Tegyetek tanítványokká minden népeket! – Dr. Hack Péter

Tegyetek tanítványokká minden népeket! - Dr. Hack Péter

Tegyetek tanítványokká minden népeket! – 2018. augusztus 5.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Jézus Krisztusra van a legnagyobb szüksége az embernek. Valóságosan kell megtapasztalnunk Isten szeretetét; nem elég a teológia, az elméletek. Jézus azért jött, hogy elvegye a bűneinket – erre egyetlen más személy sem képes. Aki hit által közösségben van Vele, annak eltörli a megtérés előtti dolgait. Gonoszság felemlegetni valakinek a korábbi tetteit, hiszen a múltat már nem lehet megváltoztatni.

SZEMÉLYES KÖZÖSSÉGET KELL FENNTARTANUNK A MEGVÁLTÓNKKAL, MERT AKKOR LESZ BIZONYOSSÁGUNK ARRÓL, HOGY Ő MINDIG VELÜNK VAN. EZ ESETBEN NINCS OKUNK A FÉLELEMRE.

Ez Jézus ígérete, amely feltételekhez kötött. Az egyik feltétel, hogy velünk legyen mindenkor, az az, hogy mindig legyünk készen az evangélium hirdetésére, számot adva a bennünk lévő reménységről. A szavainknak és tetteinknek összhangban kell lennie, így leszünk hiteles bizonyságok. Akiről tudják, hogy keresztény, azt figyelik az emberek, így ez egy jelentős szabályozást is eredményez a bizonyságtevő számára: megvédheti attól, hogy kettős életet éljen. Egy keresztény élete nem magánügy, mert vagy segíti a környezetében lévők megtérését, vagy gátolja. Sosem mindegy, hogy élünk. További feltétel, hogy velünk legyen minden nap az Úr: az emberek megkeresztelése, és tanítása mindarra, amiket Jézus tanított.

A TANÍTVÁNY MÁS MINŐSÉG, MINT JÉZUS HALLGATÓJÁNAK LENNI. A TANÍTVÁNYOK AZ ÚR MUNKATÁRSAIVÁ VÁLTAK. TANÍTVÁNYOK AZOK, AKIK TANÍTHATÓK, ENGEDELMESEK IS, ÉS KÉSZEK AZ ÁLDOZATVÁLLALÁSRA.

Jézust sokan hallgatták, de kevesen váltak a tanítványává. Nem a puszta létszám tesz jóvá egy gyülekezetet, hanem az a tény, ha sok a tanítvány, akik nem a kifogásokat keresik, hanem cselekednek; teszik azt, amit Jézus parancsolt. Az Ige kiemeli, hogy papok is sokan csatlakoztak a tanítványokhoz, ami bizonyítja, hogy igei volt a tanítványok tevékenysége, hiszen a papok jól ismerték a Törvényt.

Tegyetek tanítványokká minden népeket! - Dr. Hack Péter

Aki hit által közösségben van Jézus Krisztussal, annak eltörli a megtérés előtti dolgait

Egy hívő kezdetben csak tanítvány, később – emellett – tanító is lesz. Az ördögöt nem zavarja az, ha valaki látszatra keresztény, csak az, ha valóságosan tanítvánnyá válik. Az ilyen emberek összeszedettek, kiszámíthatóak, nyugodtak, megbízhatóak és tudnak mások számára tapasztalatot, tudást átadni.

A BIBLIA ARRA TANÍT, HOGY A BÖLCSESSÉG KEZDETE AZ ÚRNAK FÉLELME. EZÉRT FONTOS A TERMÉSZETES ISMERETEK MEGSZERZÉSÉT ALÁRENDELNI AZ ISTENI BÖLCSESSÉG MEGSZERZÉSÉNEK.

Ehhez alázat szükséges; a kevély ember ugyanis taníthatatlan. Márpedig az Úrral való együttműködés alapvető feltétele látni azt, hogy Isten jó, ezért feltétel nélkül érdemes elfogadni az Ő tanítását.


„Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak. Jó vagy te és jóltevő, taníts meg engem a te rendeléseidre.”


Ilyen hozzáállás esetén várható a válasz a kérdésekre. Ennek több módja is lehet: emberek a környezetünkben szólhatnak olyat, amin keresztül Isten szól hozzánk, bibliaolvasáson, de akár saját ima közben is jöhet ilyen válasz a kérdéseinkre, és a prédikátoron keresztül is adhat választ az Úr.

Tanítványokként tegyünk tehát bizonyságot, mint akik mi magunk is bizonyságokkal vagyunk körülvéve. Amikor az emberek megtérnek, akkor tanítsuk őket, hogy ők is tanítványokká váljanak.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Máté evangéliuma 28:18-20
  • Apostolok cselekedetei 1:15, 2:1, 6:7, 13:46-52, 4:18, 5:28
  • Timótheushoz írt I. levél 4:9-11
  • Példabeszédek könyve 9:9-10
  • Zsoltárok könyve 119:66-68, 107-109, 124, 135
  • Zsoltárok könyve 143:9-12

(Fotók: Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete