Térjetek meg, mert elközelített Istennek országa! – Istentisztelet

Térjetek meg, mert elközelített Istennek országa! - Istentisztelet

Térjetek meg, mert elközelített Istennek országa! – 2017. február 5.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Jézus Krisztus előtt nem volt nyitva a Menny; Ő az útnyitó. Az Ószövetségben az igazak várakozási helye földi pályafutásuk befejeződése után még az Ábrahám kebelének nevezett hely volt, de mi már egyből a Mennybe mehetünk, ha elnyertük az üdvösséget. A földi sorsunk az örökkévaló sorsunk előszobája. A Zsidó levél szerint a jövendőt keressük.

A keresztény életnek Menny-központú életnek kell lennie. A földi célok ne legyenek végső célok, hanem csak közbülsők. Mindenről így érdemes gondolkodni: közelebb fog-e vinni az üdvösséghez, vagy eltaszít attól?

Az ördög alternatív célok felkínálásával igyekszik eltaszítani a jó céltól. Helyes hozzáállás: tőle nem kell semmi! Sok csapda van. A Sátán érdeke az, hogy ugyanaz legyen a te sorsod is az örökkévalóságban, ami az övé lett: ő nem juthat a Mennybe, ezért azt akarja, hogy te se jussál oda, így váljon Isten teremtése egy kudarctörténetté. Kérdés, hogy te kinek a célját akarod elősegíteni?

A materialista felfogás szerint, ha vége a földi életnek, akkor a semmi következik; a tetteinkért tehát nem kell majd felelni. A materializmus tudatosan felszabadítja az embereket az alól, hogy gondolkodjanak az örökkévalóságról. Márpedig van örökkévalóság, mely két részből áll: Menny és pokol. Nem a hívők fognak veszíteni, hanem a materialisták, mert az ő osztályrészük az örök szenvedés lesz.

A döntéseinknek az a tétje, hogy hová kerülök én, és a szeretteim. Van felelősségünk értük. A Biblia tele van életmentő figyelmeztetésekkel. A legfontosabb figyelmeztetés: „Térjetek meg!” Elképzelhető, hogy a jelenlegi világkorszakot akár húsz éven belül lezárja az Úr.

Hóseásál azt mondja a Szent Szellem, hogy két nap múlva elevenít meg minket, a harmadik napon támasztja fel Izraelt. Péter apostol szerint az Úrnál egy nap ezer esztendő; akkor két nap kétezer év. A számolást nem Jézus születésétől kell kezdeni, hanem halálától és feltámadásától. Ennek idejét pontosan nem tudjuk, de a legvalószínűbb dátum 32.

Több helyen is beszél a Biblia a nagy nyomorúságról. Ezt előzi meg a világevangelizáció. Isten véget fog vetni ennek a világkorszaknak, és utána már nincs változtatásra lehetőség: a döntés végleges. Isten nem hagyta magára az emberiséget. Ma is hívja az embereket, küldött prófétákat, az utolsó időkben pedig Fia által szólt. Nincs elrejtve előtted a Mennybe vezető út!

Amerikában kulturális háború zajlik. Vannak, akiknek céljuk a kereszténység kiszorítása a közéletből; a keresztények elnémítása, és az ellenük fellépők monopolhelyzetbe hozása. Bekövetkezhet hamar az a helyzet, hogy lesznek tüntetések keresztények ellen. Ne bízzunk abban, hogy ennek vége lesz! Mindenkinek el kell majd döntenie, hol áll – nem lehet semlegesnek lenni, színt kell majd vallani. Amíg itt van Szent Szellem, addig védelem is van, de utána már nincs. A megtérés nem külsődleges cselekedet, hanem szívbéli döntés eredménye. Arról dönt a megtérő, hogy nem akarja az örökkévalóságot a pokolban tölteni. Egy szülő a gyermeke üdvösségéért nagymértékben felelős!

A megtérő ima elmondása után még nem lesz rögtön makulátlan az ember. Folyamatos a megtérés, ez a kereszténység központi üzenete. A szív megkövéredhet, aminek egyik jele, hogy az illető képtelen Isten Igéjére figyelni. A jó állapot: lágy szívvel jönni gyülekezetbe, úgy jönni, hogy azt várjad: neked szóljon az Úr. A megtört szívű állapot az, amely választ vár, segítséget kér a döntéséhez. A felüdülés ideje akkor jöhet el, ha az esetleg még meglévő bűnöket elhagyja az ember, mégpedig úgy, hogy nem másokra mutogat.

A megtérés szükségessége gyülekezeti szinten is felmerülhet. Emberek esetében pedig elmondható, hogy a folyamatos megtérés tartja az embert az üdvbizonyosságban. Azért félnek az emberek az ítélettől, mert tudják, hogy Isten a cselekedetek alapján fogja meghozni ítéletét.

Fontos tisztázni, hogy a megtérés nem kerülhető ki, noha egyes felekezetek szerint bele lehet születni az üdvösségbe. Amíg tart a ma, addig lehet megtérni, kidobni a bűnöket, és akkor eljönnek a felüdülés napjai. Betölti az öröm az életedet, ha ezt teszed, és jó reménységed lesz az igazak feltámadása felől!

Elhangzott igék:

  • Lukács evangéliuma 16:19:31
  • Hóseás próféta könyve 6:1-4
  • Máté evangéliuma 24:4-14, 24:37-44, 4:17, 13:14-17
  • Ésaiás próféta könyve 55:1-7
  • Jóel próféta könyve 2:11-18
  • Apostolok cselekedetei 2:37-39, 3:19
  • Jelenések könyve 2:5, 2:16, 3:1-3, 3:19
  • Rómaiakhoz írt levél 2:2-11
  • Péter apostol második levele 3:8-9

Hrabovszki György jegyzete