapcsán kisugárzó fájdalmak jelentkezhetnek esetleg más szervekben, de ez a jelenség nem azonos a reflexzónák működésével, azok ingerlésével.

Íriszdiagnosztika

Az orvostudományban köztudott dolog, hogy egyes betegségeknek vannak szemtünetei (például májbeteg ember szeme sárga, pajzsmirgy túlműködés esetén elődomborodó szem), azonban ezek kórélettani szinten levezethető következmények és összefüggések az emberi szervezetben.

Körülbelül 170 évvel ezelőtt élt magyar fiatalember, ifj Péczely Ignác nevéhez fűződik az íriszdiagnosztika gondolatköre. Egy balul sikerült erdei séta inspirálta az elméletet. Erdei túrája során egy bagoly támadta meg, karjába mélyesztette karmait. A menekülni próbáló férfi eltörte az állat lábát. Akkor a bagoly szivárványhártyáján egy csíkot fedezett fel. Később természetgyógyászatot, homeopátiát tanult. Egyik betege szivárványhártyájának elváltozása emlékeztette régi élményére, így jutott arra a meggyőződésre, hogy a betegségek nyomot hagynak a szívárványhártyán. E tézisét továbbfejlesztve 12 részre osztotta az íriszt (szivárványhártyát) – asztrológiai megfontolásból – s mindhez szerveket rendelt, mondván: a betegségek nyomokat hagynak a szívárványhártyán. Tézisét azonban felmérések nem támasztották alá, feltevése banális tévedésnek minősült, mégis vannak olyan páciensek, akik orvosi vizsgálat, diagnosztika helyett ilyem kuruzsló módszereket vesznek igénybe drága pénzért.

Homeopátia

Az alapmeghatározás Samuel Hahnemanntól származik miszerint hasonlót hasonlóval kell gyógyítani. A homeopátia olyan kezelés, amikor a beteg olyan gyógyszert kap, amely egészséges emberekben hasonló tüneteket okoz, mint amilyenek a betegnél fennállnak. Mivel normál mennyiségben adva panaszokat okozna, emiatt extrém higítást alkalmaznak, amely során a hatóanyag még nyomokban is alig fedezhető fel az oldatban. Hahnemann hitt abban, hogy a higítás során kozmikus erő kerül a szerbe, s ez az erő fogja a beteget meggyógyítani.

Szinte képtelenség pár oldalba besűríteni a keleti tudományok Yin-Yang eszmerendszerére felépített gyógyító, lelket, testet „megőrző” praktikáit. Tisztelettel szeretném felhívni az olvasó figyelmét, hogy ebben a nagy ”holisztikus főzetbe” méreganyagok kerültek be, melyek lehet, hogy a test és a lélek aktuális problémáinak megoldásában hoznak átmeneti pozitív változást, de a technikákkal, alkalmazott anyagokkal a keleti világ apaitkus világszemlélete, szellemiség homályban tartja az ember személyiségének legfontosabb részét, a szellemét, s választja el a teljes gyógyulástól és szabadulástól, melyet Jézus Krisztuson keresztül kínál fel a Teremtő minden ember számára. A nyugati világ ezzel párhuzamosan létrehozta a bizonyítékokon alapuló, megmérhető gyógyászatot, amely egzakt módon, minden kuruzslást nélkülözve halad előre a fizikális, pszichikai valóság megismerésében, diagnosztikájába és gyógyításában.

Dr. Szabó András