Tanulmányozzuk a végidőkről szóló próféciákat! – Dr. Hack Péter

Tanulmányozzuk a végidőkről szóló próféciákat! - Dr. Hack Péter

Tanulmányozzuk a végidőkről szóló próféciákat! – 2018. augusztus 19.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Jézus beszélt arról, hogy Isten hogyan fogja a népeket megítélni. Ezt a beszédét a végidőkről szóló próféciasorozat végén mondta el.

Az ország helyreállítását váró tanítványok érthető okból mutogatták büszkén Jézusnak a Templomot, de Ő azt válaszolta, hogy az el fog pusztulni annyira, hogy kő kövön nem fog maradni.

NAGYON ÉRDEMES TANULMÁNYOZNI A VÉGIDŐKRŐL SZÓLÓ PRÓFÉCIÁKAT, HISZEN A KERESZTÉNYSÉG NEM A MÚLT VALLÁSA, HANEM A JÖVŐÉ.

Jézus többször is hangsúlyozta, hogy vigyázzunk, imádkozzunk, készüljünk a jövőre; ne a pillanatnak éljünk, és ne is a múltban.

A próféciák nem minden esetben ugyanahhoz a címzetthez szólnak. Az első címzett a zsidó nép, a második az Egyház, a harmadik pedig azoknak az embereknek az összessége, akik az elragadtatás után itt fognak maradni, mert nem hittek az igazságban, hanem az igazságtalanságban gyönyörködtek.

A PRÓFÉCIÁK NEM ADJÁK MEG PONTOSAN AZOK BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJÉT, SŐT JÉZUS HATÁROZOTTAN KIJELENTETTE, HOGY ELJÖVETELE IDEJÉT MÉG AZ ANGYALOK SEM ISMERIK, HANEM EGYEDÜL CSAK AZ ATYA TUDJA.

A hívők számára nem is az időpont a fontos, hanem az a tény, hogy határozott ígéretünk van az elragadtatásra vonatkozóan. Ezt az időpontot viszont nem szabad tétlenül, passzívan várnunk, hanem hirdetnünk kell az evangéliumot, hogy minél több ember megtérhessen.

Tanulmányozzuk a végidőkről szóló próféciákat! - Dr. Hack Péter

Jézus többször is hangsúlyozta, hogy vigyázzunk, imádkozzunk, készüljünk a jövőre; ne a pillanatnak éljünk, és ne is a múltban

Nem jó, hogy ma az emberek többségének figyelmét nem az Isten keresése, nem a jövővel való foglalkozás köti le, hanem különböző függőségek tartják fogva. Ezek legtöbbször a pillanatról szólnak, tudatosan elterelve a figyelmet a jövőről. A hosszú ideje tartó európai békesség kialakíthat hamis biztonságérzetet az emberekben. Az antikrisztussal kapcsolatban sok emberben téves kép alakult ki, ami megcsalattatáshoz vezethet, hiszen ő a Biblia alapján nagyon is vonzó és megnyerő személy lesz. A hívők számára jó vége lesz a jövőben bekövetkező eseményeknek, de nagyon sok ember fog áldozatul esni.

AKIK HISZNEK, AZOK SEM AUTOMATIKUSAN JUTNAK A DICSŐSÉGBE, HANEM CSAK AKKOR, HA FELVÁLLALJÁK A PRÓBÁKAT, ÉS MEGŐRZIK A HITÜKET.

Téves elmélet az, hogy az emberiség fejlődik, és majd egyszer elér egy fénykort. Ilyet a Biblia nem ígér, hanem csak a hívők számára szól a fénykor ígérete. A népek megítélése pedig az Isten népéhez való viszonyulásuk függvénye. Népek tűnhetnek el az ítélet során, tehát nagy a felelősségünk, hogy imádkozzunk a nemzetünkért. Látni kell, hogy ma drámai módon növekszik a gyűlölködés, és a bibliai hit egyre népszerűtlenebbé válik. Az Ige beszél a hit hőseiről, akik minden esetben a korabeli fősodorral szemben élték meg hitüket, és Isten megmentette őket. Ennek egyik legjellegzetesebb példája Noé, aki szárazság idején bárkát épített. A másik pedig Énók, aki azért ragadtatott el, mert Istennel járt.

AZ ELŐBBIEKBŐL KÖVETKEZŐEN AZ TEHÁT A FELADATUNK, HOGY AZ ÚRRAL VALÓ KAPCSOLATUNKAT ERŐSÍTSÜK MEG, ÉS AKKOR NINCS OKUNK A FÉLELEMRE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM.

Úgy kell élnünk, hogy vonzóvá tegyük a kereszténységet. Így egyes embereket meg tudunk menteni, sőt akár történelmet befolyásoló hatást is kifejthetünk, ha a nemzetünknek a „juh-nemzetek” közé jutását imáinkkal, rendszeres bizonyságtevésünkkel, közéleti szerepvállalásunkkal elő tudjuk segíteni.


Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.”


ELHANGZOTT IGÉK:

 

  • Máté evangéliuma 25:31-46, 24:1-5, 24:33-42
  • Thesszalonikai II. levél 2:3-14
  • Thesszalonikai I. levél 4:16-18
  • Jelenések könyve 6:1-17
  • Zakariás próféta könyve 13:8-9
  • Zsidókhoz írt levél 11:1-7

(Képek: Fekete Eszter)

Hrabovszki György jegyzete