„Tiszteld atyádat és anyádat…” – Ifjúsági Istentisztelet

„Tiszteld atyádat és anyádat…” – Ifjúsági Istentisztelet

„Tiszteld atyádat és anyádat…” – Dr. Hack Péter – 2017. május 26.

Hack Péter volt az ifjúsági Istentisztelet vendége május 26-án, a Hit Gyülekezete történetének egyik fontos napján: 28 évvel ezelőtt ugyanezen a napon nyilvánították legális egyházzá a Hit Gyülekezetét. Hack Péter a szülők iránti tiszteletről és engedelmességről beszélt a fiataloknak.  Mint elmondta, olyan kultúrában élünk, mely rendkívüli módon támadja a bibliai alapú szülő-gyermek viszonyt (pl. beat-kultúra, punk mozgalom). A felvilágosodás óta a szülők tekintélyével szembeni lázadás az új értékrend.

Isten négy tekintélyrendet teremtett a világba, melyek között az abszolút tekintély az Ige. Isten beszédének megkérdőjelezése már nem sokkal a teremtés után megtörtént (1 Mózes 3:1).

Az első tekintélyrend a család, ahol a gyermek megtanulja a tekintély iránti engedelmességet.

Ha egy fiatal a szülei iránti tiszteletet nem tanulja meg, nem fog tudni igei módon viszonyulni a másik három tekintélyrendhez sem (munkáltatói/ gazdasági, állami és szellemi tekintélyrend).

A Biblia szerint az áldás fentről lefelé halad, nem egy egyénre jön, hanem az elhívottakon keresztül éri el az embert. A nem önellátó fiatalok áldásszintje a szüleik alatt van, melyből kilépve a megfosztják magukat attól a jótól, amit Isten a szüleiken keresztül juttat nekik. Amíg Lót Ábrahámot követte, ő is vagyonos ember volt, amint azonban Szodoma-Gomora földjét választotta, mindenét elvesztette (1 Mózes 13:1-13; 19:1-29). A kananeus asszony helyében a legtöbben megsértődtek volna Jézus szava hallatán, amikor elsőre elutasította a kérését, mert elsősorban Izrael fiai felé akart szolgálni, a hölgy azonban tudta jól, hogy csurran-cseppen valami neki is (Máté 15:21-28, Márk 7:24-30).

„Tiszteld atyádat és anyádat…” – Ifjúsági Istentisztelet

Isten négy tekintélyrendet teremtett a világba, melyek között az abszolút tekintély az Ige

Amíg egy fiatal nem tartja el magát, adóssága van a szülei felé. Egy apa és egy anya feladata kincset gyűjteni gyermekei életében. Mindenki köteles azonban gondoskodni a saját szüleiről, ha a szükség úgy hozza, hiszen a Biblia nem beszél nyugdíjrendszerről. Manapság az emberek a meggazdagodás reményében utasítják el a gyermekvállalást. (1 Timóteus 5:3-4)

Az ószövetség a tejjel és mézel folyó földről beszél.


„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad te neked”, (2 Mózes 20:12).


Az újszövetség felhívja a figyelmet, hogy az ötödik parancsolat az első olyan, mely nem fenyegetést, hanem ígéretet tartalmaz. („…Hogy jól legyen neked dolgod és hosszú életű légy e földön” (Efézus 6:1-3). A szülők iránti engedelmesség azt a hosszú életet ígéri, melyet megéri hosszúvá tenni.

Ha egy fiatal anyja vagy apja bűnre utasítja gyermekét, akkor nem tartozik engedelmességgel a szüleinek, minden másban azonban szófogadónak kell lennie. (Kolosse 3:20)

A bölcs gyermekre büszkék a szülei. Az apák nem mindig mutatják ki érzéseiket, így ha egy fiatal a kárhozat felé megy, amiatt igazán az anyákon látszik a szomorúság. (Példabeszédek 10:1-5)

„Tiszteld atyádat és anyádat…” – Ifjúsági Istentisztelet

A szülők iránti engedelmesség azt a hosszú életet ígéri, melyet megéri hosszúvá tenni

Bolondnak tartja a Biblia azt a fiatalt, aki megutálja a szüleit, mert magányosan fog meghalni (szellemi, vagy akár fizikai értelemben véve). A részegséget, tobzódást és engedetlenséget a törvény tiltotta, ki kellett irtani a nép közül az ilyen fiatalt, hogy ne vezessen lázadáshoz a zsidók között. Nagy átok az, ha egy szülő gyermeke nem az övé, hanem a bűn vagy valamilyen függőség rabszolgájává válik. (Példabeszédek 30:10,17; 5 Mózes 21:18-24; 28:41) Hatalmas áldás azonban a jólét és a hosszú élet (Zsoltárok 128:2b).

Az Istennel való kapcsolat legfontosabb eleme az engedelmesség, mely önmagunk alárendelésének készsége. Egy gyermek elsősorban ne a barátai tanácsára hallgasson, mert csak a szüleivel való kapcsolata van minden kétséget kizáróan az Úrtól (Példabeszédek 24:6). Az a barát, aki igyekszik az atyai és anyai tekintélytől elidegeníteni a fiatalt, nem Istentől rendeltetett. Egy normális szülő jót akar a gyermekének. (5 Mózes 11:18-19)

Egy család úgy működik, hogy az apa által megteremtett szabadságot az anya melegséggel tölti be.

A csonka család terméke egy lelkileg sérült fiatal, de Isten képes kipótolni a hiányzó felet, legyen szó az apáról vagy az anyáról. Egy szülő sokkal jobban átlátja a gyermeke helyzetének veszélyeit és lehetőségeit, mint maga a fiatal. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy folyamatosan legyen őszinte kommunikáció köztük, hiszen az a gyermek van jó szellemi állapotban, aki mindig kendőzetlenül el tudja mondani a problémáját és a hibáit a szüleinek (1 János 1:7).

Jegyesség és házasság esetében a feleség többé nem az édesapja, hanem a férje iránt tartozik engedelmességgel. Az apostolok sem embereknek, hanem Isten parancsának engedelmeskedtek inkább (Apcsel 4:1-22; 1 Sámuel 15:22).

Ha embernek nem tudunk engedelmeskedni, Istennek sem fogunk.

Aki nem tanul meg engedelmeskedni, nem hajlani, hanem törni fog.

A munkavállalásban is az engedelmesség a kulcs. Az tud jó munkavállaló lenni, aki kiváló beosztott, mert érti az alázat és a tisztelet fontosságát. (Efézus 6:5-9)

A tanító és a tanítvány viszonya szellemi atyasági kapcsolathoz hasonlítható. Kell, hogy legyen olyan személy egy fiatal életében, akin keresztül hajlandó Isten vezetését elfogadni. (Titus 2:9-10; 1 Korintus 4:14-17; 1 Thessalonika 2:11) Timóteus úgy szolgált az Istentől rendelt szellemi vezetőjével, Pállal, mint apjával a fia. ( 2 Timóteus 3:10-11; 1 Timóteus 1:2,18; Filippi 2:19-22)

Egy fiatalnak választania kell, hogy okos ember és jó keresztény, vagy bolond és bűnös ember akar-e lenni. Izraelben a kötelező katonaság révén mindenki tisztában van azzal, hogy az engedelmesség életet menthet. Egy gyermeknek nem csak akkor kell szót fogadnia a szüleinek, ha érti az utasításuk lényegét, mert sokszor csak azután világosodik meg előtte a dolog miértje, miután alárendelte magát a tekintélynek. Jobb, ha hittel engedelmeskedik egy fiatal a szüleinek, mintha azt zúgolódva tenné.

A tanítás után közös imára került sor, és a dicséret alatt a Szent Szellem a jelenlévők közül többeket megszabadított a lázadás és engedetlenség kötelékeiből.

Pasitka Janina jegyzete