Teljes hittel, semmit sem kételkedve jöjjünk az Istentiszteletre – Dr. Hack Péter

Teljes hittel, semmit sem kételkedve jöjjünk az Istentiszteletre - Dr. Hack Péter

Teljes hittel, semmit sem kételkedve jöjjünk az Istentiszteletre – 2017. október 15.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

A sátorok ünnepe a harmadik őszi ünnep, amely hét napon át tart. A termés begyűjtésének ideje volt ez, amikor örvendeznek az emberek, hogy Isten ez évben is megáldotta őket. Másik rendeltetése, hogy megemlékezzenek arról, hogy foglyok voltak, és Isten vezette őket a pusztában. Izrael fiai ilyenkor Istenhez fordulnak, és kérik az esőt. A mezőgazdaság Izraelben csak Isten kegyelméből működhet. Az ipari termelés az más. A mi jólétünk nem emberi erőfeszítés által működik, hanem Isten kegyelme által.

AZ A JÓ, HA MINDEN NAP HÁLÁT TUD ADNI AZ EMBER. MINDIG ÚGY GYERE ISTENTISZTELETRE, HOGY JÓ IDE JÖNNI.

Harminc éves a pécsi gyülekezet. Gondoljuk meg, micsoda áldás az, hogy indulásakor volt üldözés, de azóta nincsen. Ma teljes nyugalomban, szabadságban tudunk összegyűlni Jézus Krisztus nevében, miközben a világ nagy részén az életüket kockáztatják a keresztények, ha istentiszteletet tartanak. Hálát kell adnunk Istennek, hogy van ingatlanunk is, ahol tisztelhetjük Őt.

Teljes hittel, semmit sem kételkedve jöjjünk az Istentiszteletre - Dr. Hack Péter

A mi jólétünk nem emberi erőfeszítés által működik, hanem Isten kegyelme által

A Szent Szellemet is meg tudja oltani a törtető hálátlanság, hiszen még a kezünket sem tudjuk felemelni Isten kegyelme nélkül. Hálásnak kell lennünk, hogy ebben a városban négy napos istentiszteletre kerülhet sor élő közvetítéssel. Legyen hálaadó aratási ünnep a jövő hét végén tartandó rendezvénysorozat.

Jézus titokban ment fel a sátorok ünnepére Jeruzsálembe. Akkor az emberek még nem tudták egyértelműen eldönteni, hogy ki is Ő valójában. Az ünnepen viszont Ő nem maradt tétlen. E történet nagyon nagy szellemi kijelentéssel bír. Arról szól, hogyan cselekszik az Úr.


„És a sokaságban nagy zúgás vala ő miatta. Némelyek azt mondják vala, hogy jó ember; mások pedig azt mondják vala: Nem, hanem a népnek hitetője. Mindamellett senki sem beszélt vala nyíltan ő felőle a zsidóktól való félelem miatt.” (János evangéliuma 7:12-13)


Az ünnepen egy vita volt a középpontban, melynek fő kérdése, hogy ki is Jézus Krisztus.

Volt, aki szerint nem lehet Ő a Messiás, hiszen Galileából jött, onnan pedig nem támadhat próféta az írások szerint. Nem vették a fáradtságot, hogy a tényeket megismerjék, mert ha megtették volna, akkor tudták volna, hogy valójában Betlehemben született, ami nem Galileában van  Az látjuk ebből a történetből, hogy az emberek a saját elképzeléseiket kérték számon Istentől.

Teljes hittel, semmit sem kételkedve jöjjünk az Istentiszteletre - Dr. Hack Péter

A Szent Szellemet is meg tudja oltani a törtető hálátlanság, hiszen még a kezünket sem tudjuk felemelni Isten kegyelme nélkül

Tedd fel te is önmagadnak a kérdést, hogy amit Istenről gondolsz, az vajon úgy van-e?

Isten igenis megismerhető. Tudni kell viszont, hogy Ő nem eszme, ezért Őt nem lehet értelemmel megérteni, megragadni. Isten nem is gondolat, nem is érzelem, hanem szellem. Ezért a Hozzá való közeledés és a Vele való találkozás csak szellemi szinten lehetséges.


„Az Isten szellem: és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.” (János evangéliuma 4:24)


Az emberek nagy részének a szelleme halott állapotban van, ezért nem képes kapcsolatba lépni Istennel. Bibliai értelemben a halál nem csak azt jelenti, hogy megszűnnek működni a fizikai képességek, hanem az Istentől való elszakadottság állapota a halál. A szellem halála a bűn következtében jön létre.

ISTEN ELKEZDHET SZÓLNI A HALOTT SZELLEMŰ EMBERHEZ IS. AKARNI KELL A KAPCSOLAT LÉTREJÖTTÉT, LE KELL GYŐZNI AZ AKADÁLYOKAT.

Ahhoz, hogy embereket mentsünk, először önmagunknak kell megmentettekké válnunk. Így érhető el, hogy ne az evangéliumot hirdető személy térjen meg a bűnösökhöz, hanem fordítva. Az istentiszteletek célja, hogy azok végén sokkal jobban ismerjük meg Istent, és a szellemünk életre keljen. Ehhez az kell, hogy hittel jöjjünk istentiszteletre. Amikor az Igét hallgatjuk, akkor egy Személyt hallgatunk. Isten tud szólni nehéz időszakokban, tud súgni döntéshelyzetekben. Ővele találkozunk ilyenkor, és Ő változtatja meg az embereket: káros szenvedélyektől, bűnöktől szabadulhat meg az ember.

JÉZUS KRISZTUS MA IS GYÓGYÍT ÉS SZABADÍT.

Azzal a hittel kell jönni istentiszteletre, hogy Jézus Krisztus itt van közöttünk. Abban is hiszünk, hogy Németh Sándor Istennek felkent szolgája. Jó állapotban legyünk, és akkor Isten ereje fel fog szabadulni az életünkben, és többek között a rögeszméinktől is meg fog minket szabadítani. Teljes hittel, semmit sem kételkedve jöjjünk istentiszteletre!

ELHANGZOTT IGÉK:

  • János evangéliuma 7:1-53, 4:24
  • Zsidó levél 11:1, 11:6, 12:14
  • Róma levél 10:17
  • Ésaiás 59:1-4
  • Máté evangéliuma 5:6, 23-26

(Fotók: Horváth Kristóf)

Hrabovszki György jegyzete